PRETRAGA


Tema:Vrsta:Trajanje:„Neprijatelji“ na zvaničnim komemoracijama


Opis vežbe Dan ranije zamoliti pojedince iz grupe da preuzmu određene uloge za ovu vežbu, da bi se malo za nju pripremili. Njihov zadatak će biti da učestvuju u prikazu komemoracije za poginule borce


3 + 2 identiteta


Potreban materijal: Mali papiri različitih boja, olovke Opis vežbe Učesnici  sede  u  krugu.  Svi  dobiju  po  3  papira (cedulja) jedne boje i 2 druge boje. Im


5 minuta tišine


Opis vežbe Svi sede u krugu, u tišini. Zadatak je da osluškuju zvuke u prostoriji i van nje. Nakon 5 minuta učesnici nabrajaju koje su sve zvuke čuli.


Akteri suočavanja s prošlošću


Potreban materijal: Papiri, flomasteri, krep-traka   Opis vežbe Uz pomoć trenerskog tima grupa nabraja sve društvene grupe koje su relevantne u javnom i političkom životu (političari/ke, novinari


Akvarijum – Fishbowl


Akvarijum (fishbowl) je metod za razgovor na određenu temu ili za donošenje određene odluke. Učesnici sede u krugu, a u centru kruga se nalazi četiri do šest stolica koje predstavljaju „akvarijum“. To


Akvarijum na temu pomirenja


Opis vežbe   Metoda akvarijum U akvarijumu su četiri stolice. Na njih sedaju osobe koje žele da razgovaraju na zadatu temu. Ako još neko želi da se uključi u razgovor, treba da priđe i dotakne ne


Akvarijum o suočavanju s prošlošću


Opis vežbe   Metoda akvarijum  U akvarijumu su četiri stolice: na tri stolice sedaju osobe koje žele da razgovaraju na zadatu temu, dok je četvrta stolica rezervisana za one osobe koje neko od os


Akvarijum: dogovor o radu


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Metoda akvarijum  Korak 1 – Podela u tri grupe. Svaka grupa sastavlja predlog dogovora o radu. Biraju po dva predstavnika. Korak 2 – U akvarijumu


Alternative


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Brainstorming u plenumu: „Kako biste opisali stanje u vašim društvima?“ Potom označimo one zapise koji opisuju čime nismo zadovolj


Analiza časopisa


Potreban materijal: Dnevne novine, nedeljnici, časopisi   Opis vežbe Podela u tri grupe od kojih je jedna „ženska“, jedna „muška“, i jedna „mešovita“. Rad u grupama. Uputstvo za radne grupe: „Zad


Analiza ponašanja u sukobu pomoću tabele


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, pripremljene tabele za analizu ponašanja u sukobu Opis vežbe Učesnici u  malim  grupama popunjavaju tabelu. Sledi prezentacija urađenog u plenumu, pa razgov


Analiza sukoba pomoću tabele


Potreban materijal: Odštampane tabele za sve učesnike Opis vežbe Svi učesnici dobiju po primerak tabele za analizu sukoba. Imaju zadatak da se prisete jednog svog sukoba, ili sukoba kome su svedočili,


Asocijacije: predrasude i diskriminacija


Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), veliki papiri, olovke Opis vežbe Za ovu vežbu se unapred pripremi desetak pojmova, koji su zapravo različite društvene grupe. Na primer: vernici, voj


Asocijacije: žene, muškarci


Opis vežbe Učesnici se podele u dve grupe, na žene i muškarce. Svi učesnici, u obe grupe, dobiju po dva papira. Imaju 30 sekundi da napišu prve odgovore/ asocijacije na zadatu temu. Prva tema je: „Kak


Aukcija


Potreban materijal: „Slike“, „poeni“ Opis vežbe Učesnici se podele u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak  da  kupi  što  više  slika  na  aukciji.  Početna cena slike je 20 poena, a ukupan broj slika 1


Avion


Potreban materijal: Unapred pripremljeni „pojasevi za spasavanje“ od papira, veliki papir, marker   Opis vežbe Unapred pripremiti pojaseve za spasavanje isečene od velikih papira (vidi fotografij


Barometar – metoda


U zavisnosti od toga šta je tema, unapred pripremiti izjave. Odrede se dva pola u prostoriji, na primer jedan zid predstavlja jedan pol – maksimalno slaganje sa izjavom, a suprotni zid suprotan pol –


Barometar na temu „Moć“


Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Metoda barometar  Predložene izjave za barometar: Moć je negativna kategorija. Svi žele moć. Ja imam moć. Moć se uvek zloupotrebi.  


Barometar na temu „Nenasilje“


Metoda barometar   Opis vežbe Predložene izjave za barometar: Protivniku treba pristupati sa poverenjem. Nenasilje ne iskorištava slabosti protivnika. Nenasilje  dovodi  do  rezultata  samo  ako


Barometar na temu identiteta


Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Ja sam patriotkinja. Bolje se razumem s ljudima svoje vere. Neminovni su sukobi među ljudima različitih identiteta. Insistiranje na svom ide


Barometar na temu liderstva


Opis vežbe   Metoda barometar.  Proći od 3 do 5 izjava.   Predložene izjave za barometar:  Lider mora da bude autoritet.  U bilo kom kompleksnijem poslu mora da postoji lider.  Lider ima već


Barometar na temu nasilja


Opis vežbe  Predložene izjave za barometar: Kada bih bio ugrožen, ja bih pod datim okolnostima primenio nasilje. Radije nasilje nego kukavičluk. Žrtva može da bude nasilnik. Nasilje je suprotno od nen


Barometar na temu pomirenja


Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Izgradnja nacije je deo procesa pomirenja. Priznanje da je nepravda počinjena i izvinjenje su preduslovi za pomirenje. Procesuiranje ratnih


Barometar na temu predrasuda


Opis vežbe Metoda barometar. Predložene izjave za barometar: Ja imam predrasude. Imam pravo na svoje predrasude. Predrasude vode ka diskriminaciji.


Barometar na temu sukoba


Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Svaki sukob je loš. Sukob je isto što i nasilje. U sukobu treba pokazivati osećanja. I žrtva ima odgovornost za sukob. Odgovoran/na sam za s


Barometar na temu suočavanje s prošlošću


Opis vežbe Metoda barometar    Predložene izjave za barometar: Ne postoji kolektivna odgovornost. Najbolje bi bilo da međunarodni sudovi procesuiraju ratne zločine.  Ne smemo zaboraviti svoje žrt


Bolje razumevanje


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u četiri grupe. U grupama razgovor na temu: „Šta doprinosi boljem razumevanju i konstruktivnom dijalogu? Koji načini komunikacije za


Brainstorming – oluja ideja


Postavi se zadatak da se popišu na tabli asocijacije na određenu temu. Asocijacije se zapisuju bez komentarisanja i diskutovanja, a voditelj može zahtevati kratko pojašnjenje pojma. Međusobno suprotne


Brainstorming: Asocijacije na reč liderBrainstorming: MoćBrainstorming: nasiljeBrainstorming: Odakle potiču predrasude?Brainstorming: Šta je timski rad?Brainstorming: Šta sve utiče na formiranje identiteta?Brainstorming: Sukob (asocijacije)Brainstorming: Svakodnevne situacije u kojima se susrećem sa ratnom prošlošćuBrze situacije


Opis vežbe Pročita se jedna životna situacija (koja prosto poziva na reakciju) i postavi pitanje: „Šta činite?“ Potom učesnici iznesu svoje ideje o reakciji. Cilj nije odrediti najprikladniju ili najb


Brze situacije (verzija za veteranski trening)


Opis vežbe Vežba se radi isto kao i vežba „Brze situacije“, s tim što su situacije posebno kreirane za grupu ratnih veterana. Dobijate  poziv  od  udruženja  boraca  Armije BiH da vi kao grupa zajedno


Čarobna kutija


Jedna po jedna osoba iz „čarobne kutije“ (koja može biti kutija, šešir ili nešto treće) izvadi jedan„nevidljivi predmet“, predmet koji sama zamisli, potom pantomimom pokaže ostalima koji je to predmet


