Primeri Radionica

Evaluacija

Primer radionice Igrica   Ja ću… /Treba mi… Tip vežbe: Samostalan rad, predstavljanje u plenumu Trajanje: 30 min. Potreban materijal: Samolepljivi papiri različitih boja, olovke   Opis vežbe Podeliti učesnicima po nekoliko samolepljivih papirIdentitet i različitosti

Ciljevi radionice na temu identitet i različitosti su osnaživanje učesnika da se odupru pritisku sredine da svoje identitete prilagođavaju dominantnom društvenom obrascu, suočavanje sa različitostima, bolje razumevanje drugih i razvoj solidarnosti i emIzgradnja mira

Preduslov za rad na temi „Izgradnja mira“ jeste određeni nivo senzibilizacije za različite vrste nasilja. Ukoliko učesnici nisu prošli radionicu koja kao cilj ima senzibilizaciju za nasilje, onda treba početi upravo od toga. Ciljevi radionice na ovu teIzgradnja poverenja

Na treninzima Centra za nenasilnu akciju izgradnjom poverenja se već duže vreme ne bavimo u zasebnim radionicama na tu temu, već je to stalno prisutan cilj na kome se radi od početka upoznavanja i izgradnje grupe, pa kroz sve ostale teme i radionice. OKreativna razrada sukoba – Teatar potlačenih

Temu kreativna razrada sukoba obrađujemo pomoću teatra potlačenih, tačnije pomoću metoda forum teatar i teatar statua. Osnovni cilj radionice na ovu temu je osnaživanje konstruktivne i kreativne razradu i isprobavanje naučenih tehnika i principa. ForumLiderstvo

Među ciljeve radionice na temu liderstva ubrajamo: analizu liderske uloge i očekivanja od lidera, analizu veze između grupe i lidera, analizu raspodele odgovornosti na kolektivnu i ličnu u uređenjima gde postoji lider, kao i analizu posledica uređenja.Mirovni aktivizam i nenasilna akcija

Jedan od glavnih ciljeva radionice na ove teme jeste poticaj na aktivnu ulogu u procesu izgradnje mira, od buđenja motivacije za mirovni angažman, preko inspiracije za jednostavnije ili kompleksnije aktivnosti, do vežbanja razvijanja ideje o mirovnoj aMirovni aktivizam i nenasilna akcija 2

Primer radionice 2 Igrica   Planiranje rada na izgradnji mira u lokalnoj sredini Tip vežbe: Rad u malim grupama, predstavljanje i razgovor u plenumu Trajanje: 2-3 radna bloka (360–540 min.) Potreban materijal: Nekoliko primeraka radnog lista, veliMoć

Neki od ciljeva radionice na temu „Moć“ su mapiranje izvora moći u društvu i podstrek učesnicima da prepoznaju svoju moć. Moć se neretko razumeva kao isključivo negativna kategorija, tako da jedan od ciljeva treba biti razumevanje moći koja se upotreblNasilje

Osnovni ciljevi radionice na temu “Nasilje” su senzibilizacija za različite oblike nasilja koji se javljaju u društvu, mapiranje društvenih pojava i procesa relevantnih za rad na izgradnji mira i osveštavanje o strukturnim i kulturalnim oblicima nasiljNenasilje

Ciljevi radionice na temu „Nenasilje“ su bolje razumevanje pojma i principa nenasilja i promocija nenasilja. Ovom temom se uglavnom bavimo na naprednijim treninzima, kada postoje predznanja o nasilju, identitetima, timskom radu i drugim osnovnim temamaNenasilna komunikacija

Ciljevi radionice na temu Nenasilna komunikacija uglavnom su: identifikacija šta se ljudima u grupi dopada, a šta im smeta u komunikaciji sa drugima; izrada dogovora o radu, koji će postaviti okvir za međusobnu saradnju i komunikaciju; upoznavanje sa pOphođenje sa strahom

Neki od ciljeva radionice na temu ophođenja sa strahom mogu biti: razumevanje svojih emocija i ponašanja u stresnim situacijama, isprobavanje drugačijih pristupa kada osećamo strah, davanje poticaja za prevazilaženje straha i osnaživanje. Primeri vežbiPercepcija

Među ciljeve radionice na temu percepcija spada osveštavanje koliko nam se percepcije razlikuju i koliko je to uobičajeno, zatim prihvatanje različitih percepcija i viđenja, kao i bolje razumevanje faktora koji utiču na percepciju. Vežbe na temu percepPomirenje

Pošto se pomirenje često poistovećuje sa oprostom, osnovni cilj radionice na ovu temu je upravo bolje razumevanje pojma pomirenja, te razgraničenje značenja pomirenja na nivou društva i na nivou pojedinaca. Primer radionice Igrica   Zašto pomirenjPredrasude i diskriminacija

Među ciljeve radionice spada suočavanje sa predrasudama koje postoje u društvu, sa sopstvenim predrasudama, kao i predrasudama koje drugi imaju prema nama, zatim poticaj da se uloži trud u razgradnju predrasuda i slika neprijatelja u društvu, a takođeRazumevanje i analiza sukoba

Osnovni ciljevi radionice na temu razumevanja i analize sukoba su pravljenje jasne distinkcije između sukoba i nasilja, analiza svog ponašanja i ponašanja drugih u sukobu, poticaj na razumevanje sukoba kao šanse da se dođe do promene, pa sa tim u veziSaradnja i timski rad

Na Osnovnom treningu iz izgradnje mira koji organizuje CNA, a koji traje deset dana, za radionicu na temu timskog rada i saradnje obično izdvojimo čak dva bloka, što znači čitav jedan dan. Zato se primer radionice koji sledi sastoji iz dva dela, i za nSaradnja i timski rad 2

Primer radionice (drugi deo) Igrica   Planeta Tip vežbe: Igra uloga Trajanje: 90–100 min. Potreban materijal: Papir, olovke Opis vežbe Proveriti da li svi imaju papir i olovku, pa polako i jasno pročitati priču o kontekstu u kom se učesnici nalazeSuočavanje s prošlošću

Kvalitet radionice na temu suočavanja s prošlošću umnogome zavisi od prethodnog znanja i senzibilizacije za osnovne teme: nasilje, razumevanje i analiza sukoba, predrasude i diskriminacija, identitet i različitosti. A najviše od motivacije učesnika daSuočavanje s prošlošću 2

Kvalitet radionice na temu suočavanja s prošlošću umnogome zavisi od prethodnog znanja i senzibilizacije za osnovne teme: nasilje, razumevanje i analiza sukoba, predrasude i diskriminacija, identitet i različitosti. A najviše od motivacije učesnika daUloga polova u društvu / rodna ravnopravnost

Radionica na ovu temu je skoro neizbežna na Osnovnim treninzima Centra za nenasilnu akciju. Gde god da krenemo sudarimo se sa patrijarhatom, položajem žena u društvu, a i položajem seksualnih i drugih manjina i marginalizovanih grupa. Kada uspemo da unUvod i upoznavanje

Ovo je prva radionica na treningu. Tada svi treba da imaju priliku da se kratko predstave. Zatim, potrebno je predstaviti program i način rada, dati osnovne informacije o treningu i ispitati očekivanja učesnika od treninga. Sledeći važan cilj ove radio