Zidne novine za timski rad 2

Tema: Šta je potrebno za uspešan timski rad?

Zidne novine za timski rad

Na dva papira pišu se odgovori na sledeća pitanja: Šta mi smeta pri donošenju odluka? Šta mi pomaže?

Zidne novine na temu sukoba

Zidne novine: Sukob nastaje zbog… Trajanje: 5–10 min. Zidne novine: Vrste ponašanja u sukobu Trajanje: 5–10 min.

Zidne novine

Zidne novine funkcionišu slično kao brainstorming, s tim što voditelj nema samo ulogu zapisivača, već moderira proces tokom kojeg učesnici iznose predloge za zapisivanje i postavlja pitanja pojašnjenja, čime delimično...

Zašto pomirenje?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici treba da zamisle da su u situaciji da nekome objasne šta će nam pomirenje i da nađu dovoljno argumenata. Jedna osoba...

Žao mi je…

Potreban materijal: Stolice   Opis vežbe Metoda vruće stolice. Osoba koja sedi na vrućoj stolici  u  sredini  ima  zadatak  da  ispriča  svoju  priču na temu „Žao mi je…“, a koja...

Za i protiv

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u 3 male grupe. Korak 1. Pitanje: Šta bi nam rekli oni koji su protiv ovakvih susreta? Nabrajanje i zapisivanje na...

Vruće stolice

Sedi se na stolicama poređanim u potkovicu. Tri stolice su izdvojene, tzv. „vruće stolice“, tako da svi koji sede u potkovici mogu dobro da ih vide (vidi ilustraciju). Jedina stolica...

Vežba sa zadacima*

Potreban materijal: Pripremljene koverte sa zadacima, papiri, olovke, veliki papiri, markeri i drugo   Opis vežbe Učesnici dobiju koverte u kojima se nalaze opisi zadataka. Zadaci su različiti i ima...

Vežba sa zadacima 2

Potreban materijal: Pripremljene koverte sa zadacima, papiri, olovke, veliki papiri, markeri i drugo   Opis vežbe U radnom prostoru se nalazi 18 zadataka, koliko ima i učesnika. Učesnici treba da...

Vesti iz budućnosti

Potreban materijal: Unapred pripremljene „vesti iz budućnosti“   Opis vežbe Pročitaju se sledeće tri „vesti iz budućnosti“: Udruženje   boraca   Armije   BiH   pozdravilo je osuđujuću presudu Suda BiH za ratne zločine...

Veliki barometar: Šta jeste/nije etički?

Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe Metoda: Veliki barometar   Opis vežbe Polovi za barometar su: „Jeste etički“ i „Nije etički“.   Neke od situacija i...

Veliki barometar: Šta (ne) doprinosi suočavanju sa prošlošću?

Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe)   Opis vežbe Metoda veliki barometar Polovi  za  barometar  su:  „Doprinosi  suočavanju  s  prošlošću“  i  „Ne  doprinosi suočavanju s prošlošću“....

Veliki barometar: Izgradnja mira

Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe)   Opis vežbe Metoda veliki barometar. Polovi za barometar su „Jeste izgradnja mira“ i „Nije izgradnja mira“.   Neke od...

Veliki barometar

U velikom barometru se koristi veći broj izjava (20–40), najmanje onoliko izjava koliko je učesnika u vežbi, možda čak duplo više. Važno je da izjave budu relevantne za grupu i...

Usmena evaluacija treninga

Opis vežbe U plenumu, sedeći u krugu, jedna po jedna osoba iznosi svoju evaluaciju treninga. Kao vodilju, ispisati pomoćna pitanja.  Predložena pitanja: Šta ste dobili ovim treningom? Šta vam se...

Upitnik o nacionalnom identitetu

Potreban materijal: Odštampan upitnik za sve učesnike   Opis vežbe Svi učesnici dobiju po kopiju upitnika. Voditeljica zamoli učesnike da se prisete i što konkretnije odgovore na pitanja (vreme: 15...

Tri moja identiteta

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svako za sebe zapiše nekoliko svojih identiteta, pa odabere tri koja će pročitati. Potom jedna osoba ustane i pročita jedan po jedan...

Tri događaja koja su uticala na moj angažman

Na velikom panou su na vremenskoj crti predstavljena tri perioda – pre rata; vreme rata; posle rata. Svako treba da za sebe zapiše na samolepljivim papirima po jedan događaj iz...

Treći put*

Potreban materijal: Velika količina novina, desetak rolni selotejpa ili krep-trake, papiri, olovke   Opis vežbe Uvodno uputstvo: „Nađite para za iskustvenu vežbu koja je izazovna i može da bude teška....

Tragovi koje je rat ostavio na mene i moj život

Potreban materijal: Stolice Metoda: vruće stolice   Koristi se metoda vrućih stolica. Zadatak je da svi, osvrćući se na predmet koji su izabrali i poneli sa sobom, ispričaju svoju priču...

Toranj

Potreban materijal: Nekoliko makaza i selotejpa, hrpa novina ili starih flipcharta Opis vežbe Učesnici se podele u grupe od po 4–5 osoba. Sve grupe su u istoj prostoriji, ali su...

Teorijski sažetak: principi nenasilne komunikacije

Potreban materijal: Flipchart   Opis vežbe Voditelj ukratko predstavi principe nenasilne komunikacije ili različite tehnike (JA govor, aktivno slušanje, otvorena pitanja). Preporučljivo je da se nakon prezentacije učesnicima podeli unapred...

Takmičim se kada…

Potreban materijal: Veliki papiri, olovke Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na jednu od sledećih tema: -     Takmičim se kada… -     Bežim...

Tabui

Potreban materijal: Veliki papir, marke   Opis vežbe Čitava grupa zajednički izrađuje zidne novine na temu: „Koji su to tabui prisutni u našim društvima, a tiču se nasilne prošlosti?“ Potom...

Suočavanje s prošlošću u mom društvu

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u grupe po zemljama iz kojih dolaze. Zadatak je da pripreme prezentaciju o stanju procesa suočavanja s prošlošću u...

Sukob i glinamol

Potreban materijal: Glinamol Opis vežbe Od ponuđenog glinamola i plastelina učesnici prave skulpture na temu sukob. Napraviti izložbu skulptura, gde svako predstavi svoj rad.      

Stubovi akcije*

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, model „stubova akcije“   Opis vežbe Podela učesnika u 3 grupe. Grupe imaju zadatak da izaberu konkretan društveni problem, nešto što vide kao nepravdu u...

Stonoga*

Potreban materijal: Stolice ili drugi predmeti kao prepreke Opis vežbe Učesnici su podeljeni u dve grupe. Svaka grupa formira jednu „stonogu“: stoje jedni iza drugih, zatvorenih očiju, sa rukama na...

Stiglo pomirenje!

Potreban materijal: Raznobojni samolepljivi papiri, olovke, veliki papiri   Opis vežbe Svi dobiju po nekoliko raznobojnih samolepljivih papira (neka dodatna količina papira bude dostupna, ako zatreba). Zadatak je da se...

Statue od stolica na temu moć

Potreban materijal: 6-7 stolica   Opis vežbe Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da kažu...

Statue od stolica na temu „Moć nenasilja“

Potreban materijal: 6-7 stolica   Opis vežbe Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć nenasilja. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da...

Šta vidite na crtežu?

  Potreban materijal: Primerak crteža za svakog učesnika   Opis vežbe Unapred pripremiti jedan ili više crteža koji sadrže različite slike. Podeliti po primerak crteža svakome od učesnika. Potom ih...

Šta su najveći izazovi u izgradnji mira?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u male grupe. Razgovor i izrada prezentacije na temu: „Šta su najveći izazovi u izgradnji mira?“ Potom slede prezentacije i razmena...

Šta naša društva poriču?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u grupe na osnovu nacionalne pripadnosti. Imaju zadatak da porazgovaraju i pripreme prezentaciju na temu Šta naše društvo poriče (u...

Šta nam govori da (ne) živimo u miru? 2

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na svaku od navedene tri teme: Šta nam govori da...

Šta nam govori da (ne) živimo u miru?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na jednu od sledećih tema: Šta nam govori da živimo...

Šta možemo da učinimo?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Rad u 4 mešovite grupe od po oko 5 učesnika. Zadatak je da porazgovaraju na temu šta mogu da urade da bi diskriminacije nad ženama...

Šta mi smeta u pričama o ratu? Šta mi nedostaje?

Opis vežbe Učesnici u manjim grupama razgovaraju o tome šta im smeta u pričama o ratu, šta im nedostaje. Nakon razmene u malim grupama, sledi razmena u plenumu.

Šta mi se dopalo/šta mi je smetalo u našoj komunikaciji?

Potreban materijal: Samolepljivi papiri, olovke, veliki papiri   Opis vežbe Svi dobiju po nekoliko samolepljivih papira. Neka još papira bude dostupno, ako nekome zafali. Zadatak je da razmisle i zapišu...

Šta mi se (ne) dopada u komunikaciji sa drugima?

Potreban materijal: Veliki papiri (flipchart), markeri   Opis vežbe Na  zidu  ili  postolju  za  flipchart  postaviti veliki papir s pitanjem Šta mi se ne dopada u komunikaciji sa drugima? Učesnici...

Šta mi možemo da uradimo što bi bio korak ka pomirenju?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Podela grupe po državama iz kojih dolaze i izrada zidnih novina na pitanje: „Šta mi možemo da uradimo što bi...

Šta je uloga žene/muškarca u društvu?

Potreban materijal: Samolepljivi papiri u dve boje Opis vežbe   Podeliti samolepljive papire, tako da žene i muškarci dobiju papire različite boje, npr. žene zelene, a muškarci žute. Zadatak je...

Šta drugi mogu da urade?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u 4 mešovite male grupe. U malim grupama vodi se razgovor na temu: „Šta bih ja volela da čujem od drugog,...

Šta doprinosi izgradnji mira?

Potreban materijal: Papiri A4 ili A5, flomasteri   Opis vežbe Učesnici se zamole da čitko i velikim slovima na tri papira zapišu po tri stvari koje prepoznaju u svojim društvima,...

Sramota i ponos u narativima mog društva

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Podela u male grupe na osnovu etničke pripadnosti. Zadatak je da izrade zidne novine na teme: „Sramota u narativima mog društva“ i „Ponos...

Slonovska šetnja

Potreban materijal: Povezi za oči, stolice, stolovi, tkanine, drugi rekviziti   Opis vežbe Pre radionice zamoliti učesnike da na radionicu donesu nešto čime mogu da povežu oči: šalove, marame, majice...

Slike neprijatelja 2

Podela u tri male grupe. Učesnici razgovaraju na teme: Ko su neprijatelji u našim društvima, ko su „drugi“? Čemu služe slike neprijatelja? Ko gradi te slike, na koji način i...

Slike neprijatelja

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Tip vežbe: Rad u malim grupama, predstavljanje u plenumu Opis vežbe Podela u grupe po državama/regijama iz kojih učesnici dolaze. Korak 1. Imaju zadatak da...

Sličnosti i razlike 2*

Potreban materijal: Radni listovi, olovke Opis vežbe Svi učesnici dobiju po primerak radnog lista na kome su sledeća pitanja: Tri stvari koje mi se dopadaju Tri stvari koje mi se...

Sličnosti i razlike

Opis vežbe Svako za sebe treba da popuni radni list (15 min.) koji se sastoji od sledećih pitanja: Tri stvari koje su iste kod mene i ostalih u ovoj grupi;...

Slepo vođenje*

Potreban materijal: Povezi za oči (šalovi, marame i sl.)   Opis vežbe Pre radionice zamoliti učesnike da na radionicu donesu nešto čime mogu da povežu oči: šalove, marame, majice i...

Slagalica

Opis vežbe Učesnici su podeljeni u grupe od po 5 članova (preostali mogu biti posmatrači). Svi se nalaze u istoj prostoriji,  ali  članovi  svake  grupe  sede  zajedno  u krugu, najbolje...

Situacija kada sam imao moć

Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Podela na male grupe, teme za razgovor: -     Jedna situacija u kojoj ste imali moć i emocije koje ste tada imali. -    ...

Sečenje papira

  Potreban materijal: Veliki papir i makaze   Opis vežbe Pozvati dobrovoljce koji žele da učestvuju u vežbi, ukupno sedmoro. Imaju zadatak da prvo svako za sebe zamisli oblik od...

Sećaću se

Potreban materijal: Nekoliko velikih papira, flomasteri   Opis vežbe Od nekoliko velikih papira (flipcharta) napraviti „stazu“ dovoljno dugačku da više ljudi može da priđe i istovremeno piše po njoj. Zadatak...

Šarene oči

Tip vežbe: Šareni barometar Opis vežbe Potreban materijal: Papir u boji, unapred pripremljeni papiri sa izjavama Unapred je pripremljeno nekoliko setova papira sa po jednom izjavom/rečenicom. Po mogućstvu, papiri su...

Santa leda

Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri, markeri Opis vežbe Voditelj uvodi značenje sante leda. Santa leda je simboličan prikaz onoga što pokazujemo, odnosno krijemo u sukobu – ono što pokazujemo je...

Runda prava

Potreban materijal: Stolice Opis vežbe Stolice su postavljene u dva koncentrična kruga, tako da svaka stolica iz unutrašnjeg kruga gleda ka jednoj stolici iz spoljašnjeg (vidi ilustraciju). Broj stolica jednak...

Rotirajuće trojke o mirovnom aktivizmu

Opis vežbe Metoda rotirajuće trojke    Moguća pitanja za razgovor: Kako  bismo  svoj  rad  u  svojoj  organizaciji predstavili svojoj susedi (nekome ko ne zna ništa o tome)? Koja je moja...

Razvijanje ideje o mirovnoj/nenasilnoj akciji 2

Opis vežbe Podela  u  male  grupe.  Učesnici razrađuju ideju i planiraju sprovedbu mirovne aktivnosti koristeći katalog pitanja kao osnovu. Potom prezentuju ideju o aktivnosti pred ostalima i imaju priliku da...

Razvijanje ideje o mirovnoj/nenasilnoj akciji

Potreban materijal: Nekoliko primeraka upitnika, veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela  u  male  grupe.  Zadatak  svake  grupe  je da porazgovara o idejama za mirovnu aktivnost, prekograničnu ili u jednoj...

Prošlo, buduće

Potreban materijal: Papiri, flomasteri   Opis vežbe Zadatak: Izaberite par. 1) Prisetite se bar 3 do 5 važnih trenutaka u vašoj dosadašnjoj vezi sa izgradnjom mira. Svaki zapisati na poseban...

Promeni se!

Opis vežbe Ukoliko je grupa veća, podeliti grupu na dve. Grupa  stoji  u  krugu.  Jedna  osoba  ima  ulogu „pokretača“. Pokretač istupa u sredinu kruga i ima zadatak da stane ispred...

Prioriteti izgradnje mira po državama

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele po državama iz kojih dolaze i treba da definišu prioritete izgradnje mira u tim državama. Sledi prezentacija i kratki...

Pričam ti sliku

Potreban materijal: Slika koja sadrži dosta detalja   Opis vežbe Učesnici se podele u tri grupe. U svakoj grupi se nađe po jedan dobrovoljac koji izađe izvan prostorije. Voditeljica pokaže...

Priča Crvenkapa

Potreban materijal: Priča Crvenkapa iz vukovog ugla   Priča o Crvenkapici iz vukovog ugla Živeo sam u šumi. To je bio moj dom o kojem sam se brinuo i stalno...

Preporuke za neki sledeći trening

Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri   Opis vežbe Na tri velika papira napisati po jednu od ovih reči: „manje“, „više“ i „isto“. Učesnici imaju zadatak da na tim papirima pišu...

Predstavljanje u plenumu pomoću započetih rečenica

Svi sede u krugu. Na vidnom mestu se nalaze ispisane započete rečenice. Jedna po jedna osoba predstavi se u plenumu, dovršavajući započete rečenice: Ja se zovem… Kao dete htela/o sam...

Predstavljanje modela ponašanja u sukobu

Voditelj-ka predstavlja dole prikazanu tabelu i objašnjava je.

Predstavljam te

Učesnici se podele u parove. Svako ispriča svom paru nekoliko informacija o sebi. Druga osoba za to vreme pažljivo sluša i pokušava da zapamti. Potom menjaju uloge. Na početku se...

Predstavljam se

Svi uzmu po papir. Na sredini papira napišu svoje ime. Zatim upisuju: u gornji levi ugao – kako se trenutno osećam u gornji desni ugao – dve stvari koje volim...

Predsednički izbori

Potreban materijal: Papiri i olovk Opis vežbe Učesnici se podele u dve grupe: na „kandidate“ (oko 5-6 osoba) i „glasače“. Kandidati imaju zadatak da u roku od 2-3 minuta smisle...

Predrasude prema meni i moje predrasude

Opis vežbe Podela   učesnika   u   male   grupe,   gde   zatim razgovaraju na dve teme. Predrasude prema meni: Svako od učesnika u svojoj maloj grupi opiše jedno iskustvo kada je neko nastupio...

Predrasude o etničkim/nacionalnim grupama

Potreban materijal: Veliki papiri, markeriOpis vežbe Prvi korak (predrasude o svojoj grupi): Učesnici se podele u grupe po etničkoj pripadnosti. Svaka grupa dobije zadatak da na zidne novine ispiše ono...

Prednosti i nedostaci načina donošenja odluka

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Podela na četiri male grupe. Svaka grupa dobija jedan od načina donošenja odluka: kompromis, konsenzus, glasanje i „lider/ka odlučuje“. Zadatak je da analiziraju...

Pravda, oprost, istina, pomirenje*

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u četiri male grupe: pravda, oprost, istina i pomirenje. Zadatak je da u grupama porazgovaraju i pripreme prezentaciju na...

Potpis levom i desnom rukom

Svi dobiju po papir i olovku i imaju zadatak da se potpišu. Nakon toga treba jednom rečju da opišu kako im je bilo, a neko iz trenerskog tima zapisuje te...

Pošten odnos prema prošlosti?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Podela na manje grupe po nacionalnoj, etničkoj ili regionalnoj osnovi. Svaka grupa ima zadatak da napravi zidne novine na temu: „Šta...

Porodični narativi

Opis vežbe   Svi  imaju  desetak  minuta  da  razmisle  i  zapišu (kao podsetnik) narative koje su čuli u svojoj porodici o Drugom svetskom ratu i o ratovima 90-ih. Pomoćna pitanja:...

Poricanje, opravdavanje, traganje za istinom

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici/e se podele u tri manje grupe od kojih svaka radi na zidnim novinama obrađujući jedan od sledećih obrazaca ponašanja u suočavanju...

Planiranje rada na izgradnji mira u lokalnoj sredini

Potreban materijal: Nekoliko primeraka radnog lista, veliki papiri, markeri Opis vežbe Korak 1. Troje učesnika iz različitih sredina unapred (nekoliko dana ranije) dobiju zadatak da pripreme prezentaciju kojom bi druge bolje...

Planeta

Potreban materijal: Papir, olovke Opis vežbe Proveriti da li svi imaju papir i olovku, pa polako i jasno pročitati priču o kontekstu u kom se učesnici nalaze, i to bar...

Pitanja i dileme na koje tražim odgovore

Na podu se nalazi nekoliko velikih papira. Učesnici prilaze  i  na  njima  zapisuju  pitanja  i/ili  dileme  koje imaju (relevantne za teme treninga). Nakon desetak minuta neko iz trenerskog tima pročita...

Ova slika govori o meni

U sredini kruga nalazi se hrpa razglednica i fotografija. Svi imaju nekoliko minuta da ih razgledaju i da izaberu samo jednu koja na neki način govori o njima. Kada svi...

Otvoreni prostor

Ovo je vežba koja omogućava da učesnici kreiraju sadržaj radionice. U toku prethodnog dana napomenuti učesnicima da razmišljaju o temi ili pitanju o kojima žele da razgovaraju, o načinu kako...

Otvorene večeri

Otvorene večeri su zamišljene kao dodatna prilika za zajednički rad, van planiranog tematski određenog dela treninga. Otvorene večeri su se posebno u programu Trening za trenere pokazale kao važan segment...

Otvaranje šake*

Opis vežbe Podela na parove. Osoba A u paru drži stisnutu šaku, a osoba B ima zadatak da joj otvori šaku. Potom promena uloga.   Evaluacija Predložena pitanja za evaluaciju...

Osmišljavanje diploma

Potreban materijal: Šareni papiri, olovke, papirići ispisani imenima svih prisutnih, „šešir“   Opis vežbe Prethodno na papirićima ispisati imena svih prisutnih (jedno ime na jednom papiru). Svi izvlače po jedan...

Ono što mi smeta u vezi sa nama…

Opis vežbe Svi učesnici nađu para istog pola. Tema je „Ono što mi smeta u vezi sa nama ženama/muškarcima…“ Prvo jedna osoba govori (oko 2 minuta), a druga samo sluša....

Odakle potiču moji strahovi?

Potreban materijal: Papiri, olovke, veliki papiri, selotejp   Opis vežbe Svako za sebe da razmisli na temu „Moji strahovi“ i „Odakle potiču?“ i pribeleži svoje misli. Imaju 20 minuta za...

Očekivanja od treninga

Podeliti raznobojne samolepljive papire. Dati nekoliko  minuta  da  učesnici  na  njima  zapišu  svoje odgovore na pitanja: Šta očekujem od treninga? Šta očekujem od sebe na treningu? Šta očekujem od drugih...

Očekivanja od mirovnih aktivistkinja i aktivista – 3 verzije

Potreban materijal: Papiri, olovke   Opis vežbe Može se raditi povezano sa vežbom Kriterijumi za aktiviste/kinje (Ostrvo „Dub“) ili nezavisno od nje.   Verzija 1: Papiri s kriterijumima za mirovne...

