Statue na temu straha

Trajanje: 70 min.   Opis vežbe Podela na tri grupe. Grupe su prostorno odvojene i imaju zadatak da pripreme statuu na temu „Strah“, posebno obraćajući pažnju na reakcije tela pri...

Situacije u kojima smo osetili strah

Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Podela na male grupe od troje ili četvoro. U malim grupama razgovarati na temu: „Situacija u kojoj sam osetio/la strah“. Po povratku...

Padanje

Potreban materijal: Sto ili stolica   Opis vežbe Dobrovoljka/dobrovoljac popne se na sto ili stolicu. Stoji ukrućenog tela i ruku pored tela. Potom padne unazad (leđima prema podu), dok je...

Odakle potiču moji strahovi?

Potreban materijal: Papiri, olovke, veliki papiri, selotejp   Opis vežbe Svako za sebe da razmisli na temu „Moji strahovi“ i „Odakle potiču?“ i pribeleži svoje misli. Imaju 20 minuta za...

Moj siguran prostor

Potreban materijal: Papiri, papiri u boji, flomasteri, voštane boje, časopisi, lepak, makaze, itd.   Opis vežbe Svako za sebe crta ili pravi kolaž na temu „Moj siguran prostor“. Sledi predstavljanje...

Krug poverenja

Opis vežbe Svi  stoje  u  krugu,  a  jedna  osoba  je  u  sredini kruga (za početak obavezno neko iz trenerskog tima). Ona stoji zatvorenih očiju, ukrućenog tela, opuštenih članaka i ruku...