Kutija

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Podela grupe na muškarce i žene. Obe grupe dobiju po jedan veliki papir na kome je na sredini nacrtan pravougaonik koji simboliše „kutiju“ u koju okruženje nastoji da nas „upakuje“). Muška grupa treba da zapiše u kutiji koje su poruke dobijali tokom odrastanja, a koje su imale značenje: „Budi pravi muškarac (budi muško!)“; dok ženska grupa piše koje su poruke dobijale tokom odrastanja, a imale su značenje: „Budi prava žena (budi žensko)“.

Takođe, sa leve strane iscrtane kutije pišu poruke i pozive koje su dobijali kada bi pokušali da izađu iz postojeće kutije, a sa desne strane pišu imena kojim su ih nazivali u tom slučaju.

Sledi predstavljanje rada ovih grupa u plenumu.

 

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

  • Kako vam je bilo da se prisetite ovih poruka?
  • Ko nam šalje ove poruke, odakle one potiču?
  • Koje su sličnosti, a koje razlike između ove dve kutije, poruka i naziva?


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata