Venovi dijagrami

 

Potreban materijal: Radni list sa Venovim dijagramim

Svi dobiju po list papira na kojima je nacrtano onoliko Venovih dijagrama (tri elipse koje se ukrštaju, vidi sliku) koliko ima učesnika. Jedan Venov dijagram je za jednu osobu, a na predviđenom mestu treba upisati njeno ime i u svakom od krugova tog dijagrama treba upisati po jednu određenu informaciju o njoj. Na primer:

  1. Gde živiš?
  2. U čemu uživaš?
  3. Kada bi postala predsednik/ca države, šta bi prvo uradio/la?

Učesnici ustaju sa svojih mesta i imaju zadatak da priđu svakoj osobi u grupi i zapišu njihove odgovore na navedena pitanja.

Radni list sa Venovim dijagramima pogodnim za štampanje na A4 formatu možete preuzeti ovde.

 


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena: 

Ovom vežbom se može postići brže pamćenje imena. Dobra je za početak seminara/treninga jer omogućava da ljudi sa svima stupe u (prvi) kontakt. Zgodno je i to što ljudi mogu da se kreću po prostoriji jer to znatno utiče na stvaranje opuštenije atmosfere. Naravno, ispunjeni papiri s dijagramima ostaju učesnicima (neretko im oni služe kao podsetnik, kada pokušavaju da se sete nečijeg imena).

Mi često ne formulišemo treće pitanje, već damo učesnicima zadatak da smisle pitanje koje će postaviti svima. Ova varijanta vežbe je zabavnija, jer pitanja umeju da budu vrlo raznolika, pa i duhovita (npr. od „Da li voliš svog predsednika?“ do „Ispričaj mi jedan vic“). Treba imati u vidu da trajanje vežbe može i da eskalira ukoliko ljudima bude jako zabavno, pa je korisno ograničiti vreme ukoliko ga nemate dovoljno.

  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Uvod i upoznavanje

Primer radionice: