Ko s kim/sa čim treba da se pomiri?

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, flomasteri

 

Opis vežbe

Na podu se nalaze veliki papiri (dovoljno da veći broj učesnika može istovremeno da piše po njima). Učesnici u tišini zapisuju svoje odgovore na pitanje: „Ko s kim/s čim treba da se pomiri?“ Nakon što su završili, imamo priliku da pogledamo šta je sve zapisano. Sledi osvrt u plenumu.

 


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Pomirenje