Zidne novine

Zidne novine funkcionišu slično kao brainstorming, s tim što voditelj nema samo ulogu zapisivača, već moderira proces tokom kojeg učesnici iznose predloge za zapisivanje i postavlja pitanja pojašnjenja, čime delimično...

Zašto pomirenje?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici treba da zamisle da su u situaciji da nekome objasne šta će nam pomirenje i da nađu dovoljno argumenata. Jedna osoba...

Voleo/la bih da su žene/muškarci…

Opis vežbe Svako za sebe da razmisli na temu „Voleo/la bih da su žene/muškarci...“ (pitanje se odnosi na suprotan pol) i da zapiše (10 minuta). Podela u četiri mešovite male...

Vežba aktivnog slušanja

Potreban materijal: Veliki papir, marker   Opis vežbe Podela grupe na parove. Osoba A u 5 minuta priča svom paru, osobi B, nešto što ju je poslednje naljutilo ili joj...

Vesti iz budućnosti

Potreban materijal: Unapred pripremljene „vesti iz budućnosti“   Opis vežbe Pročitaju se sledeće tri „vesti iz budućnosti“: Udruženje   boraca   Armije   BiH   pozdravilo je osuđujuću presudu Suda BiH za ratne zločine...

Venovi dijagrami

Potreban materijal: Radni list sa Venovim dijagramim Svi dobiju po list papira na kojima je nacrtano onoliko Venovih dijagrama (tri elipse koje se ukrštaju, vidi sliku) koliko ima učesnika. Jedan...

Upoznavanje u parovima

Svi stoje u krugu. Voditeljica pozove učesnike da nađu para za koga misle da im je najsličniji, pa zadaje temu za razgovor u tom paru. Za svaku sledeću temu učesnici...

U timskom radu mi se (ne) dopada kod sebe/drugih

Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), pano Opis vežbe Svi dobiju po nekoliko samolepljivih papira. Svako za sebe na njima zapisuje svoje odgovore na pitanja: Šta sam uočio/la kod sebe u...

Tri rečenice o meni

Svi imaju zadatak da napišu po 3 rečenice o sebi, s tim što jedna od rečenica treba da bude neistinita. Redom svi čitaju šta su zapisali, a ostali pogađaju koja...

Tri moja identiteta

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svako za sebe zapiše nekoliko svojih identiteta, pa odabere tri koja će pročitati. Potom jedna osoba ustane i pročita jedan po jedan...

Tri događaja koja su uticala na moj angažman

Na velikom panou su na vremenskoj crti predstavljena tri perioda – pre rata; vreme rata; posle rata. Svako treba da za sebe zapiše na samolepljivim papirima po jedan događaj iz...

Tramvaj

Potreban materijal: Pet stolica Opis vežbe Postaviti pet stolica jednu pored druge (kao sedišta u prevozu), tako da cela grupa može dobro da ih vidi. Druga i četvrta stolica su...

Toranj

Potreban materijal: Nekoliko makaza i selotejpa, hrpa novina ili starih flipcharta Opis vežbe Učesnici se podele u grupe od po 4–5 osoba. Sve grupe su u istoj prostoriji, ali su...

Takmičim se kada…

Potreban materijal: Veliki papiri, olovke Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na jednu od sledećih tema: -     Takmičim se kada… -     Bežim...

Tabui

Potreban materijal: Veliki papir, marke   Opis vežbe Čitava grupa zajednički izrađuje zidne novine na temu: „Koji su to tabui prisutni u našim društvima, a tiču se nasilne prošlosti?“ Potom...

Stonoga*

Potreban materijal: Stolice ili drugi predmeti kao prepreke Opis vežbe Učesnici su podeljeni u dve grupe. Svaka grupa formira jednu „stonogu“: stoje jedni iza drugih, zatvorenih očiju, sa rukama na...

Stiglo pomirenje!

Potreban materijal: Raznobojni samolepljivi papiri, olovke, veliki papiri   Opis vežbe Svi dobiju po nekoliko raznobojnih samolepljivih papira (neka dodatna količina papira bude dostupna, ako zatreba). Zadatak je da se...

Statue od stolica na temu moć

Potreban materijal: 6-7 stolica   Opis vežbe Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da kažu...

Statue od stolica na temu „Moć nenasilja“

Potreban materijal: 6-7 stolica   Opis vežbe Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć nenasilja. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da...

Šta nam govori da (ne) živimo u miru?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na jednu od sledećih tema: Šta nam govori da živimo...

Šta mi smeta u pričama o ratu? Šta mi nedostaje?

Opis vežbe Učesnici u manjim grupama razgovaraju o tome šta im smeta u pričama o ratu, šta im nedostaje. Nakon razmene u malim grupama, sledi razmena u plenumu.

Šta mi se dopalo/šta mi je smetalo u našoj komunikaciji?

Potreban materijal: Samolepljivi papiri, olovke, veliki papiri   Opis vežbe Svi dobiju po nekoliko samolepljivih papira. Neka još papira bude dostupno, ako nekome zafali. Zadatak je da razmisle i zapišu...

Šta mi se (ne) dopada u komunikaciji sa drugima?

Potreban materijal: Veliki papiri (flipchart), markeri   Opis vežbe Na  zidu  ili  postolju  za  flipchart  postaviti veliki papir s pitanjem Šta mi se ne dopada u komunikaciji sa drugima? Učesnici...

Šta je uloga žene/muškarca u društvu?

Potreban materijal: Samolepljivi papiri u dve boje Opis vežbe   Podeliti samolepljive papire, tako da žene i muškarci dobiju papire različite boje, npr. žene zelene, a muškarci žute. Zadatak je...

Šta ja mogu da uradim?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri/flomasteri   Opis vežbe Na podu se nalazi nekoliko velikih papira, a na svakom stoji jedno od sledećih pitanja/naslova: Šta ja mogu da uradim što bi...

Šta drugi mogu da urade?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u 4 mešovite male grupe. U malim grupama vodi se razgovor na temu: „Šta bih ja volela da čujem od drugog,...

Smarties

Potreban materijal: Nekoliko stotina bombona smarties (ili slično) i manje posude za sve učesnike Opis vežbe Cela grupa sedne u polukrug i svako uzme jednu manju posudu ispred sebe. Pre...

Sličnosti i razlike 2*

Potreban materijal: Radni listovi, olovke Opis vežbe Svi učesnici dobiju po primerak radnog lista na kome su sledeća pitanja: Tri stvari koje mi se dopadaju Tri stvari koje mi se...

Sličnosti i razlike

Opis vežbe Svako za sebe treba da popuni radni list (15 min.) koji se sastoji od sledećih pitanja: Tri stvari koje su iste kod mene i ostalih u ovoj grupi;...

Situacije u kojima smo osetili strah

Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Podela na male grupe od troje ili četvoro. U malim grupama razgovarati na temu: „Situacija u kojoj sam osetio/la strah“. Po povratku...

Situacija kada sam imao moć

Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Podela na male grupe, teme za razgovor: -     Jedna situacija u kojoj ste imali moć i emocije koje ste tada imali. -    ...

Sečenje papira

  Potreban materijal: Veliki papir i makaze   Opis vežbe Pozvati dobrovoljce koji žele da učestvuju u vežbi, ukupno sedmoro. Imaju zadatak da prvo svako za sebe zamisli oblik od...

Sećaću se

Potreban materijal: Nekoliko velikih papira, flomasteri   Opis vežbe Od nekoliko velikih papira (flipcharta) napraviti „stazu“ dovoljno dugačku da više ljudi može da priđe i istovremeno piše po njoj. Zadatak...

Šarene oči

Tip vežbe: Šareni barometar Opis vežbe Potreban materijal: Papir u boji, unapred pripremljeni papiri sa izjavama Unapred je pripremljeno nekoliko setova papira sa po jednom izjavom/rečenicom. Po mogućstvu, papiri su...

Rotirajuće trojke o mirovnom aktivizmu

Opis vežbe Metoda rotirajuće trojke    Moguća pitanja za razgovor: Kako  bismo  svoj  rad  u  svojoj  organizaciji predstavili svojoj susedi (nekome ko ne zna ništa o tome)? Koja je moja...

Rotirajuće trojke

Po tri stolice su grupisane i postavljene tako da čine krug (vidi ilustraciju). Učesnici koji čine grupu/trojku podele se na osobe A, B i C. Na stolice se mogu zalepiti...

Reka identiteta

Potreban materijal: Hrpa A4 papira   Opis vežbe Svi dobiju po 5 A4 papira. Zadatak: Na svakom od papira krupnim slovima napisati po jednu stvar koja vam puno znači u...

Razgovor u manjim grupama na temu ponašanja u sukobu

Opis vežbe Podela na manje grupe, npr. četvoročlane. Teme za razgovor: -     Šta mi najteže pada u sukobu? -     Koje dileme imam? -     U kojim situacijama ne znam kako da...

Razgovor u manjim grupama na temu komunikacije

Opis vežbe Podela na manje grupe, npr. četvoročlane. Teme za razgovor: Kako ja reagujem kada mi smeta način komunikacije (na konkretnom primeru)? Reakcija koju smatram dobrom. Mislim da se ljudi...

Prioriteti izgradnje mira po državama

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Učesnici se podele po državama iz kojih dolaze i treba da definišu prioritete izgradnje mira u tim državama. Sledi prezentacija i kratki...

Pričam ti sliku

Potreban materijal: Slika koja sadrži dosta detalja   Opis vežbe Učesnici se podele u tri grupe. U svakoj grupi se nađe po jedan dobrovoljac koji izađe izvan prostorije. Voditeljica pokaže...

Pričam ti priču

Vežba za razbuđivanje mašte. Pripremiti karte (papire) tako da na svakoj piše po jedna reč (imenica). Broj karata je tri puta veći od učesnika. Svako izvuče 3 karte i ima...

Priča Muž, žena, kompot

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Učesnici se podele u 2–3 grupe. Iz svake grupe se javi po jedan dobrovoljac, oni se izdvoje iz grupa i pročita im...

Priča Crvenkapa

Potreban materijal: Priča Crvenkapa iz vukovog ugla   Priča o Crvenkapici iz vukovog ugla Živeo sam u šumi. To je bio moj dom o kojem sam se brinuo i stalno...

Preporuke za neki sledeći trening

Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri   Opis vežbe Na tri velika papira napisati po jednu od ovih reči: „manje“, „više“ i „isto“. Učesnici imaju zadatak da na tim papirima pišu...

Predstavljanje u plenumu pomoću započetih rečenica

Svi sede u krugu. Na vidnom mestu se nalaze ispisane započete rečenice. Jedna po jedna osoba predstavi se u plenumu, dovršavajući započete rečenice: Ja se zovem… Kao dete htela/o sam...

Predstavljam te

Učesnici se podele u parove. Svako ispriča svom paru nekoliko informacija o sebi. Druga osoba za to vreme pažljivo sluša i pokušava da zapamti. Potom menjaju uloge. Na početku se...

Predstavljam se

Svi uzmu po papir. Na sredini papira napišu svoje ime. Zatim upisuju: u gornji levi ugao – kako se trenutno osećam u gornji desni ugao – dve stvari koje volim...

Prednosti i nedostaci načina donošenja odluka

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Podela na četiri male grupe. Svaka grupa dobija jedan od načina donošenja odluka: kompromis, konsenzus, glasanje i „lider/ka odlučuje“. Zadatak je da analiziraju...

Podela pohvala

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Učesnici na parče papira zapišu neku pohvalu koju bi uputili osobi koju poznaju. Sve poruke se sakupe u „šešir“. Voditeljica izvlači jednu...

Pitanja i dileme na koje tražim odgovore

Na podu se nalazi nekoliko velikih papira. Učesnici prilaze  i  na  njima  zapisuju  pitanja  i/ili  dileme  koje imaju (relevantne za teme treninga). Nakon desetak minuta neko iz trenerskog tima pročita...

Padanje

Potreban materijal: Sto ili stolica   Opis vežbe Dobrovoljka/dobrovoljac popne se na sto ili stolicu. Stoji ukrućenog tela i ruku pored tela. Potom padne unazad (leđima prema podu), dok je...

Ova slika govori o meni

U sredini kruga nalazi se hrpa razglednica i fotografija. Svi imaju nekoliko minuta da ih razgledaju i da izaberu samo jednu koja na neki način govori o njima. Kada svi...

Otvoreni tim

Otvoreni tim su evaluacioni sastanci trenerskog tima nakon svakog radnog dana, kojima može da se priključi dvoje ili troje učesnika. Otvoreni tim daje mogućnost timu da čuje primedbe i pitanja...

Otvaranje šake*

Opis vežbe Podela na parove. Osoba A u paru drži stisnutu šaku, a osoba B ima zadatak da joj otvori šaku. Potom promena uloga.   Evaluacija Predložena pitanja za evaluaciju...

Osmišljavanje diploma

Potreban materijal: Šareni papiri, olovke, papirići ispisani imenima svih prisutnih, „šešir“   Opis vežbe Prethodno na papirićima ispisati imena svih prisutnih (jedno ime na jednom papiru). Svi izvlače po jedan...

Ono što mi smeta u vezi sa nama…

Opis vežbe Svi učesnici nađu para istog pola. Tema je „Ono što mi smeta u vezi sa nama ženama/muškarcima…“ Prvo jedna osoba govori (oko 2 minuta), a druga samo sluša....

Odakle potiču moji strahovi?

Potreban materijal: Papiri, olovke, veliki papiri, selotejp   Opis vežbe Svako za sebe da razmisli na temu „Moji strahovi“ i „Odakle potiču?“ i pribeleži svoje misli. Imaju 20 minuta za...

Očekivanja od treninga

Podeliti raznobojne samolepljive papire. Dati nekoliko  minuta  da  učesnici  na  njima  zapišu  svoje odgovore na pitanja: Šta očekujem od treninga? Šta očekujem od sebe na treningu? Šta očekujem od drugih...

Nezgodne stolice*

Opis vežbe Svi učesnici dobiju po jednu karticu sa jednim od sledećih uputstava: „Postavi sve stolice u krug. Imaš 10 minuta da to uradiš.“ „Postavi sve stolice u blizini vrata....

Motivacija za trening

Jedna po jedna osoba, u krug, odgovara na pitanja: Zašto si se odlučio/la da dođeš na ovaj trening? Šta te je privuklo i potaklo?

Moje ime

Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i ispriča jednu priču u vezi sa njim: šta znači, kako ga je dobila, ko mu/joj ga je...

Moja pitanja u vezi sa ulogama polova u društvu/rodne ravnopravnosti

Potreban materijal: Papiri, olovkeOpis vežbe Svako zapiše najvažnija pitanja koja ima u vezi sa temom radionice. Potom se formiraju tri male grupe: „ženska“ – za žene koje žele da razgovaraju...

Moja definicija mira

Potreban materijal: Papiri različitih boja, flomasteri   Opis vežbe Svi u grupi na pojedinačnim papirima raznih boja pišu svoje definicije mira. Onda se od tih papira na podu napravi „šareno...

Moj prijatelj stranac

Potreban materijal: Panoi ili veliki papiri, markeri, flomasteri Opis vežbe Unapred   odrediti   kategorije   i   zapisati   svaku kao naslov na po jedan pano/zidne novine. Primeri kategorija: moja prijatelj/prijateljica iz druge regije,...

Moj odnos prema sukobu

Potreban materijal: Papiri, flomasteri Opis vežbe Zamoliti učesnike da napišu svoje tri asocijacije na sukob: po jednu asocijaciju na jedan papir. Nakon toga papire postaviti na pod u sredini prostorije....

Moj doprinos pomirenju

Opis vežbe Zadatak je da svi ispričaju drugima šta vide kao vlastiti doprinos pomirenju, redom, ukrug. Pre nego što priča započne, dati ljudima malo vremena da razmisle o tome šta...

Moćna stolica

Potreban materijal: Stolica   Opis vežbe Jedna stolica okrenuta je naspram cele grupe. Jedna po jedna osoba seda na nju i izgovori nekoliko rečenica započinjući ih sa: „Ja imam moć...

Mesto odakle dolazim

Svi imaju nekoliko minuta za razmišljanje o mestu iz kojeg dolaze (kako god ga razumeli – grad/zemlja/ region) i stvari koje vole u vezi sa tim mestom. Potom, svako ukrug...

Mesta koja su mi važna (Karta)

Na zidu se nalazi karta bivše Jugoslavije, Evrope ili sveta (to može biti geografska karta, putna mapa ili jednostavno konture iscrtane na velikom papiru). Jedna po jedna osoba prilazi karti,...

Kultura sećanja pre i posle devedesetih

Potreban materijal: Veliki papir, marker   Opis vežbe Razgovor  u  plenumu  o  obeležjima  kulture sećanja pre devedesetih i nakon ratova. Jedna osoba iz trenerskog tima zapisuje ključne reči na tablu/zidne...

Krug poverenja

Opis vežbe Svi  stoje  u  krugu,  a  jedna  osoba  je  u  sredini kruga (za početak obavezno neko iz trenerskog tima). Ona stoji zatvorenih očiju, ukrućenog tela, opuštenih članaka i ruku...

Koncentrični krugovi upoznavanja

Stolice su postavljene u dva koncentrična kruga, tako da svaka stolica gleda ka jednoj stolici iz drugog kruga (vidi ilustraciju). Broj stolica jednak je broju učesnika. Učesnici posedaju na stolice....

Ko s kim/sa čim treba da se pomiri?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, flomasteri   Opis vežbe Na podu se nalaze veliki papiri (dovoljno da veći broj učesnika može istovremeno da piše po njima). Učesnici u tišini zapisuju...

Ko je ovo?

Potreban materijal: Papirići sa imenima svih učesnika, „šešir“, papiri i olovke/flomasteri Opis vežbe U „šeširu“ se nalaze papirići sa imenima svih učesnika. Svako izvuče po jedan papir. Ako izvuče papir...

Kamenčić na poklon

Potreban materijal: Kamenčići Opis vežbe Prethodno veče/jutro zamoliti ljude da naprave kratku šetnju, sami ili u društvu i da nađu po jedan kamenčić koji bi doneli na završnu radionicu. Na...

Kako vidim sledećih pet godina svog života?

Potreban materijal: Papiri, flomasteri, bojice   Opis vežbe Svako za sebe treba prvo da razmisli kako vidi sledećih pet godina svog života, a onda da predstavi grafički (pomoću pite) šta...

Kako smo međusobno povezani

Opis vežbe Jedna osoba stane na sredinu prostorije, pozove nekoga iz grupe i kratko objasni šta ih povezuje. Obe osobe ostaju na sredini prostorije, s tim što sada druga poziva...

Kako sam postao/la muškarac/žena?

Potreban materijal: Nekoliko primeraka upitnika Opis vežbe Učesnici se podele u manje grupe od po četvoro ili petoro. Zadatak je da u malim grupama razgovaraju na temu: „Kako sam postao/postala...

Kada je rat opravdan?

Potreban materijal: Papiri, olovke, pano (zidne novine)   Opis vežbe Svi sede u krugu i imaju po papir i olovku. Zadatak je da u nekoliko minuta, u tišini, zapišu svoje...

Jedna moja potreba

Opis vežbe Svi stoje u krugu i imaju priliku da izraze jednu svoju potrebu koju imaju u ovoj grupi.  

Ja i pomirenje

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Na podu se nalazi nekoliko velikih papira, a na svakom stoji jedno od sledećih pitanja: Šta mi je najveći izazov u pomirenju?...

Ja ću… /Treba mi…

Potreban materijal: Samolepljivi papiri različitih boja, olovke   Opis vežbe Podeliti učesnicima po nekoliko samolepljivih papira različitih boja. Treba da razmisle o tome šta su sve dobili od treninga, šta...

Izgradnja mira i ja

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, flomasteri   Opis vežbe Svako  za  sebe  razmišlja  o  sledećim  pitanjima: „Stvari  koje  me  najviše  zbunjuju  i  iritiraju  u  vezi sa izgradnjom mira. Šta mi...

Izbor kralja/kraljice grupe

Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), olovke, stolica   Opis vežbe Uputstvo: Imate neograničeno vreme da bez reči izaberete jednog/jednu među vama koja će biti kralj/ kraljica grupe.   Evaluacija Predložena...

Ispunjena i neispunjena očekivanja

Potreban materijal: Veliki papir, flomasteri   Opis vežbe Ova vežba može da se radi ako su na početku treninga pisana očekivanja od treninga. Na velikom panou/papiru nacrtati veliki krug. Zamoliti...

