Ispitivanje očekivanja: Drvo očekivanja

 

Podeliti samolepljive papire. Dati nekoliko minuta da učesnici na njima zapišu svoje odgovore na pitanja:

Šta bih voleo/la da se dogodi na treningu? (na papirima jedne boje, npr. zelene)

Šta ne bih voleo/la da se dogodi na treningu? (na papirima druge boje, npr. bele)

Na zid postaviti pano ili veliki papir na kome je iscrtano  drvo.  Jedna  po  jedna  osoba  priđe  drvetu, pročita svima šta je zapisala i zalepi svoje papire: na primer, zelene na grane drveta, bele na stablo.

Potreban materijal: Samolepljivi papiri u dve boje, iscrtano drvo na velikom papiru


Napomena: 

Odlučite sami u zavisnosti od procene šta bi bilo svrsishodnije, da li želite da redosled predstavljanja bude u odnosu na javljanje ili u smeru sedenja u plenumu. Ako primetite da pojedinci ne žele da učestvuju, razmislite da li ste dovoljno objasnili metodu i razlog njenog odabira.Povezane radionice:

Uvod i upoznavanje

Primer radionice:

nema rezultata