Tramvaj

 

Potreban materijal: Pet stolica

Opis vežbe

Postaviti pet stolica jednu pored druge (kao sedišta u prevozu), tako da cela grupa može dobro da ih vidi. Druga i četvrta stolica su rezervisane za žene, a ostale tri za muškarce. Zamoliti trojicu muškaraca, dobrovoljaca, da zamisle da su u javnom prevozu, tramvaju, i da sednu na stolice (prvu, treću i petu) i zauzmu tipične muške poze. Potom zamoliti dve žene da se pridruže sceni, da sednu i zauzmu tipično ženske poze.

Zamoliti posmatrače da budu tihi i da zapisuju svoja zapažanja ako imaju potrebu. Ostaviti scenu da dovoljno dugo traje da akterima postane nelagodno i da započnu interakciju, pustiti da se ona pomalo razvije (2-3 minuta).

Zamoliti jednog od tri dobrovoljca da sedne nazad u plenum, a zatražiti još jednu dobrovoljku iz grupe. Akteri dobijaju zadatak da uđu u uloge suprotnog pola. Zamoliti ih da sednu na odgovarajuće stolice, tako da prvo žene zauzmu tipične muške poze, a potom muškarci ženske. Pustiti da scena traje par minuta da se razvije interakcija. Posmatrače zamoliti da prokomentarišu šta primećuju, te da sadašnju sliku uporede sa onom prethodnom. Pitati učesnike scene kako im je bilo u ulozi/ulogama.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena: Primer radionice:

Uloga polova u društvu / rodna ravnopravnost