Šta je uloga žene/muškarca u društvu?

 

Potreban materijal: Samolepljivi papiri u dve boje

Opis vežbe

 

Podeliti samolepljive papire, tako da žene i muškarci dobiju papire različite boje, npr. žene zelene, a muškarci žute. Zadatak je da u veoma kratkom roku zapišu prve odgovore koji im padnu na pamet na pitanja: 

  1. Šta je uloga žene u društvu?
  2. Šta je uloga muškarca u društvu?

Prvo postaviti jedno pitanje, posle 20-30 sekundi pokupiti ispisane papire i postaviti sledeće pitanje. Na zidnim novinama, naslovljenim ovim pitanjima, sa leve strane zalepiti papire jedne boje, sa desne druge boje i pozvati sve učesnike da pogledaju šta je zapisano.

 

Razgovor u plenumu

Predložena pitanja:

  • Šta vam je važno ili interesantno kod ovih papira?
  • Koju međusobnu zavisnost/vezu vidite između uloga polova u društvu?

 


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata