Nenasilje

Ciljevi radionice na temu „Nenasilje“ su bolje razumevanje pojma i principa nenasilja i promocija nenasilja. Ovom temom se uglavnom bavimo na naprednijim treninzima, kada postoje predznanja o nasilju, identitetima, timskom radu i drugim osnovnim temama.

Primer radionice

Igrica

 

Pet minuta moć nad tobom*

*Izvor: Bittl-Drempetic. Gewaltfrei Handeln, str. 386-387.

Tip vežbe: Igra uloga

Trajanje: 60 min.

Potreban materijal: Papiri i olovke

 

Opis vežbe

Podela    grupe     na    parove.    Uputstvo    glasi:

„Dogovorite se ko će u narednih pet minuta imati moć nad svojim parom. Ako se par s tim slaže, on/ona daje drugome moć na sobom tokom 5 minuta. Pre nego što vežba počne, neka svi zapišu na papiru ili u svesci sa kakvim mislima i osećajima ulaze u ovu vežbu.“ Nakon 5 minuta uloge se menjaju i vežba se ponavlja.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

  • Koja uloga vam je bila teža?
  • Kako ste koristili svoju moć? Kako ste se pritom osećali? Da li ste osećali otpor one druge osobe i kako ste se ophodili sa tim?
  • Kako vam je bilo u ulozi u kojoj je neko nad vama imao moć? Da li ste i kakav (na koji način) pružali otpor?

 

Statue od stolica na temu „Moć nenasilja“

Tip vežbe: Samostalan rad, razgovor u plenumu

Trajanje: 40 min.

Potreban materijal: 6-7 stolica

 

Opis vežbe

Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć nenasilja. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da kažu šta vide/primećuju, a onda autorka/autor pojasni svoju statuu. Trebalo bi da bar 5-6 osoba postavi statuu.

 

Promeni se!*

*Izvor: Bittl-Drempetic. Gewaltfrei Handeln

Tip vežbe: Interaktivna, iskustvena vežba

Trajanje: 60 min.

 

Opis vežbe

Ukoliko je grupa veća, podeliti grupu na dve. Grupa  stoji  u  krugu.  Jedna  osoba  ima  ulogu „pokretača“. Pokretač istupa u sredinu kruga i ima zadatak da stane ispred svakog člana grupe i da mu se obrati rečima: „Promeni se!“ Tada osoba kojoj je upućena poruka treba spontano da reaguje u zavisnosti od načina obraćanja, a može i nešto kratko da kaže (vežba nije neverbalna). Ide se u krug, polako i bez žurbe. Kada pokretač završi svoj krug vraća se na svoje mesto, a sledeća osoba iz grupe uzima ulogu pokretača. Svi bi trebalo da se izmene u toj ulozi.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

  • Kako vam je bilo kada ste se obraćali drugima i zašto? Kako ste upućivali poruku?
  • Kako vam je bilo kada se vama neko obraćao i zašto?
  • Na koje načine je poruka upućivana?
  • Kakav je bio nastup osobe koja je zahtevala promenu?

 

Zidne novine: Šta za mene znači nenasilje?

Trajanje: 15 min.