Vođenje dlanom

 

Grupa je podeljena u parove. Svaki učesnik vodi svog para držeći dlan na određenoj udaljenosti (5–10 cm) od lica partnera. Udaljenost između lica i dlana mora da bude konstantna. Osoba koja je vođena mora licem da prati dlan. Istovremeno se svi parovi kreću kroz prostoriju. Nakon nekoliko minuta uloge se menjaju.


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Kreativna razrada sukoba – Teatar potlačenih