Dodatna organizatorska ili druga zaduženja

Dodatna organizatorska zaduženja predstavljaju opterećenje i oduzimaju koncentraciju i energiju, te bi idealno bilo imati jednu osobu koja nije u trenerskom timu i koja je zadužena samo za organizacioni deo posla. Ukoliko to nije moguće, valjalo bi uraditi detaljne dogovore u vezi sa organizacijom pre samog treninga, te napraviti radni plan za one stvari koje se moraju obaviti tokom samog treninga. Dodatna zaduženja kojima se tim bavi tokom treninga su sigurno otežavajući faktor, ali su i očekivana okolnost. Važno je preuzeti mere da nas spoljna zaduženja ne preokupiraju do te mere da smo nedovoljno uključeni u proces razmene na treningu. Dakle, da ograničimo svoje obaveze za taj period, ali i da naučimo da postavljamo prioritete.