Zmaj *

Svi se poređaju u vozić, držeći osobu ispred sebe oko struka i tako formiraju „zmaja“. Prva osoba u nizu je „glava“, a poslednja „rep“. Na dati znak „glava“ ima zadatak...

Životinjski orkestar

Podela u četiri grupe. Svi članovi grupe izvlače po papirić na kome je ispisan naziv za neku životinju: pas, mačka, kokoška, krava, ovca, žaba i slično; a na jednom papiru...

Životinjska farma

Svi učesnici izvuku ceduljicu sa imenom neke životinje (svako ime se javlja po dva puta na ceduljicama). Učesnici imaju zadatak da imitiraju životinju sa ceduljice i tako nađu svog para....

Zidne novine za timski rad 2

Tema: Šta je potrebno za uspešan timski rad?

Zidne novine za timski rad

Na dva papira pišu se odgovori na sledeća pitanja: Šta mi smeta pri donošenju odluka? Šta mi pomaže?

Zidne novine na temu sukoba

Zidne novine: Sukob nastaje zbog… Trajanje: 5–10 min. Zidne novine: Vrste ponašanja u sukobu Trajanje: 5–10 min.

Zidne novina na temu diskriminacije

Moguće teme: Primeri diskriminacije u našim društvima? Koje grupe ljudi su diskriminisane u našim društvima?    

Zemljotres

Učesnici su podeljeni u grupe od po troje, a jedna osoba je „prozivač“. U svakoj grupi dvoje učesnika čine kuću (okrenuti jedno ka drugom, levom šakom držeći desnu šaku svog...

Zdravo, jarane/jaranice!

Učesnici stoje u krugu. Jedan učesnik ide oko kruga, dodirne jednu osobu po ramenu, a ona mora da napusti krug i krene oko njega u suprotnom smeru (čime se pravi...

Vuneno klupko

Svi stoje u krugu. Prva osoba uzima vuneno klupko i baca ga nekome, zadržavajući njegov kraj. Osoba koja je primila klupko, zadržava nit i dobacuje klupko sledećoj osobi, dok osoba...

Vozač

Grupa se podeli u parove. Osoba A je ispred i ima zatvorene oči. Osoba B je vozač koji upravlja dajući sledeće signale: stisak levog ramena je znak za skretanje ulevo,...

Vozač

Grupa se podeli u parove. Osoba A je ispred i ima zatvorene oči. Osoba B je vozač koji upravlja dajući sledeće signale: stisak levog ramena je znak za skretanje ulevo,...

Vojvođanske vrbe

Svi prisutni su vojvođanske vrbe koje se povijaju pred naletima vetra, saginju, tresu, mašu, šušte listićima, i čine sve ono što uobičajena vojvođanska vrba čini u rano decembarsko jutro.

Vođenje po zvuku

Grupa se podeli u parove. Parovi odrede jedan svoj zvuk (npr. onomatopeja, neki uzvik) koji će im služiti za prepoznavanje. Osobe A u svakom paru imaju zadatak da vode svog...

Vođenje po zvuku

Grupa se podeli u parove. Parovi odrede jedan svoj zvuk (npr. onomatopeja, neki uzvik) koji će im služiti za prepoznavanje. Osobe A u svakom paru imaju zadatak da vode svog...

Vođenje dlanom

Grupa je podeljena u parove. Svaki učesnik vodi svog para držeći dlan na određenoj udaljenosti (5–10 cm) od lica partnera. Udaljenost između lica i dlana mora da bude konstantna. Osoba...

Vođenje dlanom

Grupa je podeljena u parove. Svaki učesnik vodi svog para držeći dlan na određenoj udaljenosti (5–10 cm) od lica partnera. Udaljenost između lica i dlana mora da bude konstantna. Osoba...

Voćna salata *

Grupa se podeli na npr. jabuke, maline, grožđe i breskve. Ovo može da se uradi razbrojavanjem, ili tako što će se učesnici sami izabrati voće koje im je draže, ali...

