Padanje

 

Potreban materijal: Sto ili stolica

 

Opis vežbe

Dobrovoljka/dobrovoljac popne se na sto ili stolicu. Stoji ukrućenog tela i ruku pored tela. Potom padne unazad (leđima prema podu), dok je ostali hvataju tako što stoje u dva reda po parovima, jedno naspram drugog, sa isprepletanim rukama, praveći mrežu kako bi uhvatili osobu koja pada.

 


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena: 

Jako je važno da osoba koja pada sve vreme drži telo ukrućeno, kako bi bile izbegnute moguće povrede. Učesnici koji je hvataju u isprepletanu mrežu od ruku posebnu pažnju treba da obrate da ne dođe do povrede vrata. Da bi se ova vežba radila obavezno je da je bar nekoliko ljudi dobro poznaje od ranije.

I ova vežba može da se radi na temu Izgradnja poverenja. Moguće poteškoće: 

Primer radionice: