Statue na temu straha

 

Trajanje: 70 min.

 

Opis vežbe

Podela na tri grupe. Grupe su prostorno odvojene i imaju zadatak da pripreme statuu na temu „Strah“, posebno obraćajući pažnju na reakcije tela pri strahu.

Sledi povratak u plenum, gde prva grupa prikaže svoju statuu. Ostali, koji su publika, govore šta su videli,a onda učesnici statue pojasne šta su hteli da prikažu. Po potrebi kratka diskusija. Zatim se prelazi na prikaz sledeće statue…

 


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena: 

Više o metodi teatra statua možete videti ovde. Moguće poteškoće: 

Primer radionice: