Nedovoljno vremena za sadržajnu pripremu treninga

U CNA praktikujemo fleksibilni koncept desetodnevnog treninga, što u praksi znači da od 8 radnih dana pripremamo detaljan plan za prva 3 dana, a ostatak treninga pripremamo načelno, tj. sakupljamo teme i okvire radionica koje bismo mogli primeniti. Na licu mesta procenjujemo potrebe, najvažnija pitanja za grupu sa kojom radimo u tom trenutku. Ovakav koncept je vrlo zahtevan, jer podrazumeva večernje usaglašavanje radionica u situaciji umora i vrlo ograničenog vremena. To može da funkcioniše samo u timu u kojem su bar 2 osobe sa puno iskustva, a vrlo je zahtevno za manje iskusne. Zato je važno da oni koji su manje iskusni unapred procene svoje mogućnosti i da nađu vremena da se pripreme za vežbe koje će voditi i da komuniciraju sa ostatkom tima svoje strepnje ili nesigurnosti. Vremena na treningu uvek nedostaje, zato je svakako savet da se za pripremu treninga odvoji puno vremena, računajući na to da je potrebno da se nakon priprema nakratko predahne, kako se ne bi premorili pre nego što sam trening počne.