Šta je zeleno?

 

Svi sede u krugu. Imaju zadatak da u tišini izbroje koliko zelenih stvari ima u prostoriji. Nakon jednog minuta neka nekoliko ljudi kaže koliko su izbrojali. Zatim svi zatvore oči, pa ih se pita da se prisete šta je žuto u prostoriji. Nakon kratkog vremena, neka nekoliko ljudi odgovori, ali ne otvarajući oči.


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Kreativna razrada sukoba – Teatar potlačenih