Vruće stolice

Sedi se na stolicama poređanim u potkovicu. Tri stolice su izdvojene, tzv. „vruće stolice“, tako da svi koji sede u potkovici mogu dobro da ih vide (vidi ilustraciju). Jedina stolica...

Venovi dijagrami

Potreban materijal: Radni list sa Venovim dijagramim Svi dobiju po list papira na kojima je nacrtano onoliko Venovih dijagrama (tri elipse koje se ukrštaju, vidi sliku) koliko ima učesnika. Jedan...

Uvod i upoznavanje

Ovo je prva radionica na treningu. Tada svi treba da imaju priliku da se kratko predstave. Zatim, potrebno je predstaviti program i način rada, dati osnovne informacije o treningu i...

Upoznavanje u parovima

Svi stoje u krugu. Voditeljica pozove učesnike da nađu para za koga misle da im je najsličniji, pa zadaje temu za razgovor u tom paru. Za svaku sledeću temu učesnici...

Tri događaja koja su uticala na moj angažman

Na velikom panou su na vremenskoj crti predstavljena tri perioda – pre rata; vreme rata; posle rata. Svako treba da za sebe zapiše na samolepljivim papirima po jedan događaj iz...

Tragovi koje je rat ostavio na mene i moj život

Potreban materijal: Stolice Metoda: vruće stolice   Koristi se metoda vrućih stolica. Zadatak je da svi, osvrćući se na predmet koji su izabrali i poneli sa sobom, ispričaju svoju priču...

Rotirajuće trojke

Po tri stolice su grupisane i postavljene tako da čine krug (vidi ilustraciju). Učesnici koji čine grupu/trojku podele se na osobe A, B i C. Na stolice se mogu zalepiti...

Predstavljanje u plenumu pomoću započetih rečenica

Svi sede u krugu. Na vidnom mestu se nalaze ispisane započete rečenice. Jedna po jedna osoba predstavi se u plenumu, dovršavajući započete rečenice: Ja se zovem… Kao dete htela/o sam...

Predstavljam te

Učesnici se podele u parove. Svako ispriča svom paru nekoliko informacija o sebi. Druga osoba za to vreme pažljivo sluša i pokušava da zapamti. Potom menjaju uloge. Na početku se...

Predstavljam se

Svi uzmu po papir. Na sredini papira napišu svoje ime. Zatim upisuju: u gornji levi ugao – kako se trenutno osećam u gornji desni ugao – dve stvari koje volim...

Potpis levom i desnom rukom

Svi dobiju po papir i olovku i imaju zadatak da se potpišu. Nakon toga treba jednom rečju da opišu kako im je bilo, a neko iz trenerskog tima zapisuje te...

Pitanja i dileme na koje tražim odgovore

Na podu se nalazi nekoliko velikih papira. Učesnici prilaze  i  na  njima  zapisuju  pitanja  i/ili  dileme  koje imaju (relevantne za teme treninga). Nakon desetak minuta neko iz trenerskog tima pročita...

Ova slika govori o meni

U sredini kruga nalazi se hrpa razglednica i fotografija. Svi imaju nekoliko minuta da ih razgledaju i da izaberu samo jednu koja na neki način govori o njima. Kada svi...

Očekivanja od treninga

Podeliti raznobojne samolepljive papire. Dati nekoliko  minuta  da  učesnici  na  njima  zapišu  svoje odgovore na pitanja: Šta očekujem od treninga? Šta očekujem od sebe na treningu? Šta očekujem od drugih...

Motivacija za trening

Jedna po jedna osoba, u krug, odgovara na pitanja: Zašto si se odlučio/la da dođeš na ovaj trening? Šta te je privuklo i potaklo?

Moje ime znači…

Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i šta ono znači.    

Moje ime

Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i ispriča jednu priču u vezi sa njim: šta znači, kako ga je dobila, ko mu/joj ga je...

Moj put dovde

Svako za sebe na papiru nacrta jednu strelicu koja ilustruje tok života, „moj put dovde“, i na njoj obeleži tačke koje su mu bile važne u životu. Vreme za crtanje...

Mesto u kom živim

Napraviti veliki „tepih“ od velikih papira (spojenih krep trakom, da se ne bi pomerali). On treba da bude dovoljno veliki da učesnici mogu da se okupe oko njega i da...

Mesto odakle dolazim

Svi imaju nekoliko minuta za razmišljanje o mestu iz kojeg dolaze (kako god ga razumeli – grad/zemlja/ region) i stvari koje vole u vezi sa tim mestom. Potom, svako ukrug...

Mesta koja su mi važna (Karta)

Na zidu se nalazi karta bivše Jugoslavije, Evrope ili sveta (to može biti geografska karta, putna mapa ili jednostavno konture iscrtane na velikom papiru). Jedna po jedna osoba prilazi karti,...

Koncentrični krugovi upoznavanja

Stolice su postavljene u dva koncentrična kruga, tako da svaka stolica gleda ka jednoj stolici iz drugog kruga (vidi ilustraciju). Broj stolica jednak je broju učesnika. Učesnici posedaju na stolice....

Kafić sveta (aka World café)

U grupi od 20 učesnika može biti 3–5 stolova. Svaki sto ima svog „domaćina“ ili „domaćicu“ koji su stalno za tim stolom, dok ostali povremeno, na dati znak, menjaju sto....

Ispitivanje očekivanja: Putna torba

Učesnici na papiru nacrtaju putnu torbu. Podele je na dva približno jednaka dela. U jednom delu pišu svoje odgovore na pitanje Šta sam doneo/la na ovaj trening?, a u drugom...

Ispitivanje očekivanja: Drvo očekivanja

Podeliti samolepljive papire. Dati nekoliko minuta da učesnici na njima zapišu svoje odgovore na pitanja: Šta bih voleo/la da se dogodi na treningu? (na papirima jedne boje, npr. zelene) Šta...