Nezgodne stolice*

Opis vežbe Svi učesnici dobiju po jednu karticu sa jednim od sledećih uputstava: „Postavi sve stolice u krug. Imaš 10 minuta da to uradiš.“ „Postavi sve stolice u blizini vrata....

Nacionalni identitet i ostali identiteti

Potreban materijal: Papir sa iscrtanom kružnicom, flomaster Opis vežbe Svi dobiju papir na kome je nacrtana kružnica. Zadatak je da se napravi „pita“ identiteta. Osim nacionalnog identiteta, izabrati još pet...

Muzičke stolice

Potreban materijal: Stolice, muzički uređaj, veliki papir, marker, papiri u boji   Opis vežbe Nekoliko dana ranije učesnici se podele u 4 grupe. Trenerski tim napravi listu ko je u...

Motivacija za trening

Jedna po jedna osoba, u krug, odgovara na pitanja: Zašto si se odlučio/la da dođeš na ovaj trening? Šta te je privuklo i potaklo?

Moje ime znači…

Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i šta ono znači.    

Moje ime

Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i ispriča jednu priču u vezi sa njim: šta znači, kako ga je dobila, ko mu/joj ga je...

Moja definicija mira

Potreban materijal: Papiri različitih boja, flomasteri   Opis vežbe Svi u grupi na pojedinačnim papirima raznih boja pišu svoje definicije mira. Onda se od tih papira na podu napravi „šareno...

Moj siguran prostor

Potreban materijal: Papiri, papiri u boji, flomasteri, voštane boje, časopisi, lepak, makaze, itd.   Opis vežbe Svako za sebe crta ili pravi kolaž na temu „Moj siguran prostor“. Sledi predstavljanje...

Moj put dovde

Svako za sebe na papiru nacrta jednu strelicu koja ilustruje tok života, „moj put dovde“, i na njoj obeleži tačke koje su mu bile važne u životu. Vreme za crtanje...

Moj prijatelj stranac

Potreban materijal: Panoi ili veliki papiri, markeri, flomasteri Opis vežbe Unapred   odrediti   kategorije   i   zapisati   svaku kao naslov na po jedan pano/zidne novine. Primeri kategorija: moja prijatelj/prijateljica iz druge regije,...

Moj odnos prema sukobu

Potreban materijal: Papiri, flomasteri Opis vežbe Zamoliti učesnike da napišu svoje tri asocijacije na sukob: po jednu asocijaciju na jedan papir. Nakon toga papire postaviti na pod u sredini prostorije....

Moj doprinos pomirenju

Opis vežbe Zadatak je da svi ispričaju drugima šta vide kao vlastiti doprinos pomirenju, redom, ukrug. Pre nego što priča započne, dati ljudima malo vremena da razmisle o tome šta...

Model odlučivanja

Opis vežbe Podela u dve grupe. U obe grupe 1–2 osobe imaju ulogu posmatrača procesa odlučivanja (dobrovoljci). Grupe imaju zadatak da donesu odluku o određenom pitanju. Najbolje je izabrati neko...

Mete

Potreban materijal: Veliki papiri sa iscrtanim metama, flomasteri ili sitne nalepnice   Opis vežbe Unapred iscrtati mete na velikim papirima (vidi skicu). Iznad svake mete je jedna od sledećih tema:...

Mesto u kom živim

Napraviti veliki „tepih“ od velikih papira (spojenih krep trakom, da se ne bi pomerali). On treba da bude dovoljno veliki da učesnici mogu da se okupe oko njega i da...

Mesto odakle dolazim

Svi imaju nekoliko minuta za razmišljanje o mestu iz kojeg dolaze (kako god ga razumeli – grad/zemlja/ region) i stvari koje vole u vezi sa tim mestom. Potom, svako ukrug...

Mesta koja su mi važna (Karta)

Na zidu se nalazi karta bivše Jugoslavije, Evrope ili sveta (to može biti geografska karta, putna mapa ili jednostavno konture iscrtane na velikom papiru). Jedna po jedna osoba prilazi karti,...

Memorijalizacija: spomenici, kultura sjećanja 2

Potreban materijal: Fotografije spomenika, veliki papir, marker Opis vežbe Korak 1. U manjim grupama započeti razgovor o funkciji postojećih oblika memorijalizacije. Izraditi zidne novine na temu: „Koje potrebe zadovoljavaju? Kome...

Memorijalizacija: spomenici, kultura sjećanja

Potreban materijal: Fotografije spomenika, veliki papir, marker   Opis vežbe Korak 1. Izrada zidnih novina u plenumu: „Čemu služe spomenici, šta im je svrha? Za koga ih pravimo?“ Korak  2....

Medijska slika prošlosti

Potreban materijal: Različite dnevne novine i politički magazini iz regije, veliki papiri, makaze, lepak   Opis vežbe Podela na 3 grupe. Svaka grupa dobije nekoliko primeraka različitih dnevnih novina i...

Mapiranje patrijarhata i militarizma

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u dve grupe. Jedna grupa se bavi mapiranjem patrijarhata, a druga mapiranjem militarizma u društvima u kojima živimo. Imaju zadatak da...

Lavirint pomirenja

Podeljeni u grupama od 5-6 osoba, učesnice-i 20-30 pojmova koje trebaju da razvrstaju po tome da li su deo procesa pomirenja i na koji način i zašto nisu ako nisu....

Lavirint

Potreban materijal: Povezi za oči, stolice   Opis vežbe Podela u grupe od 6–7 ljudi. Jedna osoba u svakoj grupi ima povez preko očiju. Ostali od stolica naprave mali lavirint,...

Kvadratići, tačkice

Potreban materijal: Jednobojne nalepnice u više boja (kvadratići, tačkice i sl.)     Opis vežbe Svakom   učesniku   zalepiti   kvadratić   određene boje na čelo, ali tako da on ne vidi šta...

Kutija

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela grupe na muškarce i žene. Obe grupe dobiju po jedan veliki papir na kome je na sredini nacrtan pravougaonik koji simboliše...

Kultura sećanja pre i posle devedesetih

Potreban materijal: Veliki papir, marker   Opis vežbe Razgovor  u  plenumu  o  obeležjima  kulture sećanja pre devedesetih i nakon ratova. Jedna osoba iz trenerskog tima zapisuje ključne reči na tablu/zidne...

Kolektivni narativi o ratovima devedesetih

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u manje grupe, po državama iz kojih dolaze. Zadatak je da naprave zidne novine koje bi sadržale osnovne elemente...

Koja pitanja ne smem da postavim?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u grupe po državama iz kojih učesnici dolaze. Zadatak je pripremiti zidne novine na temu: „Koja pitanja ne smem da postavim...

Ko sam ja? Odakle crpim snagu da budem to što jesam?

Potreban materijal: Časopisi, novine, kolaž papir, hameri, voštane boje, flomasteri, lepak, makaze, muzika   Opis vežbe Uputstvo: Od ponuđenog materijala napraviti kolaž na temu „Ko sam ja? Odakle crpim snagu...

Ko s kim/sa čim treba da se pomiri?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, flomasteri   Opis vežbe Na podu se nalaze veliki papiri (dovoljno da veći broj učesnika može istovremeno da piše po njima). Učesnici u tišini zapisuju...

Kamenčić na poklon

Potreban materijal: Kamenčići Opis vežbe Prethodno veče/jutro zamoliti ljude da naprave kratku šetnju, sami ili u društvu i da nađu po jedan kamenčić koji bi doneli na završnu radionicu. Na...

Kakve muškarce volim? Kakve žene volim?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe   Učesnici se podele na 4 grupe: 2 u kojoj su samo muškarci i 2 u kojoj su samo žene. Jedna muška...

Kako vidim sledećih pet godina svog života?

Potreban materijal: Papiri, flomasteri, bojice   Opis vežbe Svako za sebe treba prvo da razmisli kako vidi sledećih pet godina svog života, a onda da predstavi grafički (pomoću pite) šta...

Kako smo međusobno povezani

Opis vežbe Jedna osoba stane na sredinu prostorije, pozove nekoga iz grupe i kratko objasni šta ih povezuje. Obe osobe ostaju na sredini prostorije, s tim što sada druga poziva...

Kako razumem izgradnju mira?

Opis vežbe Podela  u  manje  grupe.  Pitanja  za  razgovor  i pripremu prezentacije: Šta je za mene izgradnja mira? Vrednosti koje vezujemo za izgradnju mira. Razlozi  zašto  je  izgradnja  mira  relevantna/...

Kako je to biti kralj/kraljica?

Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), olovke, stolica   Opis vežbe Traži se jedna osoba da volontira: da bude kralj/ kraljica grupe. Ona/on seda na stolicu u sredini prostorije, dok ostali...

Kada je rat opravdan?

Potreban materijal: Papiri, olovke, pano (zidne novine)   Opis vežbe Svi sede u krugu i imaju po papir i olovku. Zadatak je da u nekoliko minuta, u tišini, zapišu svoje...

Kada je moj nacionalni identitet uticao na moj život?

Potreban materijal: Stolice   Opis vežbe Metoda Vruće stolice Tema o kojoj govori osoba koja sedi na vrućoj stolici u sredini je: „Kada je moj nacionalni identitet uticao na moj...

Jedna reč

Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri Opis vežbe Na podu se nalazi veliki papir. Učesnici imaju zadatak da nađu samo jednu reč kojom bi opisali trening i zapisuju ga na veliki...

Jedna moja potreba

Opis vežbe Svi stoje u krugu i imaju priliku da izraze jednu svoju potrebu koju imaju u ovoj grupi.  

Ja i pomirenje

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Na podu se nalazi nekoliko velikih papira, a na svakom stoji jedno od sledećih pitanja: Šta mi je najveći izazov u pomirenju?...

Ja ću… /Treba mi…

Potreban materijal: Samolepljivi papiri različitih boja, olovke   Opis vežbe Podeliti učesnicima po nekoliko samolepljivih papira različitih boja. Treba da razmisle o tome šta su sve dobili od treninga, šta...

Izgradnja mira i ja

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, flomasteri   Opis vežbe Svako  za  sebe  razmišlja  o  sledećim  pitanjima: „Stvari  koje  me  najviše  zbunjuju  i  iritiraju  u  vezi sa izgradnjom mira. Šta mi...

Izbor kralja/kraljice grupe

Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), olovke, stolica   Opis vežbe Uputstvo: Imate neograničeno vreme da bez reči izaberete jednog/jednu među vama koja će biti kralj/ kraljica grupe.   Evaluacija Predložena...

Ispunjena i neispunjena očekivanja

Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri   Opis vežbe Ova vežba može da se radi ako su na početku treninga pisana očekivanja od treninga. Na velikom panou/papiru nacrtati veliki krug. Zamoliti...

Ispitivanje očekivanja: Putna torba

Učesnici na papiru nacrtaju putnu torbu. Podele je na dva približno jednaka dela. U jednom delu pišu svoje odgovore na pitanje Šta sam doneo/la na ovaj trening?, a u drugom...

Ispitivanje očekivanja: Drvo očekivanja

Podeliti samolepljive papire. Dati nekoliko minuta da učesnici na njima zapišu svoje odgovore na pitanja: Šta bih voleo/la da se dogodi na treningu? (na papirima jedne boje, npr. zelene) Šta...

Insider/Outsider*

Opis vežbe Učesnici  se  podele  u  dve  grupe  sa  približno istim brojem članova. Jednu grupu treba poslati van prostorije i zamoliti da tamo ostanu sve dok ne budu pozvani  da...

Idi mi, dođi mi

Opis vežbe Podela u dve grupe, A i B. Obe grupe stoje u vrsti nasuprot jedna drugoj, na udaljenosti od nekoliko metara, tako da svaka osoba iz jedne grupe ima...

Hoteli

Opis vežbe Zadatak: „Vi ste u ulozi učesnika treninga iz izgradnje mira. Treba da donesete odluku gde će se održati sledeća faza treninga. Trenerski tim neće facilitirati taj proces.“ Trenerski...

Heroji 2

Tema: "Lični heroji" . Svako za sebe razmisli i zapiše ko su mu/joj bili heroji u detinjstvu, a koji su sada. 5-10min Odlazak u manje grupe (koje se sastoje od...

Heroji

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele u male grupe, na osnovu nacionalne pripadnosti: Albanci/ke, Srbi/kinje, Hrvati/ ce, Bošnjaci/kinje, Makedonci/ke… Svaka grupa treba da pobroji i...

Glasanje o krivici

Potreban materijal: 2 tabele posledica glasanja (vidi prilog), hrpa malih jednakih papira za glasanje, 2 velika papira sa tabelama za evidenciju glasanja   Opis vežbe Učesnici su podeljeni u dve...

Dvadeset minuta slepila

Potreban materijal: Povezi za oči za sve učesnike (marame, šalovi)   Opis vežbe Polako i jasno pročitati uputstvo: „Cela grupa će 20 minuta provesti kako god želi, možete ići kuda...

Društvene grupe, moć i privilegije

Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri   Opis vežbe Korak 1. U plenumu sastaviti zidne novine na temu: „Koje društvene grupe imaju veću moć u našim društvima?“ Korak 2. Na velikim...

Drugi pogled

Opis vežbe Korak 1: Pogled na sukob iz ugla grupe A – govore drugi Izdvojiti  dve  stolice  ispred  ostalih  i  pozvati  da na  njih  sednu  osobe  koje   nisu  nacionalnosti A,...

Dovršiti rečenice

Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri   Opis vežbe Svuda po podu su veliki papiri, na svakom je započeta po jedna rečenica. Učesnici prilaze i pišu svoje nastavke ovih rečenica. Svi...

Dokumentarni film iz serije Simulirani dijalog

Potreban materijal: Oprema za prikazivanje i gledanje filma Opis vežbe Serija dokumentarnih filmova Simulirani dijalog* uspostavlja indirektan dijalog među ljudima sa Balkana. Svaki od filmova bavi se odnosima među ljudima...

Dogovor o radu

Potreban materijal: Veliki papiri (flipchart), markeri   Opis vežbe Učesnici daju svoje predloge šta bi mogle da budu tačke zajedničkog dogovora o radu. Neko iz trenerskog tima ove predloge zapisuje...

Dodela identiteta

Opis vežbe Svako za sebe na papiru napiše pet svojih identiteta, ali tako da ostali ne vide. Sledi podela u tri grupe. Svaka grupa dobije hrpu samolepljivih papira. U svakoj...

Dnevnik

Potreban materijal: Sveska, olovka Dnevnik je sveska koja stalno stoji u radnoj prostoriji. U njoj učesnici i treneri mogu da zapišu svoja razmišljanja i poruke koje žele da podele sa...

Definicije sukoba

Potreban materijal: Papiri/kartice, nekoliko puta više listova nego što je učesnika Opis vežbe Učesnici uzmu jednu ili više kartica za pisanje, pa čitko zapišu svoj odgovor na pitanje: „Šta je...

Definicija nasilja

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Podela u parove ili trojke. Svaki par ili trojka neka sastavi svoju definiciju nasilja. U plenumu se pročitaju. Sledi kratak osvrt na...

Crtanje po uputstvima

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svi dobiju papir i olovku. Voditelj daje instrukcije za crtanje geometrijskih oblika od kojih se sastoji konkretan crtež. Na primer, kuća. Učesnicima...

Crtanje po leđima

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svi stoje u krugu, okrenuti tako da gledaju jedni drugima u potiljak. Jedna osoba počinje nacrtavši nešto jednostavno onome ispred sebe na...

Crtačka bitka

Potreban materijal: Papiri i olovke Opis vežbe Svi u grupi se podele u parove, tako što će u svakom paru jedna osoba biti A, a druga osoba B. Učesnici se...

Četiri boje, vežba crtanja

Potreban materijal: 4 velika papira; flomasteri, bojice ilivoštane boje; odštampani upitnici za svakog učesnika Opis vežbe Podela u male grupe od po četvoro. Učesnici izaberu po jednu boju (voštane boje,...

Čega bi kao društvo trebalo da se sećamo?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u manje grupe. Korak 1: Izrada zidnih novina na temu „Čega se kao društvo sećamo (iz nedavne prošlosti)?” Korak 2: Izrada...

Brze situacije (verzija za veteranski trening)

Opis vežbe Vežba se radi isto kao i vežba „Brze situacije“, s tim što su situacije posebno kreirane za grupu ratnih veterana. Dobijate  poziv  od  udruženja  boraca  Armije BiH da...

