Tragovi koje je rat ostavio na mene i moj život

 

Potreban materijal: Stolice

Metoda: vruće stolice

 

Koristi se metoda vrućih stolica. Zadatak je da svi, osvrćući se na predmet koji su izabrali i poneli sa sobom, ispričaju svoju priču na temu: „Tragovi koje je rat ostavio na mene i moj život“.


Napomena: 

Pre dolaska na trening sve zamoliti da sa sobom ponesu jedan predmet koji ih vezuje/asocira za iskustvo iz vremena rata. Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata