Voleo/la bih da su žene/muškarci…

 

Opis vežbe

Svako za sebe da razmisli na temu „Voleo/la bih da su žene/muškarci…“ (pitanje se odnosi na suprotan pol) i da zapiše (10 minuta).

Podela u četiri mešovite male grupe. S osvrtom na prethodni zadatak, sledi razgovor (25 minuta) na temu:

„Šta mislim da je potrebno da bi to bilo tako?“

Potom u plenumu izveštaj iz malih grupa, ukoliko žele da ga daju (15 minuta).

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata