Kako sam postao/la muškarac/žena?

 

Potreban materijal: Nekoliko primeraka upitnika

Opis vežbe

Učesnici se podele u manje grupe od po četvoro ili petoro. Zadatak je da u malim grupama razgovaraju na temu: „Kako sam postao/postala muškarac/žena? Šta je uticalo na to?“ Napomenuti da neće biti izveštaja u plenumu o sadržaju razgovora u grupama.

Pomoćna pitanja za male grupe (odštampati po primerak za svaku grupu):

  • Sa kim i sa čim sam se igrao/la kao dete?
  • Kakvu odeću sam nosio/la?
  • Šta mi je bilo omiljeno zanimanje u detinjstvu?
  • Ko su mi bili idoli?
  • Kakvi su bili moji roditelji?
  • Kakva očekivanja su mi bila upućena od strane okoline, kao dečaku/devojčici i kasnije?

 


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata