Vežbanje „JA govora“ u parovima

Opis vežbe Podela po parovima. Uputa: Razmislite o situaciji u kojoj ste se naljutili, objasnite okolnosti vašoj partnerki i odigrajte svoju prvobitnu reakciju – vaša partnerka treba spontano da odreaguje....

Vežba aktivnog slušanja

Potreban materijal: Veliki papir, marker   Opis vežbe Podela grupe na parove. Osoba A u 5 minuta priča svom paru, osobi B, nešto što ju je poslednje naljutilo ili joj...

Venovi dijagrami

Potreban materijal: Radni list sa Venovim dijagramim Svi dobiju po list papira na kojima je nacrtano onoliko Venovih dijagrama (tri elipse koje se ukrštaju, vidi sliku) koliko ima učesnika. Jedan...

Upoznavanje u parovima

Svi stoje u krugu. Voditeljica pozove učesnike da nađu para za koga misle da im je najsličniji, pa zadaje temu za razgovor u tom paru. Za svaku sledeću temu učesnici...

Upitnik o nacionalnom identitetu

Potreban materijal: Odštampan upitnik za sve učesnike   Opis vežbe Svi učesnici dobiju po kopiju upitnika. Voditeljica zamoli učesnike da se prisete i što konkretnije odgovore na pitanja (vreme: 15...

Sličnosti i razlike

Opis vežbe Svako za sebe treba da popuni radni list (15 min.) koji se sastoji od sledećih pitanja: Tri stvari koje su iste kod mene i ostalih u ovoj grupi;...

Situacije sa poteškoćama u radu

Potreban materijal: Odštampane situacije   Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka mala grupa dobije po dve (od tri dole opisane) situacije koju treba da razmotre i da odgovore na...

Runda prava

Potreban materijal: Stolice Opis vežbe Stolice su postavljene u dva koncentrična kruga, tako da svaka stolica iz unutrašnjeg kruga gleda ka jednoj stolici iz spoljašnjeg (vidi ilustraciju). Broj stolica jednak...

Priča Muž, žena, kompot

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Učesnici se podele u 2–3 grupe. Iz svake grupe se javi po jedan dobrovoljac, oni se izdvoje iz grupa i pročita im...

Predstavljam te

Učesnici se podele u parove. Svako ispriča svom paru nekoliko informacija o sebi. Druga osoba za to vreme pažljivo sluša i pokušava da zapamti. Potom menjaju uloge. Na početku se...

Ono što mi smeta u vezi sa nama…

Opis vežbe Svi učesnici nađu para istog pola. Tema je „Ono što mi smeta u vezi sa nama ženama/muškarcima…“ Prvo jedna osoba govori (oko 2 minuta), a druga samo sluša....

Marširanje*

Potrebno: Muzika   Opis vežbe Unapred odabrati neku muzičku numeru koja može da se dopadne svim učesnicima i obezbediti tehniku za puštanje muzike. Pozvati dobrovoljku/dobrovoljca, nekoga ko može da se...

Kriterijumi za aktiviste/kinje (Ostrvo „Dub“)

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri   Opis vežbe Korak 1. Podela u tri grupe. Zadatak je da učesnici odrede koje kriterijume treba da zadovoljavaju i koje kvalitete treba da imaju...

Koncentrični krugovi upoznavanja

Stolice su postavljene u dva koncentrična kruga, tako da svaka stolica gleda ka jednoj stolici iz drugog kruga (vidi ilustraciju). Broj stolica jednak je broju učesnika. Učesnici posedaju na stolice....

Ko je ovo?

Potreban materijal: Papirići sa imenima svih učesnika, „šešir“, papiri i olovke/flomasteri Opis vežbe U „šeširu“ se nalaze papirići sa imenima svih učesnika. Svako izvuče po jedan papir. Ako izvuče papir...

Izreći to*

Opis vežbe Voditelj zamoli učesnike da sednu u krug. Kada se svi udobno smeste, uspostavljaju se procedure za vežbu i pravila diskusije. Voditelj zatim pročita prvo pitanje (vidi dalje u...

Feedback u parovima

Opis vežbe Ovo je prilika da jedni drugima damo feedback i da ga dobijemo. Prilazimo osobi kojoj želimo da damo feedback ili da ga dobijemo od nje. Ta osoba, ukoliko...

Do mog zida

Opis vežbe Podela u dve grupe. Obe grupe stoje u vrsti nasuprot jedna drugoj, tako da svaka osoba iz jedne grupe ima svog para iz druge. Parovi stoje sa ispruženim...

Definicija nasilja

Potreban materijal: Papiri i olovke   Opis vežbe Podela u parove ili trojke. Svaki par ili trojka neka sastavi svoju definiciju nasilja. U plenumu se pročitaju. Sledi kratak osvrt na...

Asocijacije: žene, muškarci

Opis vežbe Učesnici se podele u dve grupe, na žene i muškarce. Svi učesnici, u obe grupe, dobiju po dva papira. Imaju 30 sekundi da napišu prve odgovore/ asocijacije na...

Akteri suočavanja s prošlošću

Potreban materijal: Papiri, flomasteri, krep-traka   Opis vežbe Uz pomoć trenerskog tima grupa nabraja sve društvene grupe koje su relevantne u javnom i političkom životu (političari/ke, novinari/ke, mladi, NVO, verske...