Teatar statua: Žene, muškarci

 

Opis vežbe

 

Grupa se podeli na dve ženske i dve muške grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi statuu, s tim što je tema za jednu žensku i jednu mušku grupu Žene, dok je tema za drugu žensku i drugu mušku grupu Muškarci. Grupe treba da budu prostorno odvojene da bi nesmetano radile (oko 30 minuta).

Prikaz statue na temu Žene (45 minuta): Prvo se u statuu postavlja muška grupa koja je pripremila statuu na tu temu, zatim se postavlja ženska grupa, tako da bi ostali mogli da vide obe statue u istom trenutku, zatim se ukloni „muška“ statua, kako bi njeni učesnici mogli da vide „žensku“ statuu.

Posmatračima/publici postaviti sledeća pitanja: „Šta su posmatrači videli? Šta su učesnici statua želeli da pokažu? Kakva je razlika/sličnost između statue koju su postavili muškarci, odnosno žene?“

Potom učesnike u statuama pitati: „Šta ste želeli da prikažete? Kako vam je bilo u ulogama?“ Kratak razgovor u plenumu: Uvidi, komentari.

 

Prikaz statue na temu Muškarci (45 minuta): Prvo se u statuu postavlja ženska grupa koja je pripremila statuu na tu temu, zatim se postavlja muška grupa, tako da bi ostali mogli da vide obe statue u istom trenutku, zatim se ukloni „ženska“ statua, kako bi njene učesnice mogle da vide „mušku“.

Kao i prethodno, prvo se postavljaju pitanja publici, potom učesnicima u statui.

 

 


Tip vežbe:


Vreme: 

90-180min

Napomena: 

Imati u vidu da trajanje ove vežbe vrlo lako može da eskalira. Vežbu treba vrlo pažljivo voditi, jer skoro neminovno izaziva jake emocije i reakcije. Ona je konfrontativna i pogodna za sukob. Preporučljivo je da to ne bude poslednja vežba u radionici, već da postoji prilika za dijalog i promišljanje šta bi moglo da se uradi da bi se situacija promenila. Moguće poteškoće: