Situacije u kojima smo osetili strah

 

Potreban materijal: Veliki papir, markeri

 

Opis vežbe

Podela na male grupe od troje ili četvoro. U malim grupama razgovarati na temu: „Situacija u kojoj sam osetio/la strah“. Po povratku u plenum izraditi zidne novine na temu: „Koje su se emocije javljale dok ste pričali?“, a potom na temu: „Dok sam slušao/la osećao/ la sam…“


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Ophođenje sa strahom

Primer radionice:

Ophođenje sa strahom