Voće i životinje *

Svi stoje u krugu. Jedna osoba počne tako što pljesne rukama i izgovori naziv voća, sledeća osoba pljesne rukama i izgovori naziv jedne životinje, i tako ukrug, izgovarajući naizmenično nazive...

Vežbanje „JA govora“ u parovima

Opis vežbe Podela po parovima. Uputa: Razmislite o situaciji u kojoj ste se naljutili, objasnite okolnosti vašoj partnerki i odigrajte svoju prvobitnu reakciju – vaša partnerka treba spontano da odreaguje....

Vetar duva

Stolice su postavljene u krug, a njihov broj je za jedan manji od broja učesnika. Svi sede na tim stolicama, osim jedne osobe koja stoji u centru. Ta osoba kaže:...

Vampir

Svi imaju zatvorene oči i kreću se po prostoriji. Osoba koju voditeljica dotakne postaje „vampir“. Vampir hoda sa ispruženim rukama i kada napipa nečiji vrat glasno se i jezivo nasmeje,...

Traženje ruke naslepo *

Učesnici se dele u parove i potom zatvaraju oči. Svaki par se rukuje i treba nakon rukovanja da pusti ruku svoga para i da se prošeta po prostoriji. Na dati...

Toster

Na početku igre se pokaže kako izgledaju neke od figura/statua koje će se koristiti u njoj (npr. toster, mikrotalasna pećnica, kengur, slon, golub mira, kanta za smeće, veš-mašina). U svakoj...

Teorijski sažetak: principi nenasilne komunikacije

Potreban materijal: Flipchart   Opis vežbe Voditelj ukratko predstavi principe nenasilne komunikacije ili različite tehnike (JA govor, aktivno slušanje, otvorena pitanja). Preporučljivo je da se nakon prezentacije učesnicima podeli unapred...

Što manji prostor

Grupa se podeli na dve ili tri manje grupe. Zadatak svake grupe je da zauzmu što manji prostor. Pobednik je ona grupa koja zauzme najmanji prostor.

Štipaljke *

Svi dobiju po tri štipaljke koje treba da zakače za svoju odeću. Prvi zadatak: Treba da imaš što više štipaljki koje su zakačene na tvoju odeću, tako što ćeš ih...

Staklena zmija *

Svi stoje u krugu tako da se dodiruju ramenima, zatim se svi okrenu nadesno tako da gledaju osobi ispred sebe u potiljak. Zatim zatvore oči i ispitaju dodirom ramena, vrat...

Šta vidite na crtežu?

  Potreban materijal: Primerak crteža za svakog učesnika   Opis vežbe Unapred pripremiti jedan ili više crteža koji sadrže različite slike. Podeliti po primerak crteža svakome od učesnika. Potom ih...

Šta je zeleno?

Svi sede u krugu. Imaju zadatak da u tišini izbroje koliko zelenih stvari ima u prostoriji. Nakon jednog minuta neka nekoliko ljudi kaže koliko su izbrojali. Zatim svi zatvore oči,...

Šta je zeleno?

Svi sede u krugu. Imaju zadatak da u tišini izbroje koliko zelenih stvari ima u prostoriji. Nakon jednog minuta neka nekoliko ljudi kaže koliko su izbrojali. Zatim svi zatvore oči,...

Spretna kofa *

Potrebna je jedna plastična kofa sa ručkom. Svi sede u krugu na podu dovoljno blizu jedni drugima i sa ispruženim nogama. Jednoj osobi okačiti kofu o stopalo. Zadatak je da...

Slepe flaše

Svi imaju zatvorene oči i polako i u tišini se kreću kroz prostoriju, držeći pritom ruke uz telo kako ne bi udarili nekoga. Pri svakom dodiru sa drugom osobom se...

Skriveni dirigent

Jedan dobrovoljac izađe iz prostorije, a ostali se za to vreme dogovore ko će biti “skriveni dirigent“. Skriveni dirigent pravi pokrete, a grupa ga imitira, ponavljajući svaki njegov pokret. Zadatak...

