Upoznavanje u parovima

 

Svi stoje u krugu. Voditeljica pozove učesnike da nađu para za koga misle da im je najsličniji, pa zadaje temu za razgovor u tom paru. Za svaku sledeću temu učesnici nalaze novog para, prateći instrukciju da to bude osoba koja se najviše razlikuje od njih, osoba koju doživljavaju kao najmisteriozniju, itd.

Neke od mogućih tema za razgovor:

Otkud ja ovde?

Šta želim da ostvarim u životu?

Događaj u mom životu koji je najviše uticao na mene?

U čemu stvarno uživam?

Šta me boli (šta mi smeta) u sredini u kojoj živim?


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Uvod i upoznavanje

Primer radionice:

nema rezultata