Višeslojnost vežbi, usmeravanje na željeni nivo tokom evaluacije

U iskustvenim vežbama se često dešava da postoji više slojeva koji se mogu evaluirati ili se vežba odvije na neočekivan način, čime se potreba za evaluiranjem preusmerava sa planiranog toka....

Uputstva

Za veliki deo vežbi su precizna uputstva toliko bitna da promena jedne reči može da je usmeri u sasvim drugom toku od očekivanog, tako može nastati nova verzija vežbe ili...

Procena potrebnog vremena za vežbe

Tačna procena potrebnog vremena je nemoguća, ali ono što možete i treba da učinite jeste da pratite plan – da znate koliko vremena ste planirali, koliko vam vremena preostaje, koliko...

Probijanje vremena na radionici ili prerano završavanje

Nisu sve grupe jednako osetljive na odstupanja od najavljenog vremenskog rasporeda, no ono što najviše određuje taj odnos prema vremenu jeste osećaj uključenosti u donošenje odluka. Ukoliko bih, vodeći radionicu,...

Nedovoljno vremena za sadržajnu pripremu treninga

U CNA praktikujemo fleksibilni koncept desetodnevnog treninga, što u praksi znači da od 8 radnih dana pripremamo detaljan plan za prva 3 dana, a ostatak treninga pripremamo načelno, tj. sakupljamo...

Loši uslovi rada (organizacioni problemi)

Ono što može doprineti prevenciji ove situacije jeste da se svi logistički dogovori obavljaju pismeno i detaljno, jer to kreira veći pritisak da se on ispoštuje. Ipak, ovakve situacije se...

Dodatna organizatorska ili druga zaduženja

Dodatna organizatorska zaduženja predstavljaju opterećenje i oduzimaju koncentraciju i energiju, te bi idealno bilo imati jednu osobu koja nije u trenerskom timu i koja je zadužena samo za organizacioni deo...