Pomirenje

Pošto se pomirenje često poistovećuje sa oprostom, osnovni cilj radionice na ovu temu je upravo bolje razumevanje pojma pomirenja, te razgraničenje značenja pomirenja na nivou društva i na nivou pojedinaca.

Primer radionice

Igrica

 

Zašto pomirenje?

Tip vežbe: Zidne novine, igra uloga

Trajanje: 20–25 min.

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Učesnici treba da zamisle da su u situaciji da nekome objasne šta će nam pomirenje i da nađu dovoljno argumenata. Jedna osoba iz trenerskog tima zauzima skeptičan stav prema pomirenju i traži da joj se svaki argument objasni dok joj ne bude sasvim jasan i prihvatljiv. Ti argumenti se zapisuju na zidne novine/ tablu.

 

Moj doprinos pomirenju

Tip vežbe: Samostalan rad, predstavljanje u plenumu

Trajanje: 45–50 min.

 

Opis vežbe

Zadatak je da svi ispričaju drugima šta vide kao vlastiti doprinos pomirenju, redom, ukrug. Pre nego što priča započne, dati ljudima malo vremena da razmisle o tome šta će ispričati.

Napomena

Vežba se može raditi i na temu „Izgradnja mira“. U tom slučaju svi pričaju o svom doprinosu izgradnji mira.

 

Barometar na temu pomirenja

Trajanje: 40 min.

Opis vežbe

Metoda barometar

Predložene izjave za barometar:

 • Izgradnja nacije je deo procesa pomirenja.
 • Priznanje da je nepravda počinjena i izvinjenje su preduslovi za pomirenje. ͳ  Procesuiranje ratnih zločina je preduslov za pomirenje.
 • Istina je preduslov za pomirenje.
 • Dijalog sa neprijateljem je preduslov za pomirenje.
 • Na pomirenju treba da rade ljudi koji su nepristrasni. ͳ   Nema pomirenja bez pravde za sve žrtve.
 • Svako ima pravo da odbije pomirenje.

 

Ja i pomirenje

Tip vežbe: Samostalan rad

Trajanje: 30 min.

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Na podu se nalazi nekoliko velikih papira, a na svakom stoji jedno od sledećih pitanja:

 • Šta mi je najveći izazov u pomirenju?
 • Sa kim i sa čim ja treba da se pomirim/izgradim odnos?
 • Ko i sa kim treba da se pomiri?
 • Šta i kome mogu/želim/treba da oprostim?
 • Od koga želim i trebam oprost?

Svi prilaze i istovremeno pišu svoje odgovore ili čitaju napisano. Nakon toga dati malo vremena ljudima da pogledaju šta se sve našlo na papirima.

 

Napomena

Vežba je posebno korisna onda kada je potrebno da se vratimo sebi i svojoj ulozi u društvu, a posebno ako u grupi postoji izuzetna spremnost da se diskutuje o društveno-političkim procesima, ali ne i da se reflektuje o sopstvenoj ulozi u njima i odgovornosti. Naravno, o ovim pitanjima možemo razgovarati u plenumu ili manjim grupama, no nekad je korisnije zatvoriti prostor za diskusiju, a otvoriti prostor da malo razmišljamo sami sa sobom i zapitamo se.

 

Stiglo pomirenje!

Tip vežbe: Samostalan rad, predstavljanje u plenumu

Trajanje: 30 min.

Potreban materijal: Raznobojni samolepljivi papiri, olovke, veliki papiri

Opis vežbe

Svi dobiju po nekoliko raznobojnih samolepljivih papira (neka dodatna količina papira bude dostupna, ako zatreba). Zadatak je da se mašta, da svako zamisli da je stiglo to pomirenje i da razmisli šta sad postaje moguće, što ranije nije bilo, i da to zapiše na papir. Jedan primer na jednom papiru. Ostaviti 2–3 minuta za razmišljanje i pisanje. Potom svako treba da pročita šta je napisao i da zalepi papir na zidne novine, tako da se sve ove novootvorene mogućnosti nađu na jednom mestu.

Napomena

Može da bude korisno da proces predstavljanja započne neko iz trenerskog tima sa par kreativnih primera, kako bi uticao na tempo i otvorio prostor za maštanje. Pošto neminovno dolazi do međusobnog inspirisanja, dozvoliti da se ljudi uzimaju još papira, dopisuju i ponovo se javljaju da pročitaju šta su zapisali.