Šine

Svi poležu po podu, jedni uz druge (bez prostora između), leži se na stomaku, sa rukama uz telo – tako se formiraju šine. Osoba na kraju „šina“ kreće da se...

Rukovanje i zagrljaj

Učesnici stoje u krugu. Jedan šalje zagrljaj nadesno izgovarajući: „Ovo je zagrljaj.“ Sledeći treba da pita: „Šta je ovo?“ i samo kada dobije odgovor: „Zagrljaj“, on može da prosledi zagrljaj...

Rukovanje

Na znak voditelja treba se za 30 sekundi rukovati sa svima u prostoriji (uključujući trenere), ali pritom se svaki put treba predstaviti.

Ribica

Jedna osoba stoji naspram ostatka grupe, simulirajući rukama vodu i ribicu. Jedna ruka predstavlja talase, i ona se kreće simulirajući talase. Druga ruka je ribica koja pliva ispod vode. Zadatak...

Račići

Podele u grupe od po troje. Zadatak grupe je da prate uputstva voditeljice. Voditeljica daje uputstvo: „Vaša grupa predstavlja jednog račića koji treba da hoda, a ima 12 nogu. Sada...

Putovanje u Jerusalim u parovima

Učesnici su podeljeni u parove. Mogu da deluju samo kao par, nikako odvojeno. Dve je stolice manje nego što je učesnika. Na dati znak (prestanak muzike, zvižduk, itd.) svi moraju...

Pričam ti priču

Vežba za razbuđivanje mašte. Pripremiti karte (papire) tako da na svakoj piše po jedna reč (imenica). Broj karata je tri puta veći od učesnika. Svako izvuče 3 karte i ima...

Pričam ti priču

Vežba za razbuđivanje mašte. Pripremiti karte (papire) tako da na svakoj piše po jedna reč (imenica). Broj karata je tri puta veći od učesnika. Svako izvuče 3 karte i ima...

Predstavljanje modela ponašanja u sukobu

Voditelj-ka predstavlja dole prikazanu tabelu i objašnjava je.

Praonica

Učesnici stoje u dve vrste okrenute jedna prema drugoj i tako formiraju „tunel“. Jedna osoba s kraja vrste kreće da prolazi kroz tunel, a ostali je „kupaju“. Zatim prolazi sledeća,...

Poznate ličnosti

Voditelj svakom od učesnika zalepi na leđima papir sa imenom neke poznate ličnosti. Svaka od osoba ima zadatak da pogodi koju to ličnost predstavlja, ali tako što bilo kome od...

Potpis levom i desnom rukom

Svi dobiju po papir i olovku i imaju zadatak da se potpišu. Nakon toga treba jednom rečju da opišu kako im je bilo, a neko iz trenerskog tima zapisuje te...

Postavljanje vrste držeći se za ruke *

Svi stoje u krugu držeći se za ruke sa susedima. Imaju zadatak da se poređaju u vrstu po abecednom redu svojih imena, ali tako da se u svakom trenutku svi...

Poređajmo se *

Brza igra za razmrdavanje i upoznavanje. Grupa ima zadatak da se što pre poređa u vrstu: po visini po rođendanima (od januara do decembra) po abecednom redu imena po dužini...

Podela u male grupe balonima

Učesnici se dobacuju balonima. (Baloni u tri boje, broj balona jednak broju učesnika.) Na dati znak (pljeskanje, prestanak muzike ili neki drugi) svako uhvati po jedan balon. Učesnici koji drže...

Podela na parove pomoću kanapčića

Pripremiti kanape dužine oko 20 cm. Broj kanapa treba da je upola manji od broja učesnika. Voditeljica drži snop kanapa u šaci, tako da krajevi kanapa vire sa jedne i...

Pljes!

Svako u grupi treba da zamisli broj od 1 do 3. U zavisnosti od toga koji broj su zamislili, pozdravljaće se sa ostalima na sledeći način: Broj 1 – Samo...

Piju-piju

Svi učesnici zatvorenih očiju šetaju po prostoriji i pijuču. Onaj koga voditelj dotakne postaje koka i prestaje da pijuče. Ostali učesnici imaju zadatak da nađu koku, a kada je nađu...

Pet samolepljivih traka

Svi dobiju 5 komada samolepljive trake i imaju zadatak da ih nalepe na sebe, gde žele. Na dati znak svako treba da se oslobodi tih traka, ali tako što će...

Pelikan i pingvini

Na početku igre postoji jedan pelikan koji se kreće velikim koracima i sa ispruženim rukama, neprestano ih šireći i skupljajući i trudeći se da dodirne pingvine. Pingvini se kreću sitnim...

Otvoreno, zatvoreno

Svi posedaju ukrug. Voditelj dodaje olovku učesniku koji mu se nalazi sa desne strane sa pravilom koje je samo njemu poznato, izgovarajući „skriveno“ pravilo: „Primam zatvoreno/otvoreno, dajem zatvoreno/otvoreno.“ Svaki od...

Osećaj izražen brojem

Grupa se podeli u parove. Učesnici imaju zadatak da svom paru iskažu osećanja koja im je zadao trener (npr. „Sada ste tužni“, „Sada ste ljuti“ itd.), ali pritom mogu da...

Osećaj izražen brojem

Grupa se podeli u parove. Učesnici imaju zadatak da svom paru iskažu osećanja koja im je zadao trener (npr. „Sada ste tužni“, „Sada ste ljuti“ itd.), ali pritom mogu da...

Nadovezivanje statua

Svi stoje u širokom krugu. Jedna osoba se postavi u statuu u sredini kruga, prva osoba koja ima ideju o stvaranju zajedničke statue sa onom koju vidi, ulazi i postavlja...

Nadovezivanje statua

Svi stoje u širokom krugu. Jedna osoba se postavi u statuu u sredini kruga, prva osoba koja ima ideju o stvaranju zajedničke statue sa onom koju vidi, ulazi i postavlja...

Nacionalni identitet i ostali identiteti

Potreban materijal: Papir sa iscrtanom kružnicom, flomaster Opis vežbe Svi dobiju papir na kome je nacrtana kružnica. Zadatak je da se napravi „pita“ identiteta. Osim nacionalnog identiteta, izabrati još pet...

Most

Učesnici sede u krugu, na podu, sa podignutim kolenima. Dva predmeta (npr. cipele, čarape, olovke, itd) dodaju se od jednog do drugog ispod „mosta“ koji čine kolena, nije bitno u...

Moje ime znači…

Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i šta ono znači.    

Moje ime

Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i ispriča jednu priču u vezi sa njim: šta znači, kako ga je dobila, ko mu/joj ga je...

Mete

Potreban materijal: Veliki papiri sa iscrtanim metama, flomasteri ili sitne nalepnice   Opis vežbe Unapred iscrtati mete na velikim papirima (vidi skicu). Iznad svake mete je jedna od sledećih tema:...

Mečka i seljani

Jedna osoba je mečka, ostali su seljani. Kada se mečka pojavi i snažno se oglasi, svi seljani se prave mrtvi dok ih mečka proverava. Svako ko se pomeri, nasmeje ili...

Masaža

Učesnici se podele u grupe od po troje. Po dva člana grupe masiraju trećeg koji stoji nagnut s rukama ka zemlji, što opuštenije može. Zatim se menjaju.

Male i velike životinje

Svako treba da zamisli svoju omiljenu životinju (ili bilo koju životinju), ali u tišini. Zadatak je da se bez razgovora svi poređaju u vrstu od najmanje ka najkrupnijoj životinji, tako...

Male i velike životinje

Svako treba da zamisli svoju omiljenu životinju (ili bilo koju životinju), ali u tišini. Zadatak je da se bez razgovora svi poređaju u vrstu od najmanje ka najkrupnijoj životinji, tako...

Magični predmet

Svi stoje u krugu. Voditeljica kaže da ima jedan magičan predmet koji se transformiše čim pređe u nečije druge ruke: menja oblik, veličinu, težinu, miris, pretvara se u neki drugi...

Magični predmet

Svi stoje u krugu. Voditeljica kaže da ima jedan magičan predmet koji se transformiše čim pređe u nečije druge ruke: menja oblik, veličinu, težinu, miris, pretvara se u neki drugi...

Lovac, baka, lav

Lovca se plaši lav (lovac puca iz puške), lava se plaši baka (lav podiže „prednje šape“ i rikne), bake se plaši lovac (baka preti kažiprstom). Učesnici se podele u dve...

Lisica

Jedan od učesnika je lisica sa repom koji čini peškir, šal ili slično. Lisica lovi učesnike i „zamrzava“ ih dodirom. Učesnici treba da se trude da uhvate lisicin rep i...

Ledeni čika

Jedna osoba je „ledeni čika“. Koga ledeni čika dotakne taj je zaleđen (ne miče se). Učesnici koji nisu zaleđeni mogu „odlediti“ one koju su zaleđeni dotaknuvši ih. Zadatak ledenog čike...

Kruženje grimasa

Učesnici stoje u krugu. Jedna osoba započne tako što se okrene prema osobi sa svoje desne strane (A) i napravi neku grimasu (i/ili pokret tela). Osoba A ima zadatak da...

Kruženje grimasa

Učesnici stoje u krugu. Jedna osoba započne tako što se okrene prema osobi sa svoje desne strane (A) i napravi neku grimasu (i/ili pokret tela). Osoba A ima zadatak da...

Konstrukcije*

Podela u grupe od 4-5 osoba. Svaka grupa treba da „sagradi“  zadatu konstrukciju povezujući se međusobno. Konstrukcije mogu biti: most, drvo, škola, avion, autobus, brod, kula, hram, cvet, leptir, slon,...

Konstrukcije *

Podela u grupe od 4-5 osoba. Svaka grupa treba da „sagradi“  zadatu konstrukciju povezujući se međusobno. Konstrukcije mogu biti: most, drvo, škola, avion, autobus, brod, kula, hram, cvet, leptir, slon,...

Kiša

Svi sede na svojim stolicama u krugu, a voditeljica pravi zvuk koji svi treba da ponove, jedan za drugim, tako da je on sve glasniji ili sve slabiji. Mogućnosti su...

Kažem A, radim B

Učesnici stoje u krugu, a jedna osoba počinje tako što kaže da radi nešto, npr. „Češljam se“, a istovremeno radi nešto drugo, na primer pravi pokrete kao da preskače konopac....

Kao da sam…

Svi šetaju po prostoriji. Kad voditelj dâ znak, svi se ponašaju kao da im se upravo dogodilo ono što voditelj izgovara: -     Čuli ste sjajnu vest. -     Jako ste umorni....

Kao da sam …

Svi šetaju po prostoriji. Kad voditelj dâ znak, svi se ponašaju kao da im se upravo dogodilo ono što voditelj izgovara: Čuli ste sjajnu vest. Jako ste umorni. Iznenada je...

Jedna reč

Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri Opis vežbe Na podu se nalazi veliki papir. Učesnici imaju zadatak da nađu samo jednu reč kojom bi opisali trening i zapisuju ga na veliki...

Jedna mala cica-maca!

Svi posedaju u krug, a jedna osoba uđe u centar kruga i stavi povez na oči. Ona je cica-maca. Neko je zavrti, da ne bi po sećanju mogla da odredi...

Jedan – dva – tri

Korak 1. Učesnici se podele u parove. Broje zajedno: naizmenično do 3, pa potom ponovo kreću od jedan. (A: „Jedan“, B: „Dva“, A: „Tri“, B: „Jedan“, A: „Dva“…) To traje...

Jedan – dva – tri

Korak 1. Učesnici se podele u parove. Broje zajedno: naizmenično do 3, pa potom ponovo kreću od jedan. (A: „Jedan“, B: „Dva“, A: „Tri“, B: „Jedan“, A: „Dva“…) To traje...

