Diskriminacija nad ženama i diskriminacija nad muškarcima

 

Potreban materijal: Veliki papiri, marker

 

Opis vežbe

Učesnici se podele na 4 grupe: 2 u kojoj su samo muškarci i 2 u kojoj su samo žene. Jedna muška i jedna ženska grupa (svaka za sebe) na velikom papiru ispisuju primere diskriminacije žena u društvu kojih mogu da se sete; a druga ženska i druga muška grupa primere diskriminacije muškaraca kojih mogu da se sete (oko 15 min). Potom sledi prezentacija rada sve četiri grupe uz pitanja pojašnjenja.

Razgovor u plenumu

Predložena pitanja za razgovor:

  • Kako vam ovo izgleda?
  • Kako obično reagujete u situacijama kad ste diskriminisani?
  • Ili kad prisustvujete diskriminaciji nekog drugog?

 

 

 


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena: 

U ovom slučaju može da bude od značaja koja grupa će prva prezentovati svoj rad. Često se dešava da žene vrlo ozbiljno pristupe zadatku, dok se iz obe muške grupe čuje kikot, posebno kod onih čija tema je diskriminacija nad muškarcima. Stoga početak sa ženskom grupom koja je obrađivala diskriminaciju nad ženama može biti produktivno, u smislu davanja ozbiljnog tona temi. Sledi prezentacija na istu temu koju je radila muška grupa. Potom prezentacija muške grupe na temu diskriminacije nad muškarcima, pa ženska grupa na istu temu.