Veliki barometar

U velikom barometru se koristi veći broj izjava (20–40), najmanje onoliko izjava koliko je učesnika u vežbi, možda čak duplo više. Važno je da izjave budu relevantne za grupu i...

Nasilje

Osnovni ciljevi radionice na temu “Nasilje” su senzibilizacija za različite oblike nasilja koji se javljaju u društvu, mapiranje društvenih pojava i procesa relevantnih za rad na izgradnji mira i osveštavanje...

Mapiranje patrijarhata i militarizma

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Podela u dve grupe. Jedna grupa se bavi mapiranjem patrijarhata, a druga mapiranjem militarizma u društvima u kojima živimo. Imaju zadatak da...

Diskriminacija nad ženama i diskriminacija nad muškarcima

Potreban materijal: Veliki papiri, marker   Opis vežbe Učesnici se podele na 4 grupe: 2 u kojoj su samo muškarci i 2 u kojoj su samo žene. Jedna muška i...

Definicija nasilja

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Podela u parove ili trojke. Svaki par ili trojka neka sastavi svoju definiciju nasilja. U plenumu se pročitaju. Sledi kratak osvrt na...

Barometar na temu nasilja

Opis vežbe  Predložene izjave za barometar: Kada bih bio ugrožen, ja bih pod datim okolnostima primenio nasilje. Radije nasilje nego kukavičluk. Žrtva može da bude nasilnik. Nasilje je suprotno od...

Barometar – metoda

U zavisnosti od toga šta je tema, unapred pripremiti izjave. Odrede se dva pola u prostoriji, na primer jedan zid predstavlja jedan pol – maksimalno slaganje sa izjavom, a suprotni...