Imitiranje radnje

Na papirima ispisati radnje, na primer: nameštaš frizuru, skačeš, ljutiš se, plivaš, hodaš na štiklama, prodaješ cveće… Na svakom papiru po jedna radnja. Istu radnju zapisati na onoliko papira koliko...

Imitacija osoba iz grupe

Svi stoje u krugu. Ko želi, prvi uđe u sredinu kruga i pantomimom ili jednom rečenicom imitira nekoga iz grupe, a ostali pogađaju o kome se radi. Zatim sledeća osoba...

Imena i pridevi

Prva osoba kaže svoje ime i pridev koji počinje istim slovom (kao i njeno ime), sledeća osoba ponovi ime i pridev prethodne i kaže svoje ime i pridev koji počinje...

Imena i loptice

Ovo je druga verzija igre „Dobacivanje loptica“, prilagođena potrebi da se što pre nauče imena u grupi.  Svi stoje u krugu. Jedna osoba dobacuje lopticu drugoj, izgovorivši njeno ime, druga...

Imena i asocijacije

Svi sede ili stoje u krugu. Jedna osoba kaže ime osobe sa svoje leve strane i neku reč, šta god joj padne na pamet (npr. „Alma i malina“). Sledeća osoba...

Ime i gest

Svi sede ili stoje u krugu. Jedna osoba kaže svoje ime i izgovarajući ga napravi neki gest. Sledeća osoba ponovi ime i gest prethodne, a zatim kaže svoje ime i...

Imaginarna loptica

Svi stoje u krugu. Jedan drugom dobacuju imaginarnu lopticu uz skok i glas: „Ha!“

Idemo na Kilimandžaro

Svako dobije list papira. Ima zadatak da u gornjem središnjem delu napiše svoje ime i spusti papir ispred sebe. Idemo na Kilimandžaro i treba da se spakujemo. Svi imaju zadatak...

Ho-ho!

Prva osoba legne na leđa, druga legne tako da joj je glava na stomaku prve osobe, treća legne tako da joj je glava na stomaku druge itd. Nakon toga prva...

Gordijev čvor *

Svi učesnici stoje u krugu. Na dati znak zatvore oči, ispruže ruke ispred sebe i počinju polako da se kreću ka centru kruga. Kada naiđu na nečiju šaku, uhvate je...

Glas

Jedna osoba je u sredini kruga sa povezom preko očiju, dok su svi ostali oko nje i kreću se. Povremeno se neko obraća osobi sa vezanim očima nekom rečju, glasom...

Draga, da li me voliš?

Jedan učesnik postavlja pitanje osobi sa svoje desne strane: „Draga/dragi, da li me voliš?“, a on/a odgovara: „Da, dragi/draga, volim te, ali nikako ne mogu da ti se nasmešim“, pri...

Dodirni boju *

Svi šetaju po prostoriji. Zadatak im je da brzo reaguju na uputstvo. Uputstva govore šta treba da dodirnu: Npr. dodirni beli zid, plavu majicu, žutu patiku, različitu stolicu, itd. Nakon...

Dodavanje prstena *

Učesnici se podele u dve grupe iste veličine. Obe grupe treba da stanu u vrstu tako da su okrenuti prema drugoj grupi. Svi dobiju po jednu slamčicu koju treba da...

Dodavanje pasulja

Učesnici se podele u dve grupe iste veličine. Obe grupe treba da stanu u vrstu tako da su okrenuti prema drugoj grupi. Svi dobiju po jednu kašiku koju drže u...

Dodavanje balona

Učesnici stoje u dva koncentrična kruga. Učesnici iz spoljašnjeg kruga i učesnici iz unutrašnjeg kruga su licima okrenuti jedni prema drugima. Po jedna osoba iz spoljašnjeg i jedna iz unutrašnjeg...

Dobro jutro komšija!

Prva osoba počinje obraćajući se osobi sa svoje leve strane: „Dobro jutro, komšija! Ima li memle u vašim muštiklama?“, a druga osoba odgovara: „Ne znam, ali pitaću komšiju“, nakon čega...

