Teatar statua

 

Glavna razlika između forum teatra teatra statua je u tome što teatar statua podrazumeva kreiranje statua od ljudskih tela (znači, nepokretne prikaze bez zvuka), dok forum teatar podrazumeva kreiranje scena (koje su obeležene i pokretom i govorom). Potom, razlika je i u tome što je za forum teatar potrebno više vremena, te je on zahtevniji poduhvat. Međutim, teatar statua može da bude teži polazni zadatak, jer je učesnicima potrebno više kreativnosti i nadahnuća da bi kreirali statuu (bez pokreta i govora) na zadatu temu.

Kao temu za oba ova oblika teatra potlačenih uglavnom postavljamo strukturno nasilje.

Što se potrebnog vremena tiče, za pripremu statue optimalno je 45–60 minuta, a isto toliko je potrebno i za prikaz, analizu i izmene svake od statua.

Ovde navodimo primer teatra statua na temu „Žrtva, nasilnik i posmatrač“, koji ređe koristimo.

Niz uvodnih vežbi za teatar potlačenih

Trajanje: 20 min

Opise vežbi pogledati ovde.

Žrtva, nasilnik, posmatrač

Tip vežbe: Rad u malim grupama

Trajanje: 25 min.

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

Podela  na  tri  grupe.  (Može  se  iskoristiti  neka od maštovitih podela, videti u odeljku „Maštovite podele na male grupe ili parove“ na str. 253.) Svaka grupa dobije po jednu od ovih tema: nasilnik, žrtva i posmatrač. Grupe imaju zadatak da analiziraju ove uloge i da pripreme zidne novine dotičući se sledećih pitanja:

  • Kako izgleda nasilnik /žrtva/posmatrač? (svaka grupa samo o ulozi koju su dobili kao temu)
  • Koje osobine oni imaju?
  • Koja osećanja bude u meni?
  • Koje su jake strane ove uloge?

 

Priprema statua

Trajanje: 30–45 min.

Učesnici ostaju u istim grupama u kojima su pripremili zidne novine. Zadatak svake grupe je da pripremi statuu na temu žrtva, nasilnik ili posmatrač (na istu temu koju su prethodno analizirali).

Prikaz, analiza i izmene statua

Trajanje: 225 min.

Korak  1.  Prikaz  statue  na  temu  nasilnik.  Ostali učesnici su publika.

Korak 2. Učesnici iz publike odgovaraju na pitanje: „Šta ste videli?“

Korak 3. Izvođači pojasne šta su hteli da prikažu i odgovaraju na pitanje: „Kako vam je bilo u toj ulozi?“

Korak 4. Izvođači prezentuju zidne novine koje su pripremili u prvom delu radionice. (Za korake od 1 do 4 potrebno je oko 40 min.)

Korak 5. Zatim se prelazi na sledeću statuu, prvo onu na temu žrtve, a potom posmatrača i koraci od 2 do 4 se ponavljaju.

Korak 6. Kada su sve statue predstavljene i analizirane sledi rad na mogućim promenama. Ponovo se prikaže statua na temu nasilnik.

Korak 7. Poziv upućen publici da razmisle o mogućoj promeni koja bi doprinela smanjenju nasilja i da probaju da zamene neku od uloga. (Ne zamenjivati one uloge koje su izvor nasilja.) Ostali izvođači reaguju na promenu i formiraju statuu u skladu sa promenom i svojom reakcijom.

Korak 8. Pitanje upućeno svima na sceni: „Kako ste se osećali? Šta se dogodilo?“ (Početi od osobe u ulozi koja je najviše pogođena promenom, odnosno na koju promena najviše utiče.)

Korak 9. Pitanje upućeno publici: „Šta ste primetili?“

Korak 10. Ako ima ideja, uraditi nekoliko promena. Za svaku promenu ponavljaju se koraci 8 i 9. Korak 11. Aplauz svima koji su učestvovali u prvobitnoj statui i njenim izmenama. Pre izvođenja

sledeće statue obavezno napraviti pauzu.

Korak 12. Prelazak na izmene drugih statua, prvo one na temu žrtve, potom posmatrača. Za svaku statuu proći korake od 7 do 11.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju:

Kako vam je bilo? Koja nova pitanja su vam se otvorila? Šta ste dobili od ove vežbe?


Napomena: 

Ova vežba može da izazove snažne emocije. Važno je da učesnici dobiju priliku da izađu iz preuzetih uloga. Na samom kraju može da pomogne neka vežba ili igrica za izgradnju poverenja ili čak neka relaksirajuća igrica. Obavezno proveriti sa učesnicima da li su raspoloženi za igricu.