Ophođenje sa strahom

Neki od ciljeva radionice na temu ophođenja sa strahom mogu biti: razumevanje svojih emocija i ponašanja u stresnim situacijama, isprobavanje drugačijih pristupa kada osećamo strah, davanje poticaja za prevazilaženje straha i osnaživanje.

Primeri vežbi

Krug poverenja

Tip vežbe: Iskustvena vežba

Trajanje: 30 min.

Potreban materijal: /

 

Opis vežbe

Svi  stoje  u  krugu,  a  jedna  osoba  je  u  sredini kruga (za početak obavezno neko iz trenerskog tima). Ona stoji zatvorenih očiju, ukrućenog tela, opuštenih članaka i ruku pored tela. Drugi drže šake ispred sebe i zadatak im je da pažljivo dodaju ovu osobu između sebe, ljuljajući je i vraćajući ka centru kruga, pazeći da osoba ne padne. Nakon 2-3 minuta, sledeća osoba iz kruga ulazi u centar.

Krug ne bi smeo da je preveliki. (Za dvadeset učesnika, formirati dva kruga.)

 

Napomena

Ova vežba utiče na razvoj osećaja sigurnosti u grupi i može se raditi u okviru radionice na temu

„Izgradnja poverenja“. Stoga je preporučljivo da u njoj učestvuje i trenerski tim. Bilo bi dobro da svi probaju da budu dodavani, ali ne vršiti pritisak ako neko ne želi.

Važno je da ima učesnika koji od ranije poznaju vežbu, kako bi pokazali ostalima kako mogu da

„ljuljaju“ osobu u centru i dodaju je među sobom. Ako to nije slučaj, onda bi trenerski tim obavezno trebalo da učestvuje u vežbi. Kada se osoba u centru oseća dovoljno sigurno i opušteno, krug se može malo proširiti, tako da postoji razmak između onih koji stoje u krugu. Po potrebi, vežba se može i evaluirati.

 

Padanje

Tip vežbe: Iskustvena vežba

Trajanje: 20 min.

Potreban materijal: Sto ili stolica

 

Opis vežbe

Dobrovoljka/dobrovoljac popne se na sto ili stolicu. Stoji ukrućenog tela i ruku pored tela. Potom padne unazad (leđima prema podu), dok je ostali hvataju tako što stoje u dva reda po parovima, jedno naspram drugog, sa isprepletanim rukama, praveći mrežu kako bi uhvatili osobu koja pada.

 

Napomena

I ova vežba može da se radi na temu „Izgradnja poverenja“.

Jako je važno da osoba koja pada sve vreme drži telo ukrućeno, kako bi bile izbegnute moguće povrede. Učesnici koji je hvataju u isprepletanu mrežu od ruku posebnu pažnju treba da obrate da ne dođe do povrede vrata. Da bi se ova vežba radila obavezno je da je bar nekoliko ljudi dobro poznaje od ranije.

 

Situacije u kojima smo osetili strah

Tip vežbe: Rad u malim grupama, zidne novine

Trajanje: 30 min.

Potreban materijal: Veliki papir, markeri

 

Opis vežbe

Podela na male grupe od troje ili četvoro. U malim grupama razgovarati na temu: „Situacija u kojoj sam osetio/la strah“. Po povratku u plenum izraditi zidne novine na temu: „Koje su se emocije javljale dok ste pričali?“, a potom na temu: „Dok sam slušao/la osećao/ la sam…“

 

Statue na temu straha

Tip vežbe: Teatar statua

Trajanje: 70 min.

Potreban materijal: /Opis vežbe

Podela na tri grupe. Grupe su prostorno odvojene i imaju zadatak da pripreme statuu na temu „Strah“, posebno obraćajući pažnju na reakcije tela pri strahu.

Sledi povratak u plenum, gde prva grupa prikaže svoju statuu. Ostali, koji su publika, govore šta su videli,a onda učesnici statue pojasne šta su hteli da prikažu. Po potrebi kratka diskusija. Zatim se prelazi na prikaz sledeće statue…

Više o metodi teatra statua možete videti u potpoglavlju „Kreativna razrada sukoba“.

 

Odakle potiču moji strahovi?

Tip vežbe: Samostalan rad, zidne novine

Trajanje: 25 min.

Potreban materijal: Papiri, olovke, veliki papiri, selotejp

 

Opis vežbe

Svako za sebe da razmisli na temu „Moji strahovi“ i

„Odakle potiču?“ i pribeleži svoje misli. Imaju 20 minuta za rad. Nakon toga pokupiti papire i zalepiti ih na zidne novine, tako da svi mogu da priđu i vide zapisano.

 

Moj siguran prostor

Tip vežbe: Samostalan rad, predstavljanje u plenumu

Trajanje: 60–75 min.

Potreban materijal: Papiri, papiri u boji, flomasteri, voštane boje, časopisi, lepak, makaze, itd.

 

Opis vežbe

Svako za sebe crta ili pravi kolaž na temu „Moj siguran prostor“. Sledi predstavljanje radova u plenumu.