Čega bi kao društvo trebalo da se sećamo?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u manje grupe. Korak 1: Izrada zidnih novina na temu „Čega se kao društvo sećamo (iz nedavne prošlosti)?” Korak 2: Izrada zidnih nov


Četiri boje, vežba crtanja


Potreban materijal: 4 velika papira; flomasteri, bojice ilivoštane boje; odštampani upitnici za svakog učesnika Opis vežbe Podela u male grupe od po četvoro. Učesnici izaberu po jednu boju (voštane bo


Crtačka bitka


Potreban materijal: Papiri i olovke Opis vežbe Svi u grupi se podele u parove, tako što će u svakom paru jedna osoba biti A, a druga osoba B. Učesnici se zamole da tokom vežbe ne razgovaraju. Osobe A


Crtanje po leđima


Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svi stoje u krugu, okrenuti tako da gledaju jedni drugima u potiljak. Jedna osoba počinje nacrtavši nešto jednostavno onome ispred sebe na leđima


Crtanje po uputstvima


Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svi dobiju papir i olovku. Voditelj daje instrukcije za crtanje geometrijskih oblika od kojih se sastoji konkretan crtež. Na primer, kuća. Učesnic


Definicija nasilja


Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Podela u parove ili trojke. Svaki par ili trojka neka sastavi svoju definiciju nasilja. U plenumu se pročitaju. Sledi kratak osvrt na pročitane de


Definicije sukoba


Potreban materijal: Papiri/kartice, nekoliko puta više listova nego što je učesnika Opis vežbe Učesnici uzmu jednu ili više kartica za pisanje, pa čitko zapišu svoj odgovor na pitanje: „Šta je sukob?“


Diskriminacija nad ženama i diskriminacija nad muškarcima


Potreban materijal: Veliki papiri, marker   Opis vežbe Učesnici se podele na 4 grupe: 2 u kojoj su samo muškarci i 2 u kojoj su samo žene. Jedna muška i jedna ženska grupa (svaka za sebe) na veli


Dnevnik


Potreban materijal: Sveska, olovka Dnevnik je sveska koja stalno stoji u radnoj prostoriji. U njoj učesnici i treneri mogu da zapišu svoja razmišljanja i poruke koje žele da podele sa grupom tokom tre


Do mog zida


Opis vežbe Podela u dve grupe. Obe grupe stoje u vrsti nasuprot jedna drugoj, tako da svaka osoba iz jedne grupe ima svog para iz druge. Parovi stoje sa ispruženim rukama ispred sebe, ali tako da im s


Dodela identiteta


Opis vežbe Svako za sebe na papiru napiše pet svojih identiteta, ali tako da ostali ne vide. Sledi podela u tri grupe. Svaka grupa dobije hrpu samolepljivih papira. U svakoj grupi jedna osoba stane is


Dogovor o radu


Potreban materijal: Veliki papiri (flipchart), markeri   Opis vežbe Učesnici daju svoje predloge šta bi mogle da budu tačke zajedničkog dogovora o radu. Neko iz trenerskog tima ove predloge zapis


Dokumentarni film iz serije Simulirani dijalog


Potreban materijal: Oprema za prikazivanje i gledanje filma Opis vežbe Serija dokumentarnih filmova Simulirani dijalog* uspostavlja indirektan dijalog među ljudima sa Balkana. Svaki od filmova bavi se


Dovršiti rečenice


Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri   Opis vežbe Svuda po podu su veliki papiri, na svakom je započeta po jedna rečenica. Učesnici prilaze i pišu svoje nastavke ovih rečenica. Svi rade


Drugi pogled


Opis vežbe Korak 1: Pogled na sukob iz ugla grupe A – govore drugi Izdvojiti  dve  stolice  ispred  ostalih  i  pozvati  da na  njih  sednu  osobe  koje   nisu  nacionalnosti A,  već pripadaju „suprot


Društvene grupe, moć i privilegije


Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri   Opis vežbe Korak 1. U plenumu sastaviti zidne novine na temu: „Koje društvene grupe imaju veću moć u našim društvima?“ Korak 2. Na velikim papirima


Dvadeset minuta slepila


Potreban materijal: Povezi za oči za sve učesnike (marame, šalovi)   Opis vežbe Polako i jasno pročitati uputstvo: „Cela grupa će 20 minuta provesti kako god želi, možete ići kuda želite (svako z


Evaluacioni upitnik – primer


  Koje je tvoje najvažnije iskustvo sa treninga? Šta misliš da si dobio/la ovim treningom i kako to možeš iskoristiti u društvu u kojem živiš? Koje radionice/teme su ti se naročito dopale i zašto


Feedback u parovima


Opis vežbe Ovo je prilika da jedni drugima damo feedback i da ga dobijemo. Prilazimo osobi kojoj želimo da damo feedback ili da ga dobijemo od nje. Ta osoba, ukoliko ne želi, ne mora da sasluša feedba


Forum teatar


Niz uvodnih vežbi za teatar potlačenih Vozač Vođenje dlanom Vođenje po zvuku Magični predmet Nadovezivanje statua Trajanje: 35 min.   Priprema scena Trajanje: 60 min. Podela na tri grupe. (Može s


Glasanje o krivici


Potreban materijal: 2 tabele posledica glasanja (vidi prilog), hrpa malih jednakih papira za glasanje, 2 velika papira sa tabelama za evidenciju glasanja   Opis vežbe Učesnici su podeljeni u dve


Grupe za refleksiju


Grupe za refleksiju su zamišljene kao prostor za refleksiju i razmenu među učesnicima, bez prisustva trenera. Formiraju se prvog ili drugog dana treninga i sastav im ostaje isti do samog kraja. Sastaj


Heroji


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u male grupe, na osnovu nacionalne pripadnosti: Albanci/ke, Srbi/kinje, Hrvati/ ce, Bošnjaci/kinje, Makedonci/ke… Svaka


Heroji 2


Tema: “Lični heroji” . Svako za sebe razmisli i zapiše ko su mu/joj bili heroji u detinjstvu, a koji su sada. 5-10min Odlazak u manje grupe (koje se sastoje od ljudi iz različitih krajeva). Razmena o


Hoteli


Opis vežbe Zadatak: „Vi ste u ulozi učesnika treninga iz izgradnje mira. Treba da donesete odluku gde će se održati sledeća faza treninga. Trenerski tim neće facilitirati taj proces.“ Trenerski tim po


Idi mi, dođi mi


Opis vežbe Podela u dve grupe, A i B. Obe grupe stoje u vrsti nasuprot jedna drugoj, na udaljenosti od nekoliko metara, tako da svaka osoba iz jedne grupe ima svog para iz druge. Uputstvo: „Osobe iz g


Insider/Outsider*


Opis vežbe Učesnici  se  podele  u  dve  grupe  sa  približno istim brojem članova. Jednu grupu treba poslati van prostorije i zamoliti da tamo ostanu sve dok ne budu pozvani  da  se  vrate.  Sa  drug


Ispitivanje očekivanja: Drvo očekivanja


Podeliti samolepljive papire. Dati nekoliko minuta da učesnici na njima zapišu svoje odgovore na pitanja: Šta bih voleo/la da se dogodi na treningu? (na papirima jedne boje, npr. zelene) Šta ne bih vo


Ispitivanje očekivanja: Putna torba


Učesnici na papiru nacrtaju putnu torbu. Podele je na dva približno jednaka dela. U jednom delu pišu svoje odgovore na pitanje Šta sam doneo/la na ovaj trening?, a u drugom Šta želim da ponesem sa sob


Ispunjena i neispunjena očekivanja


Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri   Opis vežbe Ova vežba može da se radi ako su na početku treninga pisana očekivanja od treninga. Na velikom panou/papiru nacrtati veliki krug. Zamolit


Izbor kralja/kraljice grupe


Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), olovke, stolica   Opis vežbe Uputstvo: Imate neograničeno vreme da bez reči izaberete jednog/jednu među vama koja će biti kralj/ kraljica grupe.


Izgradnja mira i ja


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, flomasteri   Opis vežbe Svako  za  sebe  razmišlja  o  sledećim  pitanjima: „Stvari  koje  me  najviše  zbunjuju  i  iritiraju  u  vezi sa izgradnjom m


Izreći to*


Opis vežbe Voditelj zamoli učesnike da sednu u krug. Kada se svi udobno smeste, uspostavljaju se procedure za vežbu i pravila diskusije. Voditelj zatim pročita prvo pitanje (vidi dalje u tekstu) i daj


Ja ću… /Treba mi…


Potreban materijal: Samolepljivi papiri različitih boja, olovke   Opis vežbe Podeliti učesnicima po nekoliko samolepljivih papira različitih boja. Treba da razmisle o tome šta su sve dobili od tr


Ja i pomirenje


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Na podu se nalazi nekoliko velikih papira, a na svakom stoji jedno od sledećih pitanja: Šta mi je najveći izazov u pomirenju? Sa kim i sa č


Jedan – dva – tri


Korak 1. Učesnici se podele u parove. Broje zajedno: naizmenično do 3, pa potom ponovo kreću od jedan. (A: „Jedan“, B: „Dva“, A: „Tri“, B: „Jedan“, A: „Dva“…) To traje oko 1 min. Korak 2. Svaki par od


Jedna moja potreba


Opis vežbe Svi stoje u krugu i imaju priliku da izraze jednu svoju potrebu koju imaju u ovoj grupi.  


Jedna reč


Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri Opis vežbe Na podu se nalazi veliki papir. Učesnici imaju zadatak da nađu samo jednu reč kojom bi opisali trening i zapisuju ga na veliki papir koji se nal


Kada je moj nacionalni identitet uticao na moj život?


Potreban materijal: Stolice   Opis vežbe Metoda Vruće stolice Tema o kojoj govori osoba koja sedi na vrućoj stolici u sredini je: „Kada je moj nacionalni identitet uticao na moj život?“


Kada je rat opravdan?


Potreban materijal: Papiri, olovke, pano (zidne novine)   Opis vežbe Svi sede u krugu i imaju po papir i olovku. Zadatak je da u nekoliko minuta, u tišini, zapišu svoje odgovore na pitanje: „Kada


Kafić sveta (aka World café)


U grupi od 20 učesnika može biti 3–5 stolova. Svaki sto ima svog „domaćina“ ili „domaćicu“ koji su stalno za tim stolom, dok ostali povremeno, na dati znak, menjaju sto. Svaki sto može da ima i „stoln


Kako je to biti kralj/kraljica?


Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), olovke, stolica   Opis vežbe Traži se jedna osoba da volontira: da bude kralj/ kraljica grupe. Ona/on seda na stolicu u sredini prostorije, dok


Kako razumem izgradnju mira?


Opis vežbe Podela  u  manje  grupe.  Pitanja  za  razgovor  i pripremu prezentacije: Šta je za mene izgradnja mira? Vrednosti koje vezujemo za izgradnju mira. Razlozi  zašto  je  izgradnja  mira  rele


Kako sam postao/la muškarac/žena?


Potreban materijal: Nekoliko primeraka upitnika Opis vežbe Učesnici se podele u manje grupe od po četvoro ili petoro. Zadatak je da u malim grupama razgovaraju na temu: „Kako sam postao/postala muškar


Kako smo međusobno povezani


Opis vežbe Jedna osoba stane na sredinu prostorije, pozove nekoga iz grupe i kratko objasni šta ih povezuje. Obe osobe ostaju na sredini prostorije, s tim što sada druga poziva sledeću, uz kratko obja


Kako vidim sledećih pet godina svog života?


Potreban materijal: Papiri, flomasteri, bojice   Opis vežbe Svako za sebe treba prvo da razmisli kako vidi sledećih pet godina svog života, a onda da predstavi grafički (pomoću pite) šta zauzima


Kakve muškarce volim? Kakve žene volim?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe   Učesnici se podele na 4 grupe: 2 u kojoj su samo muškarci i 2 u kojoj su samo žene. Jedna muška i jedna ženska grupa (svaka za sebe)


Kamenčić na poklon


Potreban materijal: Kamenčići Opis vežbe Prethodno veče/jutro zamoliti ljude da naprave kratku šetnju, sami ili u društvu i da nađu po jedan kamenčić koji bi doneli na završnu radionicu. Na početku ve


Kao da sam…


Svi šetaju po prostoriji. Kad voditelj dâ znak, svi se ponašaju kao da im se upravo dogodilo ono što voditelj izgovara: –     Čuli ste sjajnu vest. –     Jako ste umorni. –     Iznenada je počeo pljus


Ko je ovo?


Potreban materijal: Papirići sa imenima svih učesnika, „šešir“, papiri i olovke/flomasteri Opis vežbe U „šeširu“ se nalaze papirići sa imenima svih učesnika. Svako izvuče po jedan papir. Ako izvuče pa


Ko s kim/sa čim treba da se pomiri?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, flomasteri   Opis vežbe Na podu se nalaze veliki papiri (dovoljno da veći broj učesnika može istovremeno da piše po njima). Učesnici u tišini zapisuju


Ko sam ja? Odakle crpim snagu da budem to što jesam?


Potreban materijal: Časopisi, novine, kolaž papir, hameri, voštane boje, flomasteri, lepak, makaze, muzika   Opis vežbe Uputstvo: Od ponuđenog materijala napraviti kolaž na temu „Ko sam ja? Odakl


Koja pitanja ne smem da postavim?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u grupe po državama iz kojih učesnici dolaze. Zadatak je pripremiti zidne novine na temu: „Koja pitanja ne smem da postavim zato što


Kolektivni narativi o ratovima devedesetih


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u manje grupe, po državama iz kojih dolaze. Zadatak je da naprave zidne novine koje bi sadržale osnovne elemente dominan


Koncentrični krugovi upoznavanja


Stolice su postavljene u dva koncentrična kruga, tako da svaka stolica gleda ka jednoj stolici iz drugog kruga (vidi ilustraciju). Broj stolica jednak je broju učesnika. Učesnici posedaju na stolice.


Konstrukcije*


Podela u grupe od 4-5 osoba. Svaka grupa treba da „sagradi“  zadatu konstrukciju povezujući se međusobno. Konstrukcije mogu biti: most, drvo, škola, avion, autobus, brod, kula, hram, cvet, leptir, slo


Kontrolisani dijalog*


Opis vežbe Koristeći  barometar sa polovima Slažem se  i Ne slažem se, pronalaze se parovi koji imaju različita mišljenja i za svaki par po jedan posmatrač. Metoda barometar: Odrede se dva pola u pros


Korak napred


Potreban materijal: Kartice sa ispisanim ulogama Opis vežbe Unapred pripremiti onoliko različitih kartica sa ulogama koliko ima učesnika u grupi. Učesnicima nasumično podeliti kartice. Nikome ne govor


Koverte za rastanak


Potreban materijal: Koverte, papiri, olovke Svima u grupi, uključujući i trenerski tim, podeliti po praznu kovertu. Svako ima zadatak da na koverti napiše svoje ime,  i  zatim da je izloži na prethodn


Kriterijumi za aktiviste/kinje (Ostrvo „Dub“)


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Podela u tri grupe. Zadatak je da učesnici odrede koje kriterijume treba da zadovoljavaju i koje kvalitete treba da imaju ljudi ko


Krug poverenja


Opis vežbe Svi  stoje  u  krugu,  a  jedna  osoba  je  u  sredini kruga (za početak obavezno neko iz trenerskog tima). Ona stoji zatvorenih očiju, ukrućenog tela, opuštenih članaka i ruku pored tela.


Kruženje grimasa


Učesnici stoje u krugu. Jedna osoba započne tako što se okrene prema osobi sa svoje desne strane (A) i napravi neku grimasu (i/ili pokret tela). Osoba A ima zadatak da ponovi ovu grimasu, da se okrene


Kultura sećanja pre i posle devedesetih


Potreban materijal: Veliki papir, marker   Opis vežbe Razgovor  u  plenumu  o  obeležjima  kulture sećanja pre devedesetih i nakon ratova. Jedna osoba iz trenerskog tima zapisuje ključne reči na


Kutija


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela grupe na muškarce i žene. Obe grupe dobiju po jedan veliki papir na kome je na sredini nacrtan pravougaonik koji simboliše „kutiju“


Kvadratići, tačkice


Potreban materijal: Jednobojne nalepnice u više boja (kvadratići, tačkice i sl.)     Opis vežbe Svakom   učesniku   zalepiti   kvadratić   određene boje na čelo, ali tako da on ne vidi šta j


Lavirint


Potreban materijal: Povezi za oči, stolice   Opis vežbe Podela u grupe od 6–7 ljudi. Jedna osoba u svakoj grupi ima povez preko očiju. Ostali od stolica naprave mali lavirint, ne previše težak za


Lavirint pomirenja


Podeljeni u grupama od 5-6 osoba, učesnice-i 20-30 pojmova koje trebaju da razvrstaju po tome da li su deo procesa pomirenja i na koji način i zašto nisu ako nisu. Vreme: oko 30 minuta. Pojmovi: istin


Magični predmet


Svi stoje u krugu. Voditeljica kaže da ima jedan magičan predmet koji se transformiše čim pređe u nečije druge ruke: menja oblik, veličinu, težinu, miris, pretvara se u neki drugi predmet. Potom panto


Male i velike životinje


Svako treba da zamisli svoju omiljenu životinju (ili bilo koju životinju), ali u tišini. Zadatak je da se bez razgovora svi poređaju u vrstu od najmanje ka najkrupnijoj životinji, tako što mogu da imi


Mapiranje patrijarhata i militarizma


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u dve grupe. Jedna grupa se bavi mapiranjem patrijarhata, a druga mapiranjem militarizma u društvima u kojima živimo. Imaju zadatak


Marširanje*


Potrebno: Muzika   Opis vežbe Unapred odabrati neku muzičku numeru koja može da se dopadne svim učesnicima i obezbediti tehniku za puštanje muzike. Pozvati dobrovoljku/dobrovoljca, nekoga ko može


Medijska slika prošlosti


Potreban materijal: Različite dnevne novine i politički magazini iz regije, veliki papiri, makaze, lepak   Opis vežbe Podela na 3 grupe. Svaka grupa dobije nekoliko primeraka različitih dnevnih n


Memorijalizacija: spomenici, kultura sjećanja


Potreban materijal: Fotografije spomenika, veliki papir, marker   Opis vežbe Korak 1. Izrada zidnih novina u plenumu: „Čemu služe spomenici, šta im je svrha? Za koga ih pravimo?“ Korak  2.  Na  p


Memorijalizacija: spomenici, kultura sjećanja 2


Potreban materijal: Fotografije spomenika, veliki papir, marker Opis vežbe Korak 1. U manjim grupama započeti razgovor o funkciji postojećih oblika memorijalizacije. Izraditi zidne novine na temu: „Ko


Mesta koja su mi važna (Karta)


Na zidu se nalazi karta bivše Jugoslavije, Evrope ili sveta (to može biti geografska karta, putna mapa ili jednostavno konture iscrtane na velikom papiru). Jedna po jedna osoba prilazi karti, na njoj


Mesto odakle dolazim


Svi imaju nekoliko minuta za razmišljanje o mestu iz kojeg dolaze (kako god ga razumeli – grad/zemlja/ region) i stvari koje vole u vezi sa tim mestom. Potom, svako ukrug navede mesto odakle dolazi i


Mesto u kom živim


Napraviti veliki „tepih“ od velikih papira (spojenih krep trakom, da se ne bi pomerali). On treba da bude dovoljno veliki da učesnici mogu da se okupe oko njega i da svako ima dovoljno mesta za sebe.


Mete


Potreban materijal: Veliki papiri sa iscrtanim metama, flomasteri ili sitne nalepnice   Opis vežbe Unapred iscrtati mete na velikim papirima (vidi skicu). Iznad svake mete je jedna od sledećih te


Moćna stolica


Potreban materijal: Stolica   Opis vežbe Jedna stolica okrenuta je naspram cele grupe. Jedna po jedna osoba seda na nju i izgovori nekoliko rečenica započinjući ih sa: „Ja imam moć da…” Bez žurbe


Močvara


Potreban materijal: Krep-traka Opis vežbe Na podu je iscrtana mreža kvadrata, veličine npr. 6 x 8 kvadrata. Može da se napravi pomoću krep-trake. Svaki kvadrat treba da bude dovoljno veliki da obuhvat


Model odlučivanja


Opis vežbe Podela u dve grupe. U obe grupe 1–2 osobe imaju ulogu posmatrača procesa odlučivanja (dobrovoljci). Grupe imaju zadatak da donesu odluku o određenom pitanju. Najbolje je izabrati neko konkr


Moj doprinos pomirenju


Opis vežbe Zadatak je da svi ispričaju drugima šta vide kao vlastiti doprinos pomirenju, redom, ukrug. Pre nego što priča započne, dati ljudima malo vremena da razmisle o tome šta će ispričati.  


Moj odnos prema sukobu


Potreban materijal: Papiri, flomasteri Opis vežbe Zamoliti učesnike da napišu svoje tri asocijacije na sukob: po jednu asocijaciju na jedan papir. Nakon toga papire postaviti na pod u sredini prostori


Moj prijatelj stranac


Potreban materijal: Panoi ili veliki papiri, markeri, flomasteri Opis vežbe Unapred   odrediti   kategorije   i   zapisati   svaku kao naslov na po jedan pano/zidne novine. Primeri kategorija: moja pr


Moj put dovde


Svako za sebe na papiru nacrta jednu strelicu koja ilustruje tok života, „moj put dovde“, i na njoj obeleži tačke koje su mu bile važne u životu. Vreme za crtanje je do 5 minuta. Zatim, u plenumu, jed


Moj siguran prostor


Potreban materijal: Papiri, papiri u boji, flomasteri, voštane boje, časopisi, lepak, makaze, itd.   Opis vežbe Svako za sebe crta ili pravi kolaž na temu „Moj siguran prostor“. Sledi predstavlja


Moja definicija mira


Potreban materijal: Papiri različitih boja, flomasteri   Opis vežbe Svi u grupi na pojedinačnim papirima raznih boja pišu svoje definicije mira. Onda se od tih papira na podu napravi „šareno more


Moja pitanja u vezi sa ulogama polova u društvu/rodne ravnopravnosti


Potreban materijal: Papiri, olovkeOpis vežbe Svako zapiše najvažnija pitanja koja ima u vezi sa temom radionice. Potom se formiraju tri male grupe: „ženska“ – za žene koje žele da razgovaraju sa ženam


Moje ime


Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i ispriča jednu priču u vezi sa njim: šta znači, kako ga je dobila, ko mu/joj ga je dao…


Moje ime znači…


Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i šta ono znači.    


Moji sukobi


Potreban materijal: Papiri, olovke Opis vežbe Zadatak je da se svi prisete nekih svojih sukoba, sukoba čiji su deo, i to: sukob koji zapravo nije tvoj, a u njemu si; sukob koji ti je drag; sukob koji


Motivacija za trening


Jedna po jedna osoba, u krug, odgovara na pitanja: Zašto si se odlučio/la da dođeš na ovaj trening? Šta te je privuklo i potaklo?


Muzičke stolice


Potreban materijal: Stolice, muzički uređaj, veliki papir, marker, papiri u boji   Opis vežbe Nekoliko dana ranije učesnici se podele u 4 grupe. Trenerski tim napravi listu ko je u kojoj grupi. S


Nacionalni identitet i ostali identiteti


Potreban materijal: Papir sa iscrtanom kružnicom, flomaster Opis vežbe Svi dobiju papir na kome je nacrtana kružnica. Zadatak je da se napravi „pita“ identiteta. Osim nacionalnog identiteta, izabrati


Nadovezivanje statua


Svi stoje u širokom krugu. Jedna osoba se postavi u statuu u sredini kruga, prva osoba koja ima ideju o stvaranju zajedničke statue sa onom koju vidi, ulazi i postavlja svoju statuu, nakon desetak sek


Nezgodne stolice*


Opis vežbe Svi učesnici dobiju po jednu karticu sa jednim od sledećih uputstava: „Postavi sve stolice u krug. Imaš 10 minuta da to uradiš.“ „Postavi sve stolice u blizini vrata. Imaš 10 minuta da to u


Očekivanja od mirovnih aktivistkinja i aktivista – 3 verzije


Potreban materijal: Papiri, olovke   Opis vežbe Može se raditi povezano sa vežbom Kriterijumi za aktiviste/kinje (Ostrvo „Dub“) ili nezavisno od nje.   Verzija 1: Papiri s kriterijumima za m


Očekivanja od treninga


Podeliti raznobojne samolepljive papire. Dati nekoliko  minuta  da  učesnici  na  njima  zapišu  svoje odgovore na pitanja: Šta očekujem od treninga? Šta očekujem od sebe na treningu? Šta očekujem od


Odakle potiču moji strahovi?


Potreban materijal: Papiri, olovke, veliki papiri, selotejp   Opis vežbe Svako za sebe da razmisli na temu „Moji strahovi“ i „Odakle potiču?“ i pribeleži svoje misli. Imaju 20 minuta za rad. Nako


Odnos naših društava prema prošlosti


Opis vežbe Razgovor u malim grupama od po 4-5 osoba (koje su regionalno, nacionalno i starosno mešovite) na temu: „Kako se vaša sredina odnosi prema bolnoj prošlosti?   O čemu se iz prošlosti priča/ša


Ono što mi smeta u vezi sa nama…


Opis vežbe Svi učesnici nađu para istog pola. Tema je „Ono što mi smeta u vezi sa nama ženama/muškarcima…“ Prvo jedna osoba govori (oko 2 minuta), a druga samo sluša. Zatim se uloge zamene.   Raz


Osećaj izražen brojem


Grupa se podeli u parove. Učesnici imaju zadatak da svom paru iskažu osećanja koja im je zadao trener (npr. „Sada ste tužni“, „Sada ste ljuti“ itd.), ali pritom mogu da izgovaraju samo brojeve.


Osmišljavanje diploma


Potreban materijal: Šareni papiri, olovke, papirići ispisani imenima svih prisutnih, „šešir“   Opis vežbe Prethodno na papirićima ispisati imena svih prisutnih (jedno ime na jednom papiru). Svi i


Otvaranje šake*


Opis vežbe Podela na parove. Osoba A u paru drži stisnutu šaku, a osoba B ima zadatak da joj otvori šaku. Potom promena uloga.   Evaluacija Predložena pitanja za evaluaciju vežbe: Kako vam je bil


Otvorene večeri


Otvorene večeri su zamišljene kao dodatna prilika za zajednički rad, van planiranog tematski određenog dela treninga. Otvorene večeri su se posebno u programu Trening za trenere pokazale kao važan seg


Otvoreni prostor


Ovo je vežba koja omogućava da učesnici kreiraju sadržaj radionice. U toku prethodnog dana napomenuti učesnicima da razmišljaju o temi ili pitanju o kojima žele da razgovaraju, o načinu kako bi to tem


Otvoreni tim


Otvoreni tim su evaluacioni sastanci trenerskog tima nakon svakog radnog dana, kojima može da se priključi dvoje ili troje učesnika. Otvoreni tim daje mogućnost timu da čuje primedbe i pitanja koja su


Ova slika govori o meni


U sredini kruga nalazi se hrpa razglednica i fotografija. Svi imaju nekoliko minuta da ih razgledaju i da izaberu samo jednu koja na neki način govori o njima. Kada svi posedaju nazad u krug, zadatak


Padanje


Potreban materijal: Sto ili stolica   Opis vežbe Dobrovoljka/dobrovoljac popne se na sto ili stolicu. Stoji ukrućenog tela i ruku pored tela. Potom padne unazad (leđima prema podu), dok je ostali


Pet minuta moć nad tobom*


Potreban materijal: Papiri i olovke Opis vežbe Podela    grupe     na    parove.    Uputstvo    glasi: „Dogovorite se ko će u narednih pet minuta imati moć nad svojim parom. Ako se par s tim slaže, on


Pitanja i dileme na koje tražim odgovore


Na podu se nalazi nekoliko velikih papira. Učesnici prilaze  i  na  njima  zapisuju  pitanja  i/ili  dileme  koje imaju (relevantne za teme treninga). Nakon desetak minuta neko iz trenerskog tima proč


Planeta


Potreban materijal: Papir, olovke Opis vežbe Proveriti da li svi imaju papir i olovku, pa polako i jasno pročitati priču o kontekstu u kom se učesnici nalaze, i to bar dva puta. Priča: „Otkrivena je n


Planiranje rada na izgradnji mira u lokalnoj sredini


Potreban materijal: Nekoliko primeraka radnog lista, veliki papiri, markeri Opis vežbe Korak 1. Troje učesnika iz različitih sredina unapred (nekoliko dana ranije) dobiju zadatak da pripreme prezentac


Podela pohvala


Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Učesnici na parče papira zapišu neku pohvalu koju bi uputili osobi koju poznaju. Sve poruke se sakupe u „šešir“. Voditeljica izvlači jednu poruku


Pojam nasilja po Galtungu, strukturno i kulturno nasilje


Preuzmi tekst u pdf formatu.


Poricanje, opravdavanje, traganje za istinom


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici/e se podele u tri manje grupe od kojih svaka radi na zidnim novinama obrađujući jedan od sledećih obrazaca ponašanja u suočavanju


Porodični narativi


Opis vežbe   Svi  imaju  desetak  minuta  da  razmisle  i  zapišu (kao podsetnik) narative koje su čuli u svojoj porodici o Drugom svetskom ratu i o ratovima 90-ih. Pomoćna pitanja: „Šta se u vaš


Pošten odnos prema prošlosti?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Podela na manje grupe po nacionalnoj, etničkoj ili regionalnoj osnovi. Svaka grupa ima zadatak da napravi zidne novine na temu: „Š


Potpis levom i desnom rukom


Svi dobiju po papir i olovku i imaju zadatak da se potpišu. Nakon toga treba jednom rečju da opišu kako im je bilo, a neko iz trenerskog tima zapisuje te reči na pano/tablu. Zatim, zamoliti sve da se


Pravda, oprost, istina, mir


Opis vežbe Po dvoje učesnika čini par koji dobija zadatak da zagovara jedan od pojmova: pravda, oprost (odnosno milosrđe), istina i mir. To su četiri elementa procesa pomirenja po Lederachu. Oni imaju


Pravda, oprost, istina, pomirenje*


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u četiri male grupe: pravda, oprost, istina i pomirenje. Zadatak je da u grupama porazgovaraju i pripreme prezentaciju n


Prednosti i nedostaci načina donošenja odluka


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Podela na četiri male grupe. Svaka grupa dobija jedan od načina donošenja odluka: kompromis, konsenzus, glasanje i „lider/ka odlučuje“. Zadatak je


Predrasude o etničkim/nacionalnim grupama


Potreban materijal: Veliki papiri, markeriOpis vežbe Prvi korak (predrasude o svojoj grupi): Učesnici se podele u grupe po etničkoj pripadnosti. Svaka grupa dobije zadatak da na zidne novine ispiše on


Predrasude prema meni i moje predrasude


Opis vežbe Podela   učesnika   u   male   grupe,   gde   zatim razgovaraju na dve teme. Predrasude prema meni: Svako od učesnika u svojoj maloj grupi opiše jedno iskustvo kada je neko nastupio prema n


Predsednički izbori


Potreban materijal: Papiri i olovk Opis vežbe Učesnici se podele u dve grupe: na „kandidate“ (oko 5-6 osoba) i „glasače“. Kandidati imaju zadatak da u roku od 2-3 minuta smisle svoju prezentaciju – ka


Predstavljam se


Svi uzmu po papir. Na sredini papira napišu svoje ime. Zatim upisuju: u gornji levi ugao – kako se trenutno osećam u gornji desni ugao – dve stvari koje volim da radim u donji levi ugao – knjiga koju


Predstavljam te


Učesnici se podele u parove. Svako ispriča svom paru nekoliko informacija o sebi. Druga osoba za to vreme pažljivo sluša i pokušava da zapamti. Potom menjaju uloge. Na početku se parovima napomene koj


Predstavljanje modela ponašanja u sukobu


Voditelj-ka predstavlja dole prikazanu tabelu i objašnjava je.


Predstavljanje u plenumu pomoću započetih rečenica


Svi sede u krugu. Na vidnom mestu se nalaze ispisane započete rečenice. Jedna po jedna osoba predstavi se u plenumu, dovršavajući započete rečenice: Ja se zovem… Kao dete htela/o sam da budem…, a zapr


Preporuke za neki sledeći trening


Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri   Opis vežbe Na tri velika papira napisati po jednu od ovih reči: „manje“, „više“ i „isto“. Učesnici imaju zadatak da na tim papirima pišu čega bi vol


Priča Crvenkapa


Potreban materijal: Priča Crvenkapa iz vukovog ugla   Priča o Crvenkapici iz vukovog ugla Živeo sam u šumi. To je bio moj dom o kojem sam se brinuo i stalno se trudio da ga održim čistim i uredni


Priča Muž, žena, kompot


Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Učesnici se podele u 2–3 grupe. Iz svake grupe se javi po jedan dobrovoljac, oni se izdvoje iz grupa i pročita im se dolenavedena priča. Zatim oni


Pričam ti priču


Vežba za razbuđivanje mašte. Pripremiti karte (papire) tako da na svakoj piše po jedna reč (imenica). Broj karata je tri puta veći od učesnika. Svako izvuče 3 karte i ima zadatak da u naredna 3 minuta


Pričam ti sliku


Potreban materijal: Slika koja sadrži dosta detalja   Opis vežbe Učesnici se podele u tri grupe. U svakoj grupi se nađe po jedan dobrovoljac koji izađe izvan prostorije. Voditeljica pokaže dobrov


Prilozi za radionicu na temu nenasilna komunikacija


JA govor JA govor je tehnika nenasilne komunikacije, koja daje mogućnost iskazivanja potreba i želja, ima za cilj unapređenje razumevanja drugog i sebe, konkretna je i usredsređena na specifičan probl


Prioriteti izgradnje mira po državama


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele po državama iz kojih dolaze i treba da definišu prioritete izgradnje mira u tim državama. Sledi prezentacija i kratki os


Promeni se!


Opis vežbe Ukoliko je grupa veća, podeliti grupu na dve. Grupa  stoji  u  krugu.  Jedna  osoba  ima  ulogu „pokretača“. Pokretač istupa u sredinu kruga i ima zadatak da stane ispred svakog člana grupe


Prošlo, buduće


Potreban materijal: Papiri, flomasteri   Opis vežbe Zadatak: Izaberite par. 1) Prisetite se bar 3 do 5 važnih trenutaka u vašoj dosadašnjoj vezi sa izgradnjom mira. Svaki zapisati na poseban papi


Rat i ja


Potreban materijal: Stolice Metoda: vruće stolice   Osoba koja sedi na vrućoj stolici u sredini ima zadatak da ispriča svoju priču na temu „Rat i ja“.


Razgovor u manjim grupama na temu komunikacije


Opis vežbe Podela na manje grupe, npr. četvoročlane. Teme za razgovor: Kako ja reagujem kada mi smeta način komunikacije (na konkretnom primeru)? Reakcija koju smatram dobrom. Mislim da se ljudi ponaš


Razgovor u manjim grupama na temu ponašanja u sukobu


Opis vežbe Podela na manje grupe, npr. četvoročlane. Teme za razgovor: –     Šta mi najteže pada u sukobu? –     Koje dileme imam? –     U kojim situacijama ne znam kako da se postavim? –     Šta mi p


Razvijanje ideje o mirovnoj/nenasilnoj akciji


Potreban materijal: Nekoliko primeraka upitnika, veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela  u  male  grupe.  Zadatak  svake  grupe  je da porazgovara o idejama za mirovnu aktivnost, prekograničn


Razvijanje ideje o mirovnoj/nenasilnoj akciji 2


Opis vežbe Podela  u  male  grupe.  Učesnici razrađuju ideju i planiraju sprovedbu mirovne aktivnosti koristeći katalog pitanja kao osnovu. Potom prezentuju ideju o aktivnosti pred ostalima i imaju pr


Refleksija i analiza timskog rada


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Korak 1 – Svako za sebe kratko razmisli o sledećem: Koliko sam zadovoljna time kako sam se ponašala u timskom radu? Koliko sam zadovoljna ponašanj


Reka identiteta


Potreban materijal: Hrpa A4 papira   Opis vežbe Svi dobiju po 5 A4 papira. Zadatak: Na svakom od papira krupnim slovima napisati po jednu stvar koja vam puno znači u životu. Svi papiri se skupe i


Rotirajuće trojke


Po tri stolice su grupisane i postavljene tako da čine krug (vidi ilustraciju). Učesnici koji čine grupu/trojku podele se na osobe A, B i C. Na stolice se mogu zalepiti oznake „A“, „B“i „C“. Trojke ra


Rotirajuće trojke o mirovnom aktivizmu


Opis vežbe Metoda rotirajuće trojke    Moguća pitanja za razgovor: Kako  bismo  svoj  rad  u  svojoj  organizaciji predstavili svojoj susedi (nekome ko ne zna ništa o tome)? Koja je moja motivaci


Runda prava


Potreban materijal: Stolice Opis vežbe Stolice su postavljene u dva koncentrična kruga, tako da svaka stolica iz unutrašnjeg kruga gleda ka jednoj stolici iz spoljašnjeg (vidi ilustraciju). Broj stoli


Santa leda


Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri, markeri Opis vežbe Voditelj uvodi značenje sante leda. Santa leda je simboličan prikaz onoga što pokazujemo, odnosno krijemo u sukobu – ono što pokazujem


Šarene oči


Tip vežbe: Šareni barometar Opis vežbe Potreban materijal: Papir u boji, unapred pripremljeni papiri sa izjavama Unapred je pripremljeno nekoliko setova papira sa po jednom izjavom/rečenicom. Po moguć


Šareni barometar na temu suočavanje s prošlošću


Potreban materijal: Papir u boji, unapred pripremljeni papiri sa izjavama   Opis vežbe Unapred je pripremljeno nekoliko setova papira sa po jednom izjavom/rečenicom. Po mogućstvu, papiri su razli


Sećaću se


Potreban materijal: Nekoliko velikih papira, flomasteri   Opis vežbe Od nekoliko velikih papira (flipcharta) napraviti „stazu“ dovoljno dugačku da više ljudi može da priđe i istovremeno piše po n


Sečenje papira


  Potreban materijal: Veliki papir i makaze   Opis vežbe Pozvati dobrovoljce koji žele da učestvuju u vežbi, ukupno sedmoro. Imaju zadatak da prvo svako za sebe zamisli oblik od papira kakav


Situacija kada sam imao moć


Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Podela na male grupe, teme za razgovor: –     Jedna situacija u kojoj ste imali moć i emocije koje ste tada imali. –     Jedna situacija u k


Situacije sa poteškoćama u radu


Potreban materijal: Odštampane situacije   Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka mala grupa dobije po dve (od tri dole opisane) situacije koju treba da razmotre i da odgovore na pitanja: „Kako rea


Situacije u kojima smo osetili strah


Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Podela na male grupe od troje ili četvoro. U malim grupama razgovarati na temu: „Situacija u kojoj sam osetio/la strah“. Po povratku u plenu


Slagalica


Opis vežbe Učesnici su podeljeni u grupe od po 5 članova (preostali mogu biti posmatrači). Svi se nalaze u istoj prostoriji,  ali  članovi  svake  grupe  sede  zajedno  u krugu, najbolje je ako mogu d


Slepo vođenje*


Potreban materijal: Povezi za oči (šalovi, marame i sl.)   Opis vežbe Pre radionice zamoliti učesnike da na radionicu donesu nešto čime mogu da povežu oči: šalove, marame, majice i slično. Grupa


Sličnosti i razlike


Opis vežbe Svako za sebe treba da popuni radni list (15 min.) koji se sastoji od sledećih pitanja: Tri stvari koje su iste kod mene i ostalih u ovoj grupi; Tri stvari koje su iste kod mene i nekih dru


Sličnosti i razlike 2*


Potreban materijal: Radni listovi, olovke Opis vežbe Svi učesnici dobiju po primerak radnog lista na kome su sledeća pitanja: Tri stvari koje mi se dopadaju Tri stvari koje mi se ne dopadaju Tri stvar


Slike neprijatelja


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Tip vežbe: Rad u malim grupama, predstavljanje u plenumu Opis vežbe Podela u grupe po državama/regijama iz kojih učesnici dolaze. Korak 1. Imaju zadatak da n


Slike neprijatelja 2


Podela u tri male grupe. Učesnici razgovaraju na teme: Ko su neprijatelji u našim društvima, ko su „drugi“? Čemu služe slike neprijatelja? Ko gradi te slike, na koji način i zašto? Zadatak im je da pr


Slonovska šetnja


Potreban materijal: Povezi za oči, stolice, stolovi, tkanine, drugi rekviziti   Opis vežbe Pre radionice zamoliti učesnike da na radionicu donesu nešto čime mogu da povežu oči: šalove, marame, ma


Smarties


Potreban materijal: Nekoliko stotina bombona smarties (ili slično) i manje posude za sve učesnike Opis vežbe Cela grupa sedne u polukrug i svako uzme jednu manju posudu ispred sebe. Pre nego što vežba


Sramota i ponos u narativima mog društva


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Podela u male grupe na osnovu etničke pripadnosti. Zadatak je da izrade zidne novine na teme: „Sramota u narativima mog društva“ i „Ponos u narati


Šta doprinosi izgradnji mira?


Potreban materijal: Papiri A4 ili A5, flomasteri   Opis vežbe Učesnici se zamole da čitko i velikim slovima na tri papira zapišu po tri stvari koje prepoznaju u svojim društvima, a za koje misle


Šta drugi mogu da urade?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u 4 mešovite male grupe. U malim grupama vodi se razgovor na temu: „Šta bih ja volela da čujem od drugog, a što bi za mene predstavl


Šta ja mogu da uradim?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri/flomasteri   Opis vežbe Na podu se nalazi nekoliko velikih papira, a na svakom stoji jedno od sledećih pitanja/naslova: Šta ja mogu da uradim što bi bil


Šta je uloga žene/muškarca u društvu?


Potreban materijal: Samolepljivi papiri u dve boje Opis vežbe   Podeliti samolepljive papire, tako da žene i muškarci dobiju papire različite boje, npr. žene zelene, a muškarci žute. Zadatak je d


Šta je zeleno?


Svi sede u krugu. Imaju zadatak da u tišini izbroje koliko zelenih stvari ima u prostoriji. Nakon jednog minuta neka nekoliko ljudi kaže koliko su izbrojali. Zatim svi zatvore oči, pa ih se pita da se


Šta mi možemo da uradimo što bi bio korak ka pomirenju?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Podela grupe po državama iz kojih dolaze i izrada zidnih novina na pitanje: „Šta mi možemo da uradimo što bi bio korak ka pomirenj


Šta mi se (ne) dopada u komunikaciji sa drugima?


Potreban materijal: Veliki papiri (flipchart), markeri   Opis vežbe Na  zidu  ili  postolju  za  flipchart  postaviti veliki papir s pitanjem Šta mi se ne dopada u komunikaciji sa drugima? Učesni


Šta mi se dopalo/šta mi je smetalo u našoj komunikaciji?


Potreban materijal: Samolepljivi papiri, olovke, veliki papiri   Opis vežbe Svi dobiju po nekoliko samolepljivih papira. Neka još papira bude dostupno, ako nekome zafali. Zadatak je da razmisle i


Šta mi smeta u pričama o ratu? Šta mi nedostaje?


Opis vežbe Učesnici u manjim grupama razgovaraju o tome šta im smeta u pričama o ratu, šta im nedostaje. Nakon razmene u malim grupama, sledi razmena u plenumu.


Šta možemo da učinimo?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Rad u 4 mešovite grupe od po oko 5 učesnika. Zadatak je da porazgovaraju na temu šta mogu da urade da bi diskriminacije nad ženama i muškarcima bilo što manj


Šta nam govori da (ne) živimo u miru?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na jednu od sledećih tema: Šta nam govori da živimo u miru? Šta nam go


Šta nam govori da (ne) živimo u miru? 2


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na svaku od navedene tri teme: Šta nam govori da živimo u miru? Šta na


Šta naša društva poriču?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u grupe na osnovu nacionalne pripadnosti. Imaju zadatak da porazgovaraju i pripreme prezentaciju na temu Šta naše društv


Šta su najveći izazovi u izgradnji mira?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u male grupe. Razgovor i izrada prezentacije na temu: „Šta su najveći izazovi u izgradnji mira?“ Potom slede prezentacije i razmena


Šta vidite na crtežu?


  Potreban materijal: Primerak crteža za svakog učesnika   Opis vežbe Unapred pripremiti jedan ili više crteža koji sadrže različite slike. Podeliti po primerak crteža svakome od učesnika. P


Statue na temu straha


Trajanje: 70 min.   Opis vežbe Podela na tri grupe. Grupe su prostorno odvojene i imaju zadatak da pripreme statuu na temu „Strah“, posebno obraćajući pažnju na reakcije tela pri strahu. Sledi po


Statue od stolica na temu „Moć nenasilja“


Potreban materijal: 6-7 stolica   Opis vežbe Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć nenasilja. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da


Statue od stolica na temu moć


Potreban materijal: 6-7 stolica   Opis vežbe Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da kažu šta


Stiglo pomirenje!


Potreban materijal: Raznobojni samolepljivi papiri, olovke, veliki papiri   Opis vežbe Svi dobiju po nekoliko raznobojnih samolepljivih papira (neka dodatna količina papira bude dostupna, ako zat


Stonoga*


Potreban materijal: Stolice ili drugi predmeti kao prepreke Opis vežbe Učesnici su podeljeni u dve grupe. Svaka grupa formira jednu „stonogu“: stoje jedni iza drugih, zatvorenih očiju, sa rukama na ra


Stubovi akcije*


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, model „stubova akcije“   Opis vežbe Podela učesnika u 3 grupe. Grupe imaju zadatak da izaberu konkretan društveni problem, nešto što vide kao nepravdu


Sukob i glinamol


Potreban materijal: Glinamol Opis vežbe Od ponuđenog glinamola i plastelina učesnici prave skulpture na temu sukob. Napraviti izložbu skulptura, gde svako predstavi svoj rad.      


Suočavanje s prošlošću u mom društvu


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u grupe po zemljama iz kojih dolaze. Zadatak je da pripreme prezentaciju o stanju procesa suočavanja s prošlošću u njiho


Tabui


Potreban materijal: Veliki papir, marke   Opis vežbe Čitava grupa zajednički izrađuje zidne novine na temu: „Koji su to tabui prisutni u našim društvima, a tiču se nasilne prošlosti?“ Potom  sled


Takmičim se kada…


Potreban materijal: Veliki papiri, olovke Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na jednu od sledećih tema: –     Takmičim se kada… –     Bežim kada… –     Pok


Teatar statua


Glavna razlika između forum teatra i teatra statua je u tome što teatar statua podrazumeva kreiranje statua od ljudskih tela (znači, nepokretne prikaze bez zvuka), dok forum teatar podrazumeva kreiran


Teatar statua: Žene, muškarci


Opis vežbe   Grupa se podeli na dve ženske i dve muške grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi statuu, s tim što je tema za jednu žensku i jednu mušku grupu Žene, dok je tema za drugu žensku i


Teorijski sažetak: principi nenasilne komunikacije


Potreban materijal: Flipchart   Opis vežbe Voditelj ukratko predstavi principe nenasilne komunikacije ili različite tehnike (JA govor, aktivno slušanje, otvorena pitanja). Preporučljivo je da se


Toranj


Potreban materijal: Nekoliko makaza i selotejpa, hrpa novina ili starih flipcharta Opis vežbe Učesnici se podele u grupe od po 4–5 osoba. Sve grupe su u istoj prostoriji, ali su malo odmaknute. Svaka


Tragovi koje je rat ostavio na mene i moj život


Potreban materijal: Stolice Metoda: vruće stolice   Koristi se metoda vrućih stolica. Zadatak je da svi, osvrćući se na predmet koji su izabrali i poneli sa sobom, ispričaju svoju priču na temu:


Tramvaj


Potreban materijal: Pet stolica Opis vežbe Postaviti pet stolica jednu pored druge (kao sedišta u prevozu), tako da cela grupa može dobro da ih vidi. Druga i četvrta stolica su rezervisane za žene, a


Treći put*


Potreban materijal: Velika količina novina, desetak rolni selotejpa ili krep-trake, papiri, olovke   Opis vežbe Uvodno uputstvo: „Nađite para za iskustvenu vežbu koja je izazovna i može da bude t


Tri događaja koja su uticala na moj angažman


Na velikom panou su na vremenskoj crti predstavljena tri perioda – pre rata; vreme rata; posle rata. Svako treba da za sebe zapiše na samolepljivim papirima po jedan događaj iz svakog od ta tri period


Tri moja identiteta


Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svako za sebe zapiše nekoliko svojih identiteta, pa odabere tri koja će pročitati. Potom jedna osoba ustane i pročita jedan po jedan svoj identite


Tvrđava*


Opis vežbe* Učesnici se podele u dve grupe. Jedna grupa će biti u „tvrđavi“, a druga grupa će biti van nje, i pokušaće da uđe unutra. Obe grupe imaju 15 minuta za pripremu i dogovor, koji se odvijaju


U timskom radu mi se (ne) dopada kod sebe/drugih


Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), pano Opis vežbe Svi dobiju po nekoliko samolepljivih papira. Svako za sebe na njima zapisuje svoje odgovore na pitanja: Šta sam uočio/la kod sebe u p


Upitnik o nacionalnom identitetu


Potreban materijal: Odštampan upitnik za sve učesnike   Opis vežbe Svi učesnici dobiju po kopiju upitnika. Voditeljica zamoli učesnike da se prisete i što konkretnije odgovore na pitanja (vreme:


Upoznavanje u parovima


Svi stoje u krugu. Voditeljica pozove učesnike da nađu para za koga misle da im je najsličniji, pa zadaje temu za razgovor u tom paru. Za svaku sledeću temu učesnici nalaze novog para, prateći instruk


Usmena evaluacija treninga


Opis vežbe U plenumu, sedeći u krugu, jedna po jedna osoba iznosi svoju evaluaciju treninga. Kao vodilju, ispisati pomoćna pitanja.  Predložena pitanja: Šta ste dobili ovim treningom? Šta vam se svide


Veliki barometar


U velikom barometru se koristi veći broj izjava (20–40), najmanje onoliko izjava koliko je učesnika u vežbi, možda čak duplo više. Važno je da izjave budu relevantne za grupu i da pokrivaju ključne ta


Veliki barometar: Izgradnja mira


Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe)   Opis vežbe Metoda veliki barometar. Polovi za barometar su „Jeste izgradnja mira“ i „Nije izgradnja mira“.   N


Veliki barometar: nasilje


Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe) Opis vežbe Metoda Veliki barometar    Neke od izjava za barometar: 1. Balkanske zemlje su rasističke 2. Dijaspori bi


Veliki barometar: Šta (ne) doprinosi suočavanju sa prošlošću?


Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe)   Opis vežbe Metoda veliki barometar Polovi  za  barometar  su:  „Doprinosi  suočavanju  s  prošlošću“  i  „Ne  dopri


Veliki barometar: Šta jeste/nije etički?


Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe Metoda: Veliki barometar   Opis vežbe Polovi za barometar su: „Jeste etički“ i „Nije etički“.   Neke od situacija


Venovi dijagrami


Potreban materijal: Radni list sa Venovim dijagramim Svi dobiju po list papira na kojima je nacrtano onoliko Venovih dijagrama (tri elipse koje se ukrštaju, vidi sliku) koliko ima učesnika. Jedan Veno


Vesti iz budućnosti


Potreban materijal: Unapred pripremljene „vesti iz budućnosti“   Opis vežbe Pročitaju se sledeće tri „vesti iz budućnosti“: Udruženje   boraca   Armije   BiH   pozdravilo je osuđujuću presudu Sud


Vežba aktivnog slušanja


Potreban materijal: Veliki papir, marker   Opis vežbe Podela grupe na parove. Osoba A u 5 minuta priča svom paru, osobi B, nešto što ju je poslednje naljutilo ili joj je bilo teško. Osoba B prove


Vežba delegiranja


Potreban materijal: Pripremljene kartice sa više informacija za grupe   Opis vežbe Podela u tri grupe: „pozorište“, „muzika“ i „kompjuter/engleski“. Priča: „Omladinski centar u malom bosanskom gr


Vežba sa zadacima 2


Potreban materijal: Pripremljene koverte sa zadacima, papiri, olovke, veliki papiri, markeri i drugo   Opis vežbe U radnom prostoru se nalazi 18 zadataka, koliko ima i učesnika. Učesnici treba da


Vežba sa zadacima*


Potreban materijal: Pripremljene koverte sa zadacima, papiri, olovke, veliki papiri, markeri i drugo   Opis vežbe Učesnici dobiju koverte u kojima se nalaze opisi zadataka. Zadaci su različiti i


Vežbanje „JA govora“ u parovima


Opis vežbe Podela po parovima. Uputa: Razmislite o situaciji u kojoj ste se naljutili, objasnite okolnosti vašoj partnerki i odigrajte svoju prvobitnu reakciju – vaša partnerka treba spontano da odrea


Vežbanje „JA govora“ u scenama


Opis vežbe Učesnici se podele u 4 grupe (od 4 ili 5 učesnika). Imaju 10 minuta da osmisle kratku konfliktnu scenu, nabolje bi bilo da ona potiče iz ličnog iskustva, u kojima im je smetao način komunik


Vođenje dlanom


Grupa je podeljena u parove. Svaki učesnik vodi svog para držeći dlan na određenoj udaljenosti (5–10 cm) od lica partnera. Udaljenost između lica i dlana mora da bude konstantna. Osoba koja je vođena


Vođenje po zvuku


Grupa se podeli u parove. Parovi odrede jedan svoj zvuk (npr. onomatopeja, neki uzvik) koji će im služiti za prepoznavanje. Osobe A u svakom paru imaju zadatak da vode svog para, osobu B, samo pomoću


Voleo/la bih da su žene/muškarci…


Opis vežbe Svako za sebe da razmisli na temu „Voleo/la bih da su žene/muškarci…“ (pitanje se odnosi na suprotan pol) i da zapiše (10 minuta). Podela u četiri mešovite male grupe. S osvrtom na pretho


Vozač


Grupa se podeli u parove. Osoba A je ispred i ima zatvorene oči. Osoba B je vozač koji upravlja dajući sledeće signale: stisak levog ramena je znak za skretanje ulevo, stisak desnog ramena je znak za


Vruće stolice


Sedi se na stolicama poređanim u potkovicu. Tri stolice su izdvojene, tzv. „vruće stolice“, tako da svi koji sede u potkovici mogu dobro da ih vide (vidi ilustraciju). Jedina stolica sa koje se govori


Za i protiv


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u 3 male grupe. Korak 1. Pitanje: Šta bi nam rekli oni koji su protiv ovakvih susreta? Nabrajanje i zapisivanje na velike papire, be


Žao mi je…


Potreban materijal: Stolice   Opis vežbe Metoda vruće stolice. Osoba koja sedi na vrućoj stolici  u  sredini  ima  zadatak  da  ispriča  svoju  priču na temu „Žao mi je…“, a koja ima veze sa prot


Zašto pomirenje?


Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici treba da zamisle da su u situaciji da nekome objasne šta će nam pomirenje i da nađu dovoljno argumenata. Jedna osoba iz trenerskog


Zidne novina na temu diskriminacije


Moguće teme: Primeri diskriminacije u našim društvima? Koje grupe ljudi su diskriminisane u našim društvima?    


Zidne novine


Zidne novine funkcionišu slično kao brainstorming, s tim što voditelj nema samo ulogu zapisivača, već moderira proces tokom kojeg učesnici iznose predloge za zapisivanje i postavlja pitanja pojašnjenj


Zidne novine na temu sukoba


Zidne novine: Sukob nastaje zbog… Trajanje: 5–10 min. Zidne novine: Vrste ponašanja u sukobu Trajanje: 5–10 min.