Procena potrebnog vremena za vežbe

Tačna procena potrebnog vremena je nemoguća, ali ono što možete i treba da učinite jeste da pratite plan – da znate koliko vremena ste planirali, koliko vam vremena preostaje, koliko kasnite ili žurite u odnosu na plan. Osim toga, zauzeti ste moderiranjem diskusije i praćenjem učesnika/ca i svojim evaluacionim planom, tj. da li ispunjavate sadržajna pitanja koja ste nameravali da pokrijete. To podrazumeva koncentraciju na tri različita nivoa: tehnički (vreme, tok), interaktivni (prati se grupa i upravlja se procesom komuniciranja) i sadržajni (otvaraju li se evaluaciona pitanja planiranim tokom i nailaze li na očekivani interes grupe). Sasvim je prirodno da ne možete uvek biti na vrhunskom nivou koncentracije da samostalno imate pod kontrolom sve ovo. Zato niste sami u timu. Odstupanja od vremenskog plana su sasvim normalna stvar kada se proces vodi tako da prati potrebu grupe. Vaše usmeravanje diskusije, tajming i ritam potpitanja može da zatvori početna pitanja i ubrza dolazak do zaključnih pitanja. Vođenje podrazumeva upravljanje procesom kroz intervencije, kada se za to ukažu prilike. Ne možete očekivati da svoja tri evaluaciona pitanja iscrpite čekajući da se na prvo niko više ne javi, pa tek onda da pređete na sledeće, a da pritom očekujete da vežba traje tačno onoliko koliko ste zamislili/le.