Definicija nasilja

 

Potreban materijal: Papiri i olovke

 

Opis vežbe

Podela u parove ili trojke. Svaki par ili trojka neka sastavi svoju definiciju nasilja. U plenumu se pročitaju. Sledi kratak osvrt na pročitane definicije.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nasilje

Primer radionice:

nema rezultata