Brze situacije

Opis vežbe Pročita se jedna životna situacija (koja prosto poziva na reakciju) i postavi pitanje: „Šta činite?“ Potom učesnici iznesu svoje ideje o reakciji. Cilj nije odrediti najprikladniju ili najbolju...

Brainstorming – oluja ideja

Postavi se zadatak da se popišu na tabli asocijacije na određenu temu. Asocijacije se zapisuju bez komentarisanja i diskutovanja, a voditelj može zahtevati kratko pojašnjenje pojma. Međusobno suprotne asocijacije su...

Bolje razumevanje

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u četiri grupe. U grupama razgovor na temu: „Šta doprinosi boljem razumevanju i konstruktivnom dijalogu? Koji načini komunikacije zatvaraju dijalog i...

Barometar na temu suočavanje s prošlošću

Opis vežbe Metoda barometar    Predložene izjave za barometar: Ne postoji kolektivna odgovornost. Najbolje bi bilo da međunarodni sudovi procesuiraju ratne zločine.  Ne smemo zaboraviti svoje žrtve. Treba oprostiti. Istina...

Barometar na temu sukoba

Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Svaki sukob je loš. Sukob je isto što i nasilje. U sukobu treba pokazivati osećanja. I žrtva ima odgovornost za sukob. Odgovoran/na...

Barometar na temu pomirenja

Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Izgradnja nacije je deo procesa pomirenja. Priznanje da je nepravda počinjena i izvinjenje su preduslovi za pomirenje. Procesuiranje ratnih zločina je preduslov za...

Barometar na temu nasilja

Opis vežbe  Predložene izjave za barometar: Kada bih bio ugrožen, ja bih pod datim okolnostima primenio nasilje. Radije nasilje nego kukavičluk. Žrtva može da bude nasilnik. Nasilje je suprotno od...

Barometar na temu liderstva

Opis vežbe   Metoda barometar.  Proći od 3 do 5 izjava.   Predložene izjave za barometar:  Lider mora da bude autoritet.  U bilo kom kompleksnijem poslu mora da postoji lider....

Barometar na temu identiteta

Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Ja sam patriotkinja. Bolje se razumem s ljudima svoje vere. Neminovni su sukobi među ljudima različitih identiteta. Insistiranje na svom identitetu ugrožava...

Barometar na temu „Nenasilje“

Metoda barometar   Opis vežbe Predložene izjave za barometar: Protivniku treba pristupati sa poverenjem. Nenasilje ne iskorištava slabosti protivnika. Nenasilje  dovodi  do  rezultata  samo  ako  vlasti  nisu  autoritarne  i  ako...

Barometar na temu „Moć“

Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Metoda barometar  Predložene izjave za barometar: Moć je negativna kategorija. Svi žele moć. Ja imam moć. Moć se uvek zloupotrebi.  

Barometar – metoda

U zavisnosti od toga šta je tema, unapred pripremiti izjave. Odrede se dva pola u prostoriji, na primer jedan zid predstavlja jedan pol – maksimalno slaganje sa izjavom, a suprotni...

Aukcija

Potreban materijal: „Slike“, „poeni“ Opis vežbe Učesnici se podele u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak  da  kupi  što  više  slika  na  aukciji.  Početna cena slike je 20 poena, a...

Asocijacije: predrasude i diskriminacija

Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), veliki papiri, olovke Opis vežbe Za ovu vežbu se unapred pripremi desetak pojmova, koji su zapravo različite društvene grupe. Na primer: vernici, vojnici, feministkinje, fundamentalisti,...

Analiza ponašanja u sukobu pomoću tabele

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, pripremljene tabele za analizu ponašanja u sukobu Opis vežbe Učesnici u  malim  grupama popunjavaju tabelu. Sledi prezentacija urađenog u plenumu, pa razgovor. Tabela za analizu...

Analiza časopisa

Potreban materijal: Dnevne novine, nedeljnici, časopisi   Opis vežbe Podela u tri grupe od kojih je jedna „ženska“, jedna „muška“, i jedna „mešovita“. Rad u grupama. Uputstvo za radne grupe:...

Alternative

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Brainstorming u plenumu: „Kako biste opisali stanje u vašim društvima?“ Potom označimo one zapise koji opisuju čime nismo zadovoljni u...

Akvarijum: dogovor o radu

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Metoda akvarijum  Korak 1 – Podela u tri grupe. Svaka grupa sastavlja predlog dogovora o radu. Biraju po dva predstavnika. Korak 2 –...

Akvarijum o suočavanju s prošlošću

Opis vežbe   Metoda akvarijum  U akvarijumu su četiri stolice: na tri stolice sedaju osobe koje žele da razgovaraju na zadatu temu, dok je četvrta stolica rezervisana za one osobe...

Akvarijum na temu pomirenja

Opis vežbe   Metoda akvarijum U akvarijumu su četiri stolice. Na njih sedaju osobe koje žele da razgovaraju na zadatu temu. Ako još neko želi da se uključi u razgovor,...

Akvarijum – Fishbowl

Akvarijum (fishbowl) je metod za razgovor na određenu temu ili za donošenje određene odluke. Učesnici sede u krugu, a u centru kruga se nalazi četiri do šest stolica koje predstavljaju...

5 minuta tišine

Opis vežbe Svi sede u krugu, u tišini. Zadatak je da osluškuju zvuke u prostoriji i van nje. Nakon 5 minuta učesnici nabrajaju koje su sve zvuke čuli.

3 + 2 identiteta

Potreban materijal: Mali papiri različitih boja, olovke Opis vežbe Učesnici  sede  u  krugu.  Svi  dobiju  po  3  papira (cedulja) jedne boje i 2 druge boje. Imaju zadatak da na tri...