Mesto u kom živim

 

Napraviti veliki „tepih“ od velikih papira (spojenih krep trakom, da se ne bi pomerali). On treba da bude dovoljno veliki da učesnici mogu da se okupe oko njega i da svako ima dovoljno mesta za sebe. Zadatak je da svi nacrtaju nešto što im se posebno ne dopada, a odnosi se na život u njihovom mestu (gradu, regiji, državi). Mogu da crtaju i samo simbole. Kada su crteži gotovi, svako objasni svoj crtež u plenumu.

Staviti sledeći veliki „tepih“ na pod. Sada učesnici crtaju nešto što im se posebno dopada u vezi sa životom u njihovom mestu, državi, regiji. Nakon toga slede objašnjenja u plenumu.

 

 

Potreban materijal:

Veliki papiri, flomasteri, voštane boje


Napomena: 

Ako grupu čine ljudi iz različitih krajeva, ova vežba može da posluži za bolje upoznavanje različitih konteksta iz kojih učesnici dolaze. Ona služi i za međusobno upoznavanje i razmenu o tome šta nam je važno u društvu u kom živimo. Može da se koristi kao uvod kada je potreban iskorak od sebe ka društvenom nivou, dajući priliku učesnicima da u tišini promisle o društvu u kom žive. Takođe, ona trenerskom timu daje dosta važnih informacija za dalji tok treninga: šta pojedinci ili cela grupa lako tematizuju, čemu daju posebnu važnost, na koji način interpretiraju neke društvene pojave, šta nije pomenuto, o čemu se ćuti…

  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Uvod i upoznavanje

Primer radionice:

nema rezultata