Koncentrični krugovi upoznavanja

 

Stolice su postavljene u dva koncentrična kruga, tako da svaka stolica gleda ka jednoj stolici iz drugog kruga (vidi ilustraciju). Broj stolica jednak je broju učesnika. Učesnici posedaju na stolice. Osobe koje sede jedna naspram druge su par. Voditeljica zadaje temu. Svi pričaju u parovima sa osobom preko puta. Nakon 3–5 minuta razgovora učesnici iz unutrašnjeg kruga pomeraju se za jedno mesto ulevo, čime svako dobija novog sagovornika, a voditeljica zadaje novu temu. Nakon 3–5 minuta razgovora učesnici iz spoljašnjeg kruga rotiraju se za jedno mesto udesno

Neka od mogućih pitanja/tema za razgovor:

Čime se bavim?
Mesto gde živim?
Moja porodica?
Događaj u mom životu koji je najviše uticao na mene Ličnost koja je snažno uticala na moj život
Otkud ja ovde?
Kako se živi tamo odakle dolazim?
Kako politika utiče na moj život?
Šta bih voleo/la da menjam?
Vidljive i „nevidljive“ posledice rata tamo gde živim (koje su posledice rata u mojoj sredini)
Kako mi je bilo kada sam prvi put od rata sreo nekoga sa druge strane?
Neke stvari do kojih mi je stalo u životu
Mesto koje bih voleo/la ponovo da posetim Šta moram da ostvarim?
Šta mi je podrška?
U čemu stvarno uživam?
Mnogo se iznerviram kada…
Želim da te pitam…


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena: 

Ova vežba ne omogućava da svako razgovara sa svakim, ali je dobar odabir za one ljude kojima je lakše da na samom početku treninga razgovaraju samo sa jednom osobom na određenu temu, umesto da svoja razmišljanja dele pred celom grupom. Važno je voditi računa da odabir pitanja za razgovor bude prilagođen profilu ljudi u grupi. Potrebno je dati jasno uputstvo o vremenskom okviru, kako bi u svakoj rotaciji oba sagovornika imala priliku da govore. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Uvod i upoznavanje

Primer radionice:

nema rezultata