Dobacivanje lopticama

Prvo  se  loptici  odredi  „putanja“:  Dobacujemo  se  lopticom,  ali  tako  da  ona  dospe  do svake osobe iz grupe po jednom. Ko je već imao lopticu u rukama, nakon što je...

Dnevnik

Potreban materijal: Sveska, olovka Dnevnik je sveska koja stalno stoji u radnoj prostoriji. U njoj učesnici i treneri mogu da zapišu svoja razmišljanja i poruke koje žele da podele sa...

Crtanje po uputstvima

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svi dobiju papir i olovku. Voditelj daje instrukcije za crtanje geometrijskih oblika od kojih se sastoji konkretan crtež. Na primer, kuća. Učesnicima...

Ćorava kola *

Učesnici se podele u parove. Oni koji čine par stanu jedan iza drugog, osoba napred je „kola“ i ima zatvorene oči, a osoba pozadi „vozač“. Vozač daje sledeće komande kolima:...

Cipelići

Učesnici vežu oči nekim povezom tako da ne vide kroz njega. Potom sledi uputstvo da svi skinu svoje cipele. Jedna voditeljica pomeša sve cipele, a zadatak učesnika je da pronađu...

Cip-cep boing

U ovoj igri koriste se samo tri instrukcije: „Cip!“, „Cep!“ i „Boing!“ Svi stoje u krugu. Jedna osoba počinje izgovorivši jednu od instrukcija. Ukoliko kaže: Cip: osoba sa njegove/njene leve...

Čik pogodi ko sam!

Jedna dobrovoljka ima zadatak da izađe iz prostorije i smisli 5 pitanja koja će joj pomoći da identifikuje osobu iz grupe. Pitanja moraju da počnu sa: „Da li…?“, odnosno da...

Ćebovanje

Dve osobe drže ćebe kao zastor. Učesnici su podeljeni u dve grupe, koje su jedna od druge sakrivene ovim zastorom (čuče, sede, kleče). Učesnici malo promene mesta, a po jedna...

Čarobna kutija

Jedna po jedna osoba iz „čarobne kutije“ (koja može biti kutija, šešir ili nešto treće) izvadi jedan „nevidljivi predmet“, predmet koji sama zamisli, potom pantomimom pokaže ostalima koji je to...

Čarobna kutija

Jedna po jedna osoba iz „čarobne kutije“ (koja može biti kutija, šešir ili nešto treće) izvadi jedan„nevidljivi predmet“, predmet koji sama zamisli, potom pantomimom pokaže ostalima koji je to predmet,...

Brzo voće

Svi sede u krugu. Prvo redom svako izgovori jednu vrstu voća ili povrća koja će biti njegovo/njeno ime tokom igre. „Imena“ ne smeju da se ponavljaju. Jedna osoba je „napadač“....

Brojanje

Svako zauzme neki sebi ugodan položaj i zatvori oči. Nema komunikacije među učesnicima. Cilj je brojati od jedan do onog broja koliko ljudi ima u grupi, ali tako da jedna...

Brainstorming – oluja ideja

Postavi se zadatak da se popišu na tabli asocijacije na određenu temu. Asocijacije se zapisuju bez komentarisanja i diskutovanja, a voditelj može zahtevati kratko pojašnjenje pojma. Međusobno suprotne asocijacije su...

Bomba i štit*

Svako izabere dve osobe, jednu koja će mu predstavljati bombu i drugu koja će mu predstavljati štit, ali ne govori koga je izabrao. Na dati znak svi beže od svoje...

Barometar – metoda

U zavisnosti od toga šta je tema, unapred pripremiti izjave. Odrede se dva pola u prostoriji, na primer jedan zid predstavlja jedan pol – maksimalno slaganje sa izjavom, a suprotni...

5 minuta tišine

Opis vežbe Svi sede u krugu, u tišini. Zadatak je da osluškuju zvuke u prostoriji i van nje. Nakon 5 minuta učesnici nabrajaju koje su sve zvuke čuli.