Vozač

Grupa se podeli u parove. Osoba A je ispred i ima zatvorene oči. Osoba B je vozač koji upravlja dajući sledeće signale: stisak levog ramena je znak za skretanje ulevo,...

Vođenje po zvuku

Grupa se podeli u parove. Parovi odrede jedan svoj zvuk (npr. onomatopeja, neki uzvik) koji će im služiti za prepoznavanje. Osobe A u svakom paru imaju zadatak da vode svog...

Vođenje dlanom

Grupa je podeljena u parove. Svaki učesnik vodi svog para držeći dlan na određenoj udaljenosti (5–10 cm) od lica partnera. Udaljenost između lica i dlana mora da bude konstantna. Osoba...

Vežbanje „JA govora“ u scenama

Opis vežbe Učesnici se podele u 4 grupe (od 4 ili 5 učesnika). Imaju 10 minuta da osmisle kratku konfliktnu scenu, nabolje bi bilo da ona potiče iz ličnog iskustva,...

Teatar statua: Žene, muškarci

Opis vežbe   Grupa se podeli na dve ženske i dve muške grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi statuu, s tim što je tema za jednu žensku i jednu...

Teatar statua

Glavna razlika između forum teatra i teatra statua je u tome što teatar statua podrazumeva kreiranje statua od ljudskih tela (znači, nepokretne prikaze bez zvuka), dok forum teatar podrazumeva kreiranje scena (koje su obeležene...

Statue na temu straha

Trajanje: 70 min.   Opis vežbe Podela na tri grupe. Grupe su prostorno odvojene i imaju zadatak da pripreme statuu na temu „Strah“, posebno obraćajući pažnju na reakcije tela pri...

Šta je zeleno?

Svi sede u krugu. Imaju zadatak da u tišini izbroje koliko zelenih stvari ima u prostoriji. Nakon jednog minuta neka nekoliko ljudi kaže koliko su izbrojali. Zatim svi zatvore oči,...

Pričam ti priču

Vežba za razbuđivanje mašte. Pripremiti karte (papire) tako da na svakoj piše po jedna reč (imenica). Broj karata je tri puta veći od učesnika. Svako izvuče 3 karte i ima...

Osećaj izražen brojem

Grupa se podeli u parove. Učesnici imaju zadatak da svom paru iskažu osećanja koja im je zadao trener (npr. „Sada ste tužni“, „Sada ste ljuti“ itd.), ali pritom mogu da...

Nadovezivanje statua

Svi stoje u širokom krugu. Jedna osoba se postavi u statuu u sredini kruga, prva osoba koja ima ideju o stvaranju zajedničke statue sa onom koju vidi, ulazi i postavlja...

Male i velike životinje

Svako treba da zamisli svoju omiljenu životinju (ili bilo koju životinju), ali u tišini. Zadatak je da se bez razgovora svi poređaju u vrstu od najmanje ka najkrupnijoj životinji, tako...

Magični predmet

Svi stoje u krugu. Voditeljica kaže da ima jedan magičan predmet koji se transformiše čim pređe u nečije druge ruke: menja oblik, veličinu, težinu, miris, pretvara se u neki drugi...

Kruženje grimasa

Učesnici stoje u krugu. Jedna osoba započne tako što se okrene prema osobi sa svoje desne strane (A) i napravi neku grimasu (i/ili pokret tela). Osoba A ima zadatak da...

Konstrukcije*

Podela u grupe od 4-5 osoba. Svaka grupa treba da „sagradi“  zadatu konstrukciju povezujući se međusobno. Konstrukcije mogu biti: most, drvo, škola, avion, autobus, brod, kula, hram, cvet, leptir, slon,...

Kao da sam…

Svi šetaju po prostoriji. Kad voditelj dâ znak, svi se ponašaju kao da im se upravo dogodilo ono što voditelj izgovara: -     Čuli ste sjajnu vest. -     Jako ste umorni....

Jedan – dva – tri

Korak 1. Učesnici se podele u parove. Broje zajedno: naizmenično do 3, pa potom ponovo kreću od jedan. (A: „Jedan“, B: „Dva“, A: „Tri“, B: „Jedan“, A: „Dva“…) To traje...

Forum teatar

Niz uvodnih vežbi za teatar potlačenih Vozač Vođenje dlanom Vođenje po zvuku Magični predmet Nadovezivanje statua Trajanje: 35 min.   Priprema scena Trajanje: 60 min. Podela na tri grupe. (Može...

Čarobna kutija

Jedna po jedna osoba iz „čarobne kutije“ (koja može biti kutija, šešir ili nešto treće) izvadi jedan„nevidljivi predmet“, predmet koji sama zamisli, potom pantomimom pokaže ostalima koji je to predmet,...