Analiza časopisa

 

Potreban materijal: Dnevne novine, nedeljnici, časopisi

 

Opis vežbe

Podela u tri grupe od kojih je jedna „ženska“, jedna „muška“, i jedna „mešovita“.

Rad u grupama. Uputstvo za radne grupe: „Zadatak je da potražite u novinama i časopisima pred vama tekstove/fotografije/reklame i drugo što povezujete sa temom radionice. Nakon što je svako pronašao bar 2-3 stvari, porazgovarate o tome unutar grupe, odredite šta ćete od toga prezentovati u plenumu za vreme od 10 minuta, i odredite osobu koja će to prezentovati. Vreme je ograničeno na 45 minuta.“

Prezentacije. Jedna osoba iz svake grupe prezentuje glavne tačke iz razgovora koji je vođen – najviše 10 min. Sve tri prezentacije idu jedna za drugom, uz eventualna pitanja pojašnjenja na licu mesta.

Plenarna diskusija. Tek kada su sve tri prezentacije izvedene, otvoriti prostor za diskusiju u plenumu, komentare i pitanja (do 30 minuta).

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Uloga polova u društvu / rodna ravnopravnost