Kakve muškarce volim? Kakve žene volim?

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

 

Učesnici se podele na 4 grupe: 2 u kojoj su samo muškarci i 2 u kojoj su samo žene. Jedna muška i jedna ženska grupa (svaka za sebe) na velikom papiru pišu kakve muškarce vole; a druga ženska i druga muška grupa kakve žene vole. Ne moraju da se slože oko zapisa, već samo da nabroje. Vreme je ograničeno na oko 15 min. Potom sledi prezentacija rada sve četiri grupe uz pitanja pojašnjenja.

Razgovor u plenumu

Kako vam se ovo čini? Imate li neki komentar?


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Uloga polova u društvu / rodna ravnopravnost