Zidne novine: Šta je nenasilna komunikacija?

 


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena: 



 Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilna Komunikacija

Primer radionice:

nema rezultata