Zidne novine: Šta za mene znači nenasilje?

 


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilje

Primer radionice:

Nenasilje