Strah od pogreški i previda

Bitno je da postoji odgovoran odnos, tj. da do pogreški i previda ne dolazi usled nemara. Samim tim, ako postoji strah, on je briga koja proizlazi iz osećaja odgovornosti. Nemoguće je ugasiti ga, verovatno ne bi bilo dobro da ga uopšte nema, ali ne treba sebe mučiti kada do grešaka dođe, jer smo svi u procesu učenja, čak i onda kada vodimo trening. Siguran prostor unutar tima da se otvoreno razgovara o poteškoćama, kao i transparentnost naspram grupe o poteškoćama koje se javljaju, uveliko pomaže izgradnji i održanju samopouzdanja, tj. razgradnji straha.