Pričam ti priču

 

Vežba za razbuđivanje mašte. Pripremiti karte (papire) tako da na svakoj piše po jedna reč (imenica). Broj karata je tri puta veći od učesnika. Svako izvuče 3 karte i ima zadatak da u naredna 3 minuta izmisli kratku priču na osnovu te tri reči. Zatim se formiraju grupe od po troje i svako ima zadatak da ispriča svoju priču ostalima u grupi.


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min, 15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Kreativna razrada sukoba – Teatar potlačenih