Ova slika govori o meni

 

U sredini kruga nalazi se hrpa razglednica i fotografija. Svi imaju nekoliko minuta da ih razgledaju i da izaberu samo jednu koja na neki način govori o njima. Kada svi posedaju nazad u krug, zadatak je da pokažu ostalima koju su fotografiju izabrali i šta ona o njima govori.

Potreban materijal: Veći broj razglednica i fotografija


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Uvod i upoznavanje

Primer radionice:

nema rezultata