Ispitivanje očekivanja: Putna torba

Učesnici na papiru nacrtaju putnu torbu. Podele je na dva približno jednaka dela. U jednom delu pišu svoje odgovore na pitanje Šta sam doneo/la na ovaj trening?, a u drugom...

Ispitivanje očekivanja: Drvo očekivanja

Podeliti samolepljive papire. Dati nekoliko minuta da učesnici na njima zapišu svoje odgovore na pitanja: Šta bih voleo/la da se dogodi na treningu? (na papirima jedne boje, npr. zelene) Šta...

Idi mi, dođi mi

Opis vežbe Podela u dve grupe, A i B. Obe grupe stoje u vrsti nasuprot jedna drugoj, na udaljenosti od nekoliko metara, tako da svaka osoba iz jedne grupe ima...

Grupe za refleksiju

Grupe za refleksiju su zamišljene kao prostor za refleksiju i razmenu među učesnicima, bez prisustva trenera. Formiraju se prvog ili drugog dana treninga i sastav im ostaje isti do samog...

Evaluacioni upitnik – primer

  Koje je tvoje najvažnije iskustvo sa treninga? Šta misliš da si dobio/la ovim treningom i kako to možeš iskoristiti u društvu u kojem živiš? Koje radionice/teme su ti se...

Dovršiti rečenice

Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri   Opis vežbe Svuda po podu su veliki papiri, na svakom je započeta po jedna rečenica. Učesnici prilaze i pišu svoje nastavke ovih rečenica. Svi...

Dogovor o radu

Potreban materijal: Veliki papiri (flipchart), markeri   Opis vežbe Učesnici daju svoje predloge šta bi mogle da budu tačke zajedničkog dogovora o radu. Neko iz trenerskog tima ove predloge zapisuje...

Dodela identiteta

Opis vežbe Svako za sebe na papiru napiše pet svojih identiteta, ali tako da ostali ne vide. Sledi podela u tri grupe. Svaka grupa dobije hrpu samolepljivih papira. U svakoj...

Do mog zida

Opis vežbe Podela u dve grupe. Obe grupe stoje u vrsti nasuprot jedna drugoj, tako da svaka osoba iz jedne grupe ima svog para iz druge. Parovi stoje sa ispruženim...

Definicije sukoba

Potreban materijal: Papiri/kartice, nekoliko puta više listova nego što je učesnika Opis vežbe Učesnici uzmu jednu ili više kartica za pisanje, pa čitko zapišu svoj odgovor na pitanje: „Šta je...

Definicija nasilja

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Podela u parove ili trojke. Svaki par ili trojka neka sastavi svoju definiciju nasilja. U plenumu se pročitaju. Sledi kratak osvrt na...

Crtanje po leđima

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Svi stoje u krugu, okrenuti tako da gledaju jedni drugima u potiljak. Jedna osoba počinje nacrtavši nešto jednostavno onome ispred sebe na...

Crtačka bitka

Potreban materijal: Papiri i olovke Opis vežbe Svi u grupi se podele u parove, tako što će u svakom paru jedna osoba biti A, a druga osoba B. Učesnici se...

Čega bi kao društvo trebalo da se sećamo?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u manje grupe. Korak 1: Izrada zidnih novina na temu „Čega se kao društvo sećamo (iz nedavne prošlosti)?” Korak 2: Izrada...

Brze situacije (verzija za veteranski trening)

Opis vežbe Vežba se radi isto kao i vežba „Brze situacije“, s tim što su situacije posebno kreirane za grupu ratnih veterana. Dobijate  poziv  od  udruženja  boraca  Armije BiH da...

Brze situacije

Opis vežbe Pročita se jedna životna situacija (koja prosto poziva na reakciju) i postavi pitanje: „Šta činite?“ Potom učesnici iznesu svoje ideje o reakciji. Cilj nije odrediti najprikladniju ili najbolju...

Barometar na temu suočavanje s prošlošću

Opis vežbe Metoda barometar    Predložene izjave za barometar: Ne postoji kolektivna odgovornost. Najbolje bi bilo da međunarodni sudovi procesuiraju ratne zločine.  Ne smemo zaboraviti svoje žrtve. Treba oprostiti. Istina...

Barometar na temu sukoba

Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Svaki sukob je loš. Sukob je isto što i nasilje. U sukobu treba pokazivati osećanja. I žrtva ima odgovornost za sukob. Odgovoran/na...

Barometar na temu predrasuda

Opis vežbe Metoda barometar. Predložene izjave za barometar: Ja imam predrasude. Imam pravo na svoje predrasude. Predrasude vode ka diskriminaciji.

Barometar na temu pomirenja

Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Izgradnja nacije je deo procesa pomirenja. Priznanje da je nepravda počinjena i izvinjenje su preduslovi za pomirenje. Procesuiranje ratnih zločina je preduslov za...

Barometar na temu nasilja

Opis vežbe  Predložene izjave za barometar: Kada bih bio ugrožen, ja bih pod datim okolnostima primenio nasilje. Radije nasilje nego kukavičluk. Žrtva može da bude nasilnik. Nasilje je suprotno od...

Barometar na temu liderstva

Opis vežbe   Metoda barometar.  Proći od 3 do 5 izjava.   Predložene izjave za barometar:  Lider mora da bude autoritet.  U bilo kom kompleksnijem poslu mora da postoji lider....

Barometar na temu identiteta

Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Ja sam patriotkinja. Bolje se razumem s ljudima svoje vere. Neminovni su sukobi među ljudima različitih identiteta. Insistiranje na svom identitetu ugrožava...

Barometar na temu „Nenasilje“

Metoda barometar   Opis vežbe Predložene izjave za barometar: Protivniku treba pristupati sa poverenjem. Nenasilje ne iskorištava slabosti protivnika. Nenasilje  dovodi  do  rezultata  samo  ako  vlasti  nisu  autoritarne  i  ako...

Barometar na temu „Moć“

Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Metoda barometar  Predložene izjave za barometar: Moć je negativna kategorija. Svi žele moć. Ja imam moć. Moć se uvek zloupotrebi.  

Barometar – metoda

U zavisnosti od toga šta je tema, unapred pripremiti izjave. Odrede se dva pola u prostoriji, na primer jedan zid predstavlja jedan pol – maksimalno slaganje sa izjavom, a suprotni...

Asocijacije: žene, muškarci

Opis vežbe Učesnici se podele u dve grupe, na žene i muškarce. Svi učesnici, u obe grupe, dobiju po dva papira. Imaju 30 sekundi da napišu prve odgovore/ asocijacije na...

Asocijacije: predrasude i diskriminacija

Potreban materijal: Samolepljivi papiri (post-it), veliki papiri, olovke Opis vežbe Za ovu vežbu se unapred pripremi desetak pojmova, koji su zapravo različite društvene grupe. Na primer: vernici, vojnici, feministkinje, fundamentalisti,...

Analiza sukoba pomoću tabele

Potreban materijal: Odštampane tabele za sve učesnike Opis vežbe Svi učesnici dobiju po primerak tabele za analizu sukoba. Imaju zadatak da se prisete jednog svog sukoba, ili sukoba kome su...

Alternative

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Brainstorming u plenumu: „Kako biste opisali stanje u vašim društvima?“ Potom označimo one zapise koji opisuju čime nismo zadovoljni u...

Akvarijum: dogovor o radu

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Metoda akvarijum  Korak 1 – Podela u tri grupe. Svaka grupa sastavlja predlog dogovora o radu. Biraju po dva predstavnika. Korak 2 –...

Akvarijum na temu pomirenja

Opis vežbe   Metoda akvarijum U akvarijumu su četiri stolice. Na njih sedaju osobe koje žele da razgovaraju na zadatu temu. Ako još neko želi da se uključi u razgovor,...

Akvarijum – Fishbowl

Akvarijum (fishbowl) je metod za razgovor na određenu temu ili za donošenje određene odluke. Učesnici sede u krugu, a u centru kruga se nalazi četiri do šest stolica koje predstavljaju...

3 + 2 identiteta

Potreban materijal: Mali papiri različitih boja, olovke Opis vežbe Učesnici  sede  u  krugu.  Svi  dobiju  po  3  papira (cedulja) jedne boje i 2 druge boje. Imaju zadatak da na tri...