Voleo/la bih da su žene/muškarci…

Opis vežbe Svako za sebe da razmisli na temu „Voleo/la bih da su žene/muškarci...“ (pitanje se odnosi na suprotan pol) i da zapiše (10 minuta). Podela u četiri mešovite male...

Tramvaj

Potreban materijal: Pet stolica Opis vežbe Postaviti pet stolica jednu pored druge (kao sedišta u prevozu), tako da cela grupa može dobro da ih vidi. Druga i četvrta stolica su...

Teatar statua: Žene, muškarci

Opis vežbe   Grupa se podeli na dve ženske i dve muške grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi statuu, s tim što je tema za jednu žensku i jednu...

Šta možemo da učinimo?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Rad u 4 mešovite grupe od po oko 5 učesnika. Zadatak je da porazgovaraju na temu šta mogu da urade da bi diskriminacije nad ženama...

Šta je uloga žene/muškarca u društvu?

Potreban materijal: Samolepljivi papiri u dve boje Opis vežbe   Podeliti samolepljive papire, tako da žene i muškarci dobiju papire različite boje, npr. žene zelene, a muškarci žute. Zadatak je...

Ono što mi smeta u vezi sa nama…

Opis vežbe Svi učesnici nađu para istog pola. Tema je „Ono što mi smeta u vezi sa nama ženama/muškarcima…“ Prvo jedna osoba govori (oko 2 minuta), a druga samo sluša....

Moja pitanja u vezi sa ulogama polova u društvu/rodne ravnopravnosti

Potreban materijal: Papiri, olovkeOpis vežbe Svako zapiše najvažnija pitanja koja ima u vezi sa temom radionice. Potom se formiraju tri male grupe: „ženska“ – za žene koje žele da razgovaraju...

Kutija

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela grupe na muškarce i žene. Obe grupe dobiju po jedan veliki papir na kome je na sredini nacrtan pravougaonik koji simboliše...

Kakve muškarce volim? Kakve žene volim?

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe   Učesnici se podele na 4 grupe: 2 u kojoj su samo muškarci i 2 u kojoj su samo žene. Jedna muška...

Kako sam postao/la muškarac/žena?

Potreban materijal: Nekoliko primeraka upitnika Opis vežbe Učesnici se podele u manje grupe od po četvoro ili petoro. Zadatak je da u malim grupama razgovaraju na temu: „Kako sam postao/postala...

Diskriminacija nad ženama i diskriminacija nad muškarcima

Potreban materijal: Veliki papiri, marker   Opis vežbe Učesnici se podele na 4 grupe: 2 u kojoj su samo muškarci i 2 u kojoj su samo žene. Jedna muška i...

Asocijacije: žene, muškarci

Opis vežbe Učesnici se podele u dve grupe, na žene i muškarce. Svi učesnici, u obe grupe, dobiju po dva papira. Imaju 30 sekundi da napišu prve odgovore/ asocijacije na...

Analiza časopisa

Potreban materijal: Dnevne novine, nedeljnici, časopisi   Opis vežbe Podela u tri grupe od kojih je jedna „ženska“, jedna „muška“, i jedna „mešovita“. Rad u grupama. Uputstvo za radne grupe:...

Akvarijum – Fishbowl

Akvarijum (fishbowl) je metod za razgovor na određenu temu ili za donošenje određene odluke. Učesnici sede u krugu, a u centru kruga se nalazi četiri do šest stolica koje predstavljaju...