Mesta koja su mi važna (Karta)

 

Na zidu se nalazi karta bivše Jugoslavije, Evrope ili sveta (to može biti geografska karta, putna mapa ili jednostavno konture iscrtane na velikom papiru). Jedna po jedna osoba prilazi karti, na njoj označi flomasterom mesta koja su joj važna, za koje je vežu određena sećanja i iskustva. Veza sa svakim označenim mestom ukratko se objasni ostalima u grupi. Odvojite nekoliko minuta vremena za razmišljanje pre nego što se započne izvedba vežbe.

 

Potreban materijal:

Nacrtane konture geografska karte bivše Jugoslavije, Evrope ili sveta.

 

Druga verzija vežbe

Na geografskoj karti unapred ucrtati sva mesta odakle dolaze učesnici. Zadatak učesnika je da priđu i označe sa kojim su sve mestima povezani i pojasne na koji način (tako da su sva „njihova“ mesta povezana isprekidanom linijom).


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena: 

U kontekstu CNA treninga, koji okuplja ljude iz različitih delova regiona bivše Jugoslavije ova vežba može da ima posebnu težinu. Ona doprinosi razumevanju različitih životnih iskustava u grupi, različitih poimanja nekadašnje zajedničke države i današnjeg regiona išpartanog granicama novonastalih država, ali i na međusobnu povezanost i upućenost jednih na druge. Podjednako je dobra kada se radi sa novoformiranim grupama, kao i sa grupama koje se već poznaju. Može se raditi na početku, kao i u bilo kom drugom delu treninga. Korisna je kada je potrebno ljude vratiti na lično iskustvo i lične veze, ili doprineti međusobnom boljem razumevanju.

 

  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata