Vođenje po zvuku

 

Grupa se podeli u parove. Parovi odrede jedan svoj zvuk (npr. onomatopeja, neki uzvik) koji će im služiti za prepoznavanje. Osobe A u svakom paru imaju zadatak da vode svog para, osobu B, samo pomoću tog zvuka. Osobe B imaju zatvorene oči. Svi parovi se istovremeno kreću po prostoriji. Nakon

3 minuta uloge se menjaju.


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena: 



 Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Kreativna razrada sukoba – Teatar potlačenih