Osećaj izražen brojem

 

Grupa se podeli u parove. Učesnici imaju zadatak da svom paru iskažu osećanja koja im je zadao trener (npr. „Sada ste tužni“, „Sada ste ljuti“ itd.), ali pritom mogu da izgovaraju samo brojeve.


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata