Moj siguran prostor

 

Potreban materijal: Papiri, papiri u boji, flomasteri, voštane boje, časopisi, lepak, makaze, itd.

 

Opis vežbe

Svako za sebe crta ili pravi kolaž na temu „Moj siguran prostor“. Sledi predstavljanje radova u plenumu.

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Ophođenje sa strahom

Primer radionice